Author Archive

Trap niet in deze valkuilen van ChatGPT bij marktonderzoek

Zoals de CEO van OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT) al zei: “De verwachtingen zijn zó hooggespannen, dat mensen erom vragen teleurgesteld te worden. Dus dat gaan ze hoe dan ook zijn.” Waar we eerder al schreven over de toegevoegde waarde van ChatGPT bij marktonderzoek, zitten er namelijk ook behoorlijke risico’s aan het gebruik van ChatGPT. Wees je daarom bewust van onderstaande valkuilen zodat je hier niet intrapt.

4 valkuilen van ChatGPT bij marktonderzoek

Zoals in een eerder artikel al even benoemd kan ChatGPT van toegevoegde waarde zijn op de efficiëntie en inspiratie. Lukt het je niet om een pakkende titel bij je rapport te schrijven? Je vult het in bij de zoekbalk en krijgt meteen een paar opties. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus wees je ook bewust van de barrières die ChatGPT met zich meebrengt.

Valkuil 1: privacy

Alles wat je in de zoekbalk invult, is waar ChatGPT van leert. Hartstikke handig natuurlijk, want hoe meer informatie je geeft, hoe beter de informatie je terugkrijgt. Maar wat er met deze informatie gebeurt is niet duidelijk. Let er dus op dat je geen rapporten met vertrouwelijke informatie deelt, maar het echt alleen gebruikt voor generieke en anonieme teksten. Ook het invoeren van ruwe data (gespreksverslagen, survey data, open antwoorden) om door ChatGPT te laten analyseren leidt al snel tot privacy issues.

De ontwikkelingen gaan snel. Het wordt in de toekomst mogelijk om de technologie toe te passen in je eigen software en processen, en om het onderliggende taalmodel te trainen op je eigen datasets, zonder dat die data openbaar beschikbaar komen. Dan heb je als onderzoeksbureau meer controle over je data en gegevens. Maar gezien de vertrouwelijke aard van veel marktonderzoeken en de noodzaak om je aan alle geldende wet- en regelgeving te houden (waaronder de AVG) verdient privacy en informatiebeveiliging bijzondere aandacht.

Valkuil 2: verkeerde informatie

Niet alles wat ChatGPT zegt is waar. Dit is natuurlijk logisch, want het programma kan niet alles checken, maar hier zit wel een groot risico aan. Soms is de chatbot bevooroordeeld en ‘snapt’ het de context niet, waardoor er verkeerde antwoorden gegeven kunnen worden. Fact checking van de output van ChatGPT wordt dus een heel belangrijk.

Daarnaast blijft het belangrijk om ook te blijven vertrouwen op je eigen creativiteit. Hoewel ChatGPT goed teksten kan genereren, kan het niet iets nieuws en unieks creëren. Die tekst die goed opvalt met een unieke invalshoek zal je toch nog zelf moeten bedenken, maar kan je vervolgens wel weer optimaliseren met ChatGPT.

Zorg er dus voor dat je de output van ChatGPT altijd zelf grondig naleest en afzet tegen de kennis die je zelf al over een onderwerp hebt. Blijf je hierbij ook afvragen in hoeverre het gebruik van ChatGPT nog bijdraagt aan de eerder genoemde efficiëntie.

Valkuil 3: output vs. input

De kunst bij ChatGPT is de perfecte balans te vinden tussen input en output. Oftewel: hoe uitgebreid moet mijn vraag zijn om een zo compleet mogelijk antwoord te krijgen. Stel je vanuit efficiëntie een korte vraag? Dan is de kans groot dat je een antwoord van dezelfde grootte terugkrijgt. Oftewel: ook hier geldt GIGO. Garbage In = Garbage Out. Beter is het dus om zelf tijd te investeren in het schrijven van een goede prompt, die te hergebruiken en steeds wat te tweaken.

Valkuil 4: niet up to date

ChatGPT is niet aangesloten op internet, dus de informatie die het geeft is nooit helemaal up to date. Op het moment van schrijven is de gratis database van ChatGPT in 2021 voor het laatst bijgewerkt, dus dat geeft al een gat van 2,5 jaar. Het is dus belangrijk zelf ook dingen op te blijven zoeken om de meest recente informatie te kunnen delen. Dit zal op korte termijn veranderen. Bing wordt de standaard zoekmachine van ChatGPT en hiermee wordt ChatGPT gekoppeld aan het internet. Nu al beschikbaar voor betalende gebruikers en binnenkort ook in de gratis versie.

De ontwikkelingen van ChatGPT (en andere AI toepassingen) gaan snel. Heel snel. Ondanks de beperkingen die we nu ervaren, zie ik veel toegevoegde waarde in AI en ChatGPT. Door veel te experimenteren leren we waar ze de meeste waarde kunnen toevoegen en hoe we met de valkuilen om kunnen gaan. Heb je naar aanleiding van dit stuk nog vragen, of wil je meer weten over de invloed van ChatGPT op marktonderzoek? Leuk, we horen graag van je.

Dit moet je weten: de uitkomsten van het trendrapport WHO

Ook dit jaar hebben we weer ons succesonderzoek ‘What’s Happening Online’ uitgevoerd. Geheel op eigen initiatief en voor de zestiende keer, dus met de expertise zit het wel goed. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in het online consumentengedrag, interessant voor iedereen die met consumentengedrag in aanraking komt, in wat voor vorm ook. Werk je dus in communicatie, marketing, onderzoek, reclame of onderwijs? Dan wil je dit rapport niet missen.

Wat is het What’s Happening Online rapport?

Zoals gezegd is het doel van het What’s Happening Online rapport inzicht krijgen in online consumentengedrag. Met een kwantitatief onderzoek hebben we achterhaald wat de houding en het gedrag is van Nederlandse consumenten ten opzichte van vier onderwerpen: het gebruik van devices die verbonden zijn met het internet, social media & social commerce, e-commerce en online financiën en veiligheid.

Het rapport toont alle resultaten van Nederlandse consumenten die 18 jaar en ouder zijn. Waar relevant maken we de belangrijkste verschillen inzichtelijk in de generaties Generatie Z, Millennials, Generatie X en Babyboomers.

Waarom wil je het What’s Happening Online rapport lezen?

Als je weet waar jouw doelgroep zich bevindt, dan weet je dus ook hoe je deze bereikt. Maar niet alleen locatie is interessant, want wat zijn bijvoorbeeld onderwerpen die het goed doen onder jouw doelgroep? En hoe zit het met het koopgedrag? Deze en vele andere learnings delen we via het What’s Happening Online rapport.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

De kans dat we je interesse gewekt hebben is groot, en de kans dat je klaar bent voor de resultaten waarschijnlijk ook. We delen in dit artikel niet iedere learning tot in detail, maar lichten graag een tipje van de sluier voor je op. Wist je bijvoorbeeld dat…

 • Nederlanders steeds meer devices in huis hebben die verbonden zijn met het internet, waarvan de mediaspeler het meest gebruikte apparaat is? En dat de smartphone inmiddels net zoveel gebruikt wordt als de laptop of desktop?
 • We gemiddeld 2 uur per dag aan sociale media besteden, en advertenties op social media steeds meer effect hebben op ons koopgedrag?
 • Het aantal online aankopen dat via de smartphone gedaan wordt groeit, maar dat het bijbehorende verpakkingsmateriaal een steeds grotere drempel vormt?
 • De smartphone het wint van de computer als het op bankzaken aankomt, en dat iedere generatie zich zorgen maakt over het delen van persoonlijke gegevens op internet, met phishing als grootste bedreiging?
 • Je het hele What’s Happening Online rapport vanaf nu hier gratis kunt downloaden? 😉

En ben je na het lezen van het hele WHO rapport benieuwd naar een verdiepende blog over de relatie tussen social commerce en de smartphone? Hou dan onze website in de gaten voor deel 2 over het WHO rapport.

Van onderzoek naar impact: de social media tijdlijn van kinderen onder de loep

Stel je voor dat je onderzoek doet, de resultaten doorvertaalt in videomateriaal en zo de wereld een stukje mooier probeert te maken. Klinkt ingewikkeld? Is het niet. Door een research community in te zetten, hebben we namelijk inzichtelijk gemaakt wat kinderen en jongeren precies op hun social media tijdlijn te zien krijgen. En vooral ook hoe deze kinderen en jongeren al op jonge leeftijd door advertenties en influencers beïnvloed worden in hun eet- en koopgedrag.

De valkuil van aannames

Waar we eerder al eens schreven dat jij niet je klant bent, zo geldt dit ook voor de social media tijdlijn van kinderen en jongeren. Want als ouder weet je toch heus wel wat jouw kinderen te zien krijgen op social media? Nee, net zo min als je als organisatie weet wat jouw klanten van jouw product vinden. Tenminste, als je uitgaat van aannames en eigen ervaringen. Door het te onderzoeken krijg je hier wèl inzicht in.

De kracht van research community

In samenwerking met JOGG hebben we onderzoek gedaan naar welke ongezonde voeding kinderen en jongeren op social media voorbij zien komen. Naast het in kaart brengen van het huidige social medialandschap hebben we ook gekeken naar de invloed van online snackable content op kinderen en jongeren. Want ondanks dat wettelijk is vastgelegd dat kinderen tot en met 12 jaar geen reclame voor voedingsmiddelen te zien mogen krijgen, ziet 40% van de kinderen onder de 13 jaar wel degelijk reclame voor chips, snacks, snoep of frisdrank (bron: onderzoek Panteia).

Om alle benodigde informatie te verzamelen hebben we een research community opgezet; een platform waarop we precies konden volgen wat kinderen en jongeren voorbij zagen komen aan snackable content op social media. Welke advertenties kregen zij te zien? Welke influencers promoten welke producten? Welke foodchallenges leven er onder deze doelgroep? En niet alleen wij keken over de schouder mee op deze tijdlijn, ook de ouders zagen wat wij zagen.

Bron: JOGG

Van onderzoek naar impact

En wat bleek? Kinderen en jongeren worden wel degelijk beïnvloed door reclames op social media, met name voor snacks. Zij gaven zelfs aan wel eens eten of drinken te kopen naar aanleiding van social media posts. En omdat deze inzichten zo waardevol waren hebben we deze letterlijk tot leven gebracht. Voor een draaiende camera vertelden zowel de kinderen als hun ouders over eten op social media.

Alle onderzoeksresultaten, inclusief het beeldmateriaal, heeft de communicatie van JOGG vorm gegeven. Dit heeft zelfs tot een speciale website geleid, waar de impact van ongezonde voeding op social media centraal staat. Hiermee gaan zij het gesprek aan met content creators, agency’s en reclamebureaus, om kinderen zo goed mogelijk te beschermen.

Ben je benieuwd naar de achtergrond van dit onderzoek, of wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Kom dan naar het Marketing Insights Event (MIE) op woensdag 10 mei. Hier geven we samen met JOGG een presentatie over deze case tijdens ronde 3; van 12.10 tot 12.55 uur. Na afloop is er genoeg tijd om hierover door te praten, maar je kan me ook altijd bellen of mailen.

Werk je binnen retail? Dan moet je deze 9 dingen weten.

Eerder schreven we al over het nieuwe What’s Happening Retail rapport: Een rapport vol inzicht in wat consumenten belangrijk vinden op het gebied van duurzame initiatieven bij retailers. In dat artikel heb je kunnen lezen wat de belangrijkste resultaten waren uit dit rapport. Nu is het tijd voor deel twee, en lees je welke 9 dingen je als retailer moet weten om optimaal aan de wens van de consument te kunnen voldoen.

Inzichten voor retailers

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid binnen de retail sector. Toch is het als retailer moeilijk om enerzijds te voldoen aan de complexe regelgeving rondom duurzaamheid, en anderzijds de wensen van de consument in te willigen.

Daarom hebben we in het What’s Happening Retail rapport gekeken naar wat consumenten belangrijk vinden, en hoe retailers hierop in kunnen spelen. Zo neem je als retailer onderbouwd de beslissingen waar je tijd en geld in investeert, om op deze manier bij te dragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven, winkels en supermarkten iets terugdoen voor de mens, het milieu of de maatschappij. Ruim de helft kiest wel eens bewust voor winkels die zich hiervoor inzetten.
 • Iets terugdoen voor mens, milieu of maatschappij is wat de consument betreft voor ieder type winkel relevant, zowel online als offline. Een uitschieter is echter zichtbaar bij supermarkten: bijna driekwart van de consumenten vindt het belangrijk dat een supermarkt zich hiervoor inzet.
 • De grootste impact maak je volgens de consument met initiatieven rondom afvalbeperking. Voor fysieke winkels is het daarnaast belangrijk om op energiebeperking te focussen, terwijl voor online winkels duurzaam transport goed is om te realiseren.
 • Ook is het belangrijk om als supermarkt lokale betrokkenheid te tonen. Dit doe je door bijvoorbeeld lokaal geproduceerde producten te verkopen, lokale initiatieven te ondersteunen en banen aan te bieden aan mensen in de omgeving.
 • Wees je als retailer bewust van de kracht van communicatie rondom initiatieven op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Consumenten zoeken zelf beperkt informatie op over de initiatieven die retailers ondersteunen, maar baseren hier wel bewust keuzes op. Communiceer dit dus actief.
 • De consument heeft begrip voor een prijsstijging als gevolg van duurzame initiatieven van een retailer. Consumenten zijn op dit moment wel voorzichtig met het kiezen voor duurdere winkels, waarschijnlijk speelt de huidige inflatie hier een rol bij.

Investeren in een duurzaam assortiment

 • Consumenten vinden het belangrijk dat zij binnen het assortiment van een winkel de keuze hebben voor een duurzaam alternatief. Opvallend is dat een aanbod van fair trade producten en producten uit duurzame landbouw en visserij belangrijker wordt gevonden dan het aanbod van veganistische producten.
 • Het is voor retailers heel relevant om (ook) duurzame producten aan te bieden. Dit zijn bijvoorbeeld producten die duurzaam geproduceerd zijn, uit duurzame materialen bestaan of die duurzaam verpakt zijn.
 • Duurzame productie betekent niet automatisch Nederlandse productie. Het zijn met name de oudere generaties die waarde hechten aan lokaal geproduceerde producten. Ook zijn consumenten beperkt bereid om meer te betalen voor producten van eigen bodem.

Heb je naar aanleiding van deze tips nog vragen of opmerkingen? Neem dan vooral contact met mij op, ik help je graag.

Marktpotentie onderzoek: Is jouw product of dienst wel zo goed als je denkt?

Yes, je hebt een top-notch product bedacht en je bent ervan overtuigd dat dit een gat in de markt is. Het is dan ook niet de vraag óf het een succes gaat worden, maar hoe groot het succes gaat worden. Vol enthousiasme rollen de eerste producten van de band, alleen… de verkopen blijven achter. Je snapt er niets van en bent niet alleen een illusie armer, maar ook een investering. Was er maar een manier om van tevoren inzicht te krijgen in de behoefte vanuit de markt, in plaats van achteraf…

Wat is marktpotentie onderzoek?

Gelukkig is die manier er, en wel in de vorm van marktpotentie onderzoek. Vanaf het moment dat je een idee hebt voor een nieuw product of dienst, dan is het tijd voor marktpotentie onderzoek. In dit onderzoek vraag je feedback aan een steekproef uit de doelgroep die je voor ogen hebt. Wat zijn dingen die nog beter kunnen? Wat mist nog in het concept dat nodig is om het eindproduct succesvol te lanceren?

Door inzicht te krijgen in de haken en ogen van de conceptfase van je product of dienst, ben je in staat om dit nog beter door te ontwikkelen voor je het op de markt brengt. Ook kan het een mooie manier zijn om je businesscase mee te versterken en je idee intern te verkopen. Zit de doelgroep op jouw idee te wachten? En hoeveel zouden ze hiervoor willen betalen? Dit helpt allemaal in de berekening vanaf wanneer je verwacht rendabel te zijn.

Waarom is marktpotentie onderzoek belangrijk?

Een belangrijk onderdeel van marktpotentie onderzoek is het toetsen van de behoeften waarop je nieuwe product of dienst is gebaseerd. Door het onderzoek uit te voeren kun je bepalen of je door moet gaan met de ontwikkeling van jouw dienst of product. Want lost jouw product of dienst het ‘probleem’ dat jouw doelgroep heeft op? Maar ook: bestaat dat probleem überhaupt en zo ja, hoe lossen zij dit nu op? Door antwoord te krijgen op marketingvragen krijg je ook meer inzicht in de manier waarop je het product positioneert.

De combinatie tussen kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek is hierin onmisbaar. Door een focusgroep samen te stellen kun je de diepte in over jouw product of dienst, en door hier kwantitatief onderzoek op aan te sluiten realiseer je ondersteunende cijfers.

Zorg dat je marktpotentie onderzoek op de juiste manier inzet

Door marktpotentie onderzoek op het juiste moment in te zetten, dus vóór je een go geeft op je product of dienst, kun je jezelf voor een foute beslissing behoeden. Je voorkomt dat je een investering doet die niets oplevert, maar het helpt je ook je doelgroep te leren kennen en te begrijpen. Alleen dan ben je in staat om een product of dienst te ontwikkelen die optimaal aansluit op de wensen en behoeftes van de markt.

Zit jij op dit moment in de conceptfase van een nieuw product, en wil je graag weten of dit aansluit op de behoefte van jouw doelgroep? Leuk, ik help je graag.

Vers van de pers: het What’s Happening Retail rapport. Maar wat kun je ermee?

Ieder jaar voeren we op eigen initiatief een onafhankelijk What’s Happening Online onderzoek uit. Hierin vind je alle laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van online gedrag. Dit keer hebben we een verdieping op dit onderzoek gedaan, door in de wereld van retail te duiken. Het resultaat? Een waardevol What’s Happening Retail (WHR) rapport, toegespitst op het actuele thema duurzaamheid. Maar wat heb jij als retailer nou precies aan dit rapport?

Wat is What’s Happening Retail?

De centrale vraag in het WHR onderzoek is wat consumenten belangrijk vinden op het gebied van duurzame initiatieven bij retailers. Duurzaamheid als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken. Maar wat zijn nou slimme keuzes om als retailer te maken? En hoe zorg je dat deze keuzes aansluiten op de wens van de consument? Dit zijn antwoorden die je in het WHR rapport leest.

Om dit te onderzoeken hebben we Nederlandse consumenten ondervraagd én kijken we daarnaast naar vier generaties: Generatie Z, Millennials, Generatie X en Babyboomers. Deze generaties hebben we gevraagd hoe retailers (in de vorm van fysieke en online winkels en supermarkten) zowel mens, milieu als maatschappij het beste kunnen bevorderen. Dat hier waardevolle informatie uit voort is gekomen zal je niet verbazen. Maar wat deze informatie precies is zal je als retailer wel verbazen.

Waarom wil je het What’s Happening Retail rapport lezen?

Zo blijkt uit het rapport bijvoorbeeld dat consumenten al regelmatig bewust kiezen voor een winkel omdat zij iets terug doen voor mens, milieu of maatschappij en dat zij het belangrijk vinden dat zij binnen een assortiment kunnen kiezen voor een duurzaam alternatief. Ook zien we dat consumenten meer waarde hechten aan afvalbeperking dan aan het gebruik van duurzame materialen. Daarnaast wordt er veel duidelijk op het gebied van de verschillende generaties, en zien we interessante verschillen tussen de generaties als het gaat om specifieke duurzaamheidsaspecten.

Hoe pas je resultaten uit het rapport toe als retailer?

Door als retailer inzicht te krijgen in de wensen vanuit de consument, krijg je als het ware een keuzehulp voorgeschoteld. Je weet dat je moet investeren in duurzaamheid, maar je weet ook dat de mogelijkheden hierin eindeloos zijn. Want wat is belangrijker; fairtrade producten of toch een veganistisch assortiment? En is het nu al tijd om te kijken naar de inzet van lokale producten in jouw assortiment, of zijn er andere dingen belangrijker? Oftewel: waar begin je als retailer om duurzaamheid een prominente rol in jouw bedrijfsvoering te geven, gebaseerd op de wensen van de consument?

Dit is precies wat je terugvindt in het What’s Happening Retail rapport. En het leuke is dat deze nu, vers van de pers, gratis te downloaden is. En ben je benieuwd naar een aantal praktische tips op basis van dit rapport? Hou dan onze website in de gaten voor deel 2 over het WHR rapport.

Leuk dat customer journey onderzoek, maar heeft het nou echt zin?!

In de wereld van marktonderzoek is het begrip customer journey niet meer weg te denken. Zonder echt te weten waar jouw klanten zich mee bezig houden, is het immers niet te doen om hierop in te spelen. Toch? Of ligt dit toch net iets genuanceerder? In deze blog lees je óf en waar de toegevoegde waarde van customer journey onderzoek zit. Om alvast een kleine spoiler te geven: de customer journey beperkt zich niet alleen tot de reis van jouw klanten.

Wat is een customer journey?

Om goed uit te leggen waar de eventuele toegevoegde waarde van een customer journey onderzoek zit, begin ik even bij het begin. Want wat is een customer journey ook alweer? Het laat zich het best omschrijven als de reis die klanten afleggen wanneer ze iets willen aanschaffen. Want wat geeft in deze reis nou de doorslag om tot aankoop van een product of dienst over te gaan? Dit valt alleen te achterhalen door te leren wat klanten doen, denken en voelen. Oftewel, door inzicht in de behoeftes van de klant te krijgen.

Ben je benieuwd welke vijf stappen onmisbaar zijn bij een customer journey traject? Lees dan ook eens deze blog.

Waarom de customer journey ertoe doet

Om de vraag of de customer journey ertoe doet te beantwoorden, wil ik hem graag eens omdraaien. Als ik een product op de markt breng, en alleen vanuit mijn visie de klantreis inricht, is de kans dan groot dat dit aansluit op de daadwerkelijke wensen van de klant?

Nee, want pas als je weet hoe klanten zich ook buiten je organisatie gedragen weet je écht wat er zich in het hoofd van klanten afspeelt. En dit is precies wat je inzichtelijk maakt bij een customer journey onderzoek: je krijgt inzicht in wat een klant echt wil, denkt, voelt en ziet. Niet alleen bij jouw organisatie, maar ook daarbuiten. Zo ontdek je kansen die je anders niet zou zien.

Laat de customer journey voor je werken

Om inzichtelijk te maken wat de uitkomsten van een customer journey onderzoek kunnen betekenen deel ik graag een case: Een partner uit de retailbranche wil periodiek inzicht in de customer journey van hun klanten om de dienstverlening hier beter op aan te laten sluiten. Vanuit kwalitatief onderzoek zijn we met consumenten in gesprek gegaan. Vragen die hierbij gesteld werden: Wat is de aanleiding dat je online naar kleding kijkt? Wat is de positie van klant X hierin? Neem je klant X altijd mee in je overweging, of alleen in specifieke gevallen? Ook hebben we de ervaringen met de verpakkingen en het retourproces ondervraagd.

Deze resultaten hebben we gebruikt om een kwantitatieve vragenlijst op te stellen. Uit de resultaten van dit gecombineerde onderzoek kwam veel waardevolle informatie. Zo waren er kleine dingen die makkelijk te integreren waren, maar kwamen er ook grotere inzichten naar voren. Zoals klanten die wensenlijstjes maken, maar pas tot aanschaf overgaan als de prijs daalt.

Om tot slot nog even terug te komen op de spoiler uit de inleiding: onderzoek naar de customer journey maakt niet alleen dat je je klanten beter begrijpt, maar ook dat je als organisatie beter met elkaar leert praten. Het onderzoek heeft namelijk niet alleen betrekking op één specifieke afdeling, maar speelt organisatiebreed. Van iedere afdeling is input nodig, en op iedere afdeling worden de resultaten geïntegreerd. Zo draagt onderzoek naar de customer journey gelijk bij aan de interne communicatie van jouw bedrijf.

Wil je meer weten over hoe je de customer journey van jouw klanten verbetert? Download dan onze whitepaper, vol met praktische tips en een concreet stappenplan.

De 5 stappen – en valkuilen – in een customer journey-traject

De customer journey van jouw klanten bestaat uit alles wat zij doen en ervaren gedurende het proces van oriënteren, kopen en uiteindelijk gebruiken van jouw dienst of product. Helder inzicht in deze reis, inclusief de verschillende contactmomenten, de bijbehorende belevingen en emoties, is dus van essentieel belang. In deze blog nemen we je mee langs de vijf belangrijkste stappen in dit traject en bespreken we potentiële valkuilen.

1) Doelstelling en scope bepalen

Allereerst moet je een heldere en concrete doelstelling bepalen. Wat wil je leren en wat ga je met die leerpunten doen? Welke customer journey ga je onder de loep nemen en voor welke doelgroep?

Valkuil

Je kiest een te brede scope, waardoor je vooraf niet duidelijk hebt wat je wil leren en wat je ermee wil doen. Zonder deze focus is de kans klein dat je tot de kern van je vraagstuk komt, omdat er te veel ‘ruis’ omheen zit.

2) Bestaande kennis inventariseren

Het verzamelen van kennis die al in je organisatie aanwezig is, kan van grote toegevoegde waarde zijn bij de volgende fases van het mappen van de customer journey. Doe dat met een multidisciplinair team zodat je geen relevante informatie over het hoofd ziet of invalshoeken mist.

Valkuil

Als je niet alle relevante afdelingen betrekt ontstaan er mogelijk blinde vlekken en is er later in het traject sprake van minder draagvlak. Tijdens het onderzoek met de klant ontdek je vanzelf waar je blinde vlekken zitten, maar door vooraf al een volledig beeld van de eigen informatie te hebben, voorkom je dat je dingen dubbelop doet of interessante zaken over het hoofd ziet.

3) Mappen van de customer journey

Nu je in kaart hebt gebracht welke kennis er intern al aanwezig is, is het zaak deze eigen ideeën te gaan staven. Daarbij is het belangrijk om je echt te verplaatsen in jouw doelgroep en ook onderzoek te doen onder je doelgroep. Natuurlijk kan blijken dat de interne customejourneymap niet aansluit op wat klanten daadwerkelijk denken. Ook dat inzicht is waardevol: zo kun je de organisatie activeren om anders naar de klant te kijken.

Valkuil

Te veel vanuit je eigen processen denken en te weinig vanuit de klant. Dat kan betekenen dat je verkeerde veronderstellingen maakt, en daardoor een verkeerde focus legt tijdens het verdere onderzoek.

4) Visualiseren customer journey-traject

Bij een customer journey-traject worden de inzichten van het onderzoek over het algemeen in een visualisatie, een ‘map’, geplot, zoals degene die je in de vorige stap vanuit het organisatieperspectief hebt gemaakt. Dit is een mooi startpunt voor het bepalen van verbeteracties. Zorg dat je een goed beeld hebt van je doelgroep en wat je met deze visualisatie wil bereiken: wil je informeren, inspireren of overtuigen? Welke informatie is daar dan voor nodig?

Valkuil

Geen duidelijk doel hebben voor de visualisatie. Zonder doel kan het gebeuren dat er zoveel mogelijk resultaten in een visualisatie worden gepropt, of juist te weinig. In beide gevallen gaat de boodschap verloren gaat.

5) Optimaliseren

Nu is het tijd om op zoek te gaan naar verbeterpunten. Wanneer wij een sessie organiseren, doen we dat in de vorm van een co-creatiesessie. Dit kan alleen met het multidisciplinaire team, maar kan ook in combinatie met experts en klanten, om echt alle invalshoeken mee te nemen. We nemen dan twee rollen aan: die van procesbegeleider en die van het bewaken van de stem van de klant en het in het oog houden van de onderzoeksresultaten. Zo zorgen we ervoor dat de doelgroep in beeld blijft en het multidisciplinaire team betrokken.

Valkuil

De brede blik (vanuit de klant) verdwijnt waardoor je geen inzicht krijgt in wat er verbeterd kan of moet worden.

5) Itereren

Een customer journey is een dynamisch en iteratief proces, het is onderhevig aan externe en interne veranderingen. Daarom moet je het regelmatig opnieuw onder de loep te nemen.

Valkuil

De customer journey verdwijnt in een la waardoor het beeld van de klantervaringen achterhaald raakt en wordt ingehaald door actuele ontwikkelingen.

Meer weten?

Wil jij de customer journey van je klanten verbeteren? Wil je je nog verder verdiepen in de verschillende stappen om de customer journey te mappen en te optimaliseren? Wij wijzen je de weg met onze gratis whitepaper!

De toegevoegde waarde van dagboekonderzoek

Met dagboekonderzoek kun je een specifieke doelgroep voor langere tijd volgen en ontdekken wat hun drijfveren zijn achter routinematig of onbewust gedrag. In deze blog vertellen we je wat de toegevoegde waarde is van dagboekonderzoek als onderzoeksmethode. Ook geven we je vier praktische tips.

Wat is dagboekonderzoek?

Een dagboekonderzoek, bijvoorbeeld als onderdeel van een online researchcommunity, geeft je de kans om deelnemers een langere tijd te volgen. Zo kun je ze bijvoorbeeld vragen dagelijks kort – vijf tot tien minuten – te reflecteren op een onderwerp zoals boodschappen doen of geldzaken. Doordat mensen hun ervaring noteren als die nog vers is, krijg je mogelijk andere antwoorden dan wanneer je ze interviewt over producten of diensten die ze een aantal weken geleden hebben gebruikt. Bovendien stelt onze tooling ons in staat om, op basis van de input in het persoonlijke dagboek, aanvullende vragen te stellen. Als je een nieuw of ander haakje vindt dat interessant is voor jou als onderzoeker, kun je daar net als bij een interview op inspringen.

Wanneer een dagboekonderzoek?

Het voordeel van dagboekonderzoek is dat je je vrij eenvoudig kunt onderdompelen in de wereld van tientallen mensen uit je doelgroep. Het levert heel rijke informatie op, maar is wel echt bedoeld ter verkenning. Dagboekonderzoek is dan ook een van de tools die je kunt inzetten binnen een grotere onderzoeksopzet. Zo kun je bijvoorbeeld vóór je diepte-interviews gaat houden, mensen eerst een week een dagboek laten bijhouden. Dat geeft je als onderzoeker de gelegenheid een idee te vormen over wie je gaat spreken en kun je bij de interviews sneller tot de kern komen.

1. Zorg dat de eerste instructie spot-on is

Wat heel belangrijk is, is dat de eerste instructie heel helder is en dat je als onderzoeker terugkoppeling geeft op de eerste ‘dagboekberichten’ van deelnemers, anders voelen mensen zich zwemmen. Wij merken dat deelnemers het graag ‘goed’ willen doen, ook al is er geen goed en fout, en zoeken naar jouw bevestiging hiervan als onderzoeker. Zorg daarom dat je in de eerste dagen van je onderzoek actief bent met lezen en reageren op de input van deelnemers. Laat weten dat je blij bent met hun berichten. Natuurlijk wil je zo min mogelijk interfereren om de resultaten niet te beïnvloeden, maar tegelijkertijd moet je oog hebben voor de behoeften van de deelnemers.

2. Denk na over de optimale periode

Denk goed na wat de meest geschikte onderzoeksperiode is voor het onderwerp. Doe je onderzoek naar bijvoorbeeld boodschappen doen of eetgedrag, dan kan het slim zijn om te zorgen dat er in ieder geval zowel doordeweekse dagen als weekenddagen voorkomen in de onderzoeksperiode. In het weekend denken mensen anders na over eten en aanverwante boodschappen dan doordeweeks. Gaat je onderzoek over een onderwerp als geldzaken, dan is het slim om voor minimaal een maand te kiezen. Sommige mensen leven van salaris naar salaris en in een maand komen alle rekeningen en bijbehorende zorgen wel een keer voorbij.

3. Vraag door

Door mensen dagelijks te laten reflecteren op zaken als hun maaltijdkeuzes of geldzaken, ontdek je veel waardevolle informatie zonder er expliciet naar te vragen. Maar schroom niet om door te vragen als je iets interessants ziet. Als deelnemers zien dat er echte mensen met het onderzoek bezig zijn, die hun dagboek met aandacht lezen, creëert dat extra betrokkenheid.

4. Combineer dagboekonderzoek met andere tools

Als het gaat om maaltijdkeuzes, zullen weinig mensen daar geheimzinnig over doen, maar als het gaat om geldzaken, ligt dat een stuk gevoeliger. Bij dagboekonderzoek houden we de antwoorden altijd privé. Omdat we binnen researchcommunities vaak streven naar interactie tussen deelnemers, is het goed om dagboekonderzoek te combineren met andere methoden. In een onderzoek voor Albert Heijn en Vezet, vroegen we bijvoorbeeld aan deelnemers om een aantal dagen individueel met hun dagboek aan de slag te gaan. Daarna lieten we hen opdrachten doen waarbij hun antwoorden zichtbaar waren voor iedereen en stelden we vragen aan de groep als geheel.

Do it together

Lijkt dit je een mooie manier om met je doelgroep in contact te komen, dan helpen we je graag. Wij kunnen natuurlijk het hele onderzoek voor je uitvoeren, maar we kunnen ook een adviserende rol vervullen. Zo koos een financiële instelling ervoor om de eerste keer het dagboekonderzoek door ons uit te laten voeren onder dertig klanten. Het team was zo enthousiast over de uitkomsten, dat ze het onderzoek ook onder andere klantengroepen wilde uitvoeren. Op verzoek hebben wij het platform aangeboden, geholpen met de opzet en geadviseerd over hoe je als onderzoeker opdrachten het best kunt presenteren en hoe je goed kunt doorvragen. Vervolgens heeft de instelling zelf het onderzoek uitgevoerd. Toen deelnemers klaar waren met het bijhouden van een dagboek, zijn we weer bij elkaar gekomen om samen naar de resultaten te kijken en hebben we onze adviezen voor de analyse gedeeld. Een dagboekonderzoek levert namelijk een enorme berg aan informatie op. Zo zijn er verschillende samenwerkingsvormen mogelijk.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over dagboekonderzoek en de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail of bel mij!

FacebookTwitterLinkedIn