Author Archive

De toegevoegde waarde van dagboekonderzoek

Met dagboekonderzoek kun je een specifieke doelgroep voor langere tijd volgen en ontdekken wat hun drijfveren zijn achter routinematig of onbewust gedrag. In deze blog vertellen we je wat de toegevoegde waarde is van dagboekonderzoek als onderzoeksmethode. Ook geven we je vier praktische tips.

Wat is dagboekonderzoek?

Een dagboekonderzoek, bijvoorbeeld als onderdeel van een online researchcommunity, geeft je de kans om deelnemers een langere tijd te volgen. Zo kun je ze bijvoorbeeld vragen dagelijks kort – vijf tot tien minuten – te reflecteren op een onderwerp zoals boodschappen doen of geldzaken. Doordat mensen hun ervaring noteren als die nog vers is, krijg je mogelijk andere antwoorden dan wanneer je ze interviewt over producten of diensten die ze een aantal weken geleden hebben gebruikt. Bovendien stelt onze tooling ons in staat om, op basis van de input in het persoonlijke dagboek, aanvullende vragen te stellen. Als je een nieuw of ander haakje vindt dat interessant is voor jou als onderzoeker, kun je daar net als bij een interview op inspringen.

Wanneer een dagboekonderzoek?

Het voordeel van dagboekonderzoek is dat je je vrij eenvoudig kunt onderdompelen in de wereld van tientallen mensen uit je doelgroep. Het levert heel rijke informatie op, maar is wel echt bedoeld ter verkenning. Dagboekonderzoek is dan ook een van de tools die je kunt inzetten binnen een grotere onderzoeksopzet. Zo kun je bijvoorbeeld vóór je diepte-interviews gaat houden, mensen eerst een week een dagboek laten bijhouden. Dat geeft je als onderzoeker de gelegenheid een idee te vormen over wie je gaat spreken en kun je bij de interviews sneller tot de kern komen.

1. Zorg dat de eerste instructie spot-on is

Wat heel belangrijk is, is dat de eerste instructie heel helder is en dat je als onderzoeker terugkoppeling geeft op de eerste ‘dagboekberichten’ van deelnemers, anders voelen mensen zich zwemmen. Wij merken dat deelnemers het graag ‘goed’ willen doen, ook al is er geen goed en fout, en zoeken naar jouw bevestiging hiervan als onderzoeker. Zorg daarom dat je in de eerste dagen van je onderzoek actief bent met lezen en reageren op de input van deelnemers. Laat weten dat je blij bent met hun berichten. Natuurlijk wil je zo min mogelijk interfereren om de resultaten niet te beïnvloeden, maar tegelijkertijd moet je oog hebben voor de behoeften van de deelnemers.

2. Denk na over de optimale periode

Denk goed na wat de meest geschikte onderzoeksperiode is voor het onderwerp. Doe je onderzoek naar bijvoorbeeld boodschappen doen of eetgedrag, dan kan het slim zijn om te zorgen dat er in ieder geval zowel doordeweekse dagen als weekenddagen voorkomen in de onderzoeksperiode. In het weekend denken mensen anders na over eten en aanverwante boodschappen dan doordeweeks. Gaat je onderzoek over een onderwerp als geldzaken, dan is het slim om voor minimaal een maand te kiezen. Sommige mensen leven van salaris naar salaris en in een maand komen alle rekeningen en bijbehorende zorgen wel een keer voorbij.

3. Vraag door

Door mensen dagelijks te laten reflecteren op zaken als hun maaltijdkeuzes of geldzaken, ontdek je veel waardevolle informatie zonder er expliciet naar te vragen. Maar schroom niet om door te vragen als je iets interessants ziet. Als deelnemers zien dat er echte mensen met het onderzoek bezig zijn, die hun dagboek met aandacht lezen, creëert dat extra betrokkenheid.

4. Combineer dagboekonderzoek met andere tools

Als het gaat om maaltijdkeuzes, zullen weinig mensen daar geheimzinnig over doen, maar als het gaat om geldzaken, ligt dat een stuk gevoeliger. Bij dagboekonderzoek houden we de antwoorden altijd privé. Omdat we binnen researchcommunities vaak streven naar interactie tussen deelnemers, is het goed om dagboekonderzoek te combineren met andere methoden. In een onderzoek voor Albert Heijn en Vezet, vroegen we bijvoorbeeld aan deelnemers om een aantal dagen individueel met hun dagboek aan de slag te gaan. Daarna lieten we hen opdrachten doen waarbij hun antwoorden zichtbaar waren voor iedereen en stelden we vragen aan de groep als geheel.

Do it together

Lijkt dit je een mooie manier om met je doelgroep in contact te komen, dan helpen we je graag. Wij kunnen natuurlijk het hele onderzoek voor je uitvoeren, maar we kunnen ook een adviserende rol vervullen. Zo koos een financiële instelling ervoor om de eerste keer het dagboekonderzoek door ons uit te laten voeren onder dertig klanten. Het team was zo enthousiast over de uitkomsten, dat ze het onderzoek ook onder andere klantengroepen wilde uitvoeren. Op verzoek hebben wij het platform aangeboden, geholpen met de opzet en geadviseerd over hoe je als onderzoeker opdrachten het best kunt presenteren en hoe je goed kunt doorvragen. Vervolgens heeft de instelling zelf het onderzoek uitgevoerd. Toen deelnemers klaar waren met het bijhouden van een dagboek, zijn we weer bij elkaar gekomen om samen naar de resultaten te kijken en hebben we onze adviezen voor de analyse gedeeld. Een dagboekonderzoek levert namelijk een enorme berg aan informatie op. Zo zijn er verschillende samenwerkingsvormen mogelijk.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over dagboekonderzoek en de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail of bel mij!

5 tips voor inclusief onderzoek

Twee miljoen mensen in Nederland leven met een lichamelijke of mentale beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, slechthorend, afhankelijk van een rolstoel, hebben een taalachterstand of een licht verstandelijke beperking. Gelukkig is er steeds meer aandacht vanuit de overheid en commerciële organisaties voor inclusie, want uiteraard iedereen moet volledig kunnen meedraaien in de samenleving. Inclusief onderzoek kan bijdragen aan producten, diensten en communicatie-uitingen die voor iedereen toegankelijk en aansprekend zijn. In deze blog geven we vijf concrete tips.

Een wereld voor iedereen

Er is steeds meer aandacht voor inclusie. Zo organiseerde de Rijksoverheid afgelopen oktober de Week van de diversiteit, met als doel de meerwaarde van diversiteit en inclusie binnen de Rijksoverheid te benadrukken. Maar ook commerciële bedrijven hechten er steeds meer belang aan dat ze de hele samenleving aanspreken. Zo ontwikkelde designer Rachel Lourens zelfs een compleet kledingmerk voor vrouwen met een visuele beperking: SeeFeel. Haar kleding draagt een klein label aan de achterkant, zodat je kunt voelen of je je trui of jurk niet per ongeluk achterstevoren of binnenstebuiten aantrekt. Op het prijskaartje en in het kledingstuk zelf staat in zowel een groot lettertype als in braille de maat en kleur, zodat je weet wat je draagt, ook als je het zelf niet kunt zien.

Inclusief aanbod vraagt om inclusief onderzoek

Bij een inclusief aanbod hoort ook inclusief onderzoek. Als je producten, diensten en communicatie-uitingen wilt maken die voor iedereen toegankelijk zijn, moet je ook tijdens de ontwikkelfase iedereen meenemen. Welk soort onderzoek het meest geschikt is, is afhankelijk van de vraag. Wil je een website testen om te kijken of het voldoet aan de WCAG-richtlijnen, dan is het logisch om mensen met een functiebeperking uit te nodigen, wil je kijken of iets tekstueel wordt begrepen dan kun je beter mensen benaderen die moeite hebben met cognitieve vaardigheden. Hier volgen nog vijf tips voor inclusief onderzoek.

1. Focus op één inclusiedoelgroep tegelijkertijd

Wil je uitspraken doen over één inclusiegroep, dan is het belangrijk dat je alleen die groep betrekt. Als je bijvoorbeeld wil testen of iemand die moeite heeft met lezen jouw registratieformulier prettig doorloopt, bevraag je alleen mensen met een lage leesvaardigheid. Of als je de digitale toegankelijkheid van een webshop wil testen onder mensen met een visuele beperking, betrek je alleen deze groep in je onderzoek.

Maar als je wil weten hoe mensen reageren op een nieuw tussendoortje, dan kan je het beste een afspiegeling van de samenleving uitnodigen. Waar uiteraard ook mensen met een lichamelijke of mentale beperking onder vallen.

2. Focus op kenmerken die bij het onderzoeksdoel passen

Stel een bank wil in kaart brengen welke drempels mensen ervaren bij online bankieren. Dan is het belangrijk dat alle mensen die daar moeite mee hebben vertegenwoordigd zijn in je onderzoek. Als je aanneemt dat alleen ouderen minder digitaal vaardig zijn, sluit je andere groepen uit. Er kunnen tal van andere redenen zijn dat mensen moeite hebben met online bankieren. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterden, mensen met lage digitale vaardigheden, maar ook mensen die om wat voor reden dan ook tijdelijk niet zelfstandig online kunnen bankieren. Dat toont aan hoe belangrijk het is om je te focussen op de kenmerken die echt bij je onderzoeksdoel passen, en niet te snel mensen uit te sluiten.

3. De doelgroep bepaalt de onderzoeksmethode

Niet elke onderzoeksmethode past bij iedereen. Elke doelgroep heeft bepaalde wensen en behoeften. Zo is het niet logisch om iemand die digitaal niet heel handig is uit te nodigen voor een online onderzoek, terwijl die onderzoeksmethode juist weer wel goed ontvangen kan worden door iemand die minder mobiel is. Mensen die snel overprikkeld zijn vanwege een cognitieve of neurologische beperking, nodig je beter niet uit in een groepssetting, terwijl een andere groep daar juist weer goed bij gedijt.

4. Behandel je doelgroep als VIPs

Met onderzoek probeer je elke doelgroep een stem te geven. De respondenten vertegenwoordigen die stem van de groep en vervullen daarmee een belangrijke rol. Zorg dat het leuk en mogelijk is om mee te doen aan onderzoek. Maak duidelijk wat er van ze wordt verwacht, geef een passende vergoeding en als wat extra hulp nodig is – bijvoorbeeld een lift vanaf het treinstation naar de onderzoekslocatie – regel dat dan.

5. Wees creatief in de werving

Hoewel de groep mensen met een lichamelijke of mentale beperking groot is, zijn ze niet altijd via de officiële wegen te bereiken. Je moet dus creatief zijn bij het werven. Zoek je mensen met een taalachterstand? Zoek dan eens waar in jouw gemeente gratis taallessen worden aangeboden. Zoek je mensen met een auditieve beperking? Meld je dan eens bij een van de vijf dovenscholen in Nederland.

Ervaring met onderzoek onder inclusiegroepen

De afgelopen jaren hebben we veel onderzoek – zowel kwalitatief als kwantitatief – uitgevoerd onder inclusiegroepen. Het vraagt om een net iets andere aanpak: andere gespreksvormen, andere vragen en in sommige gevallen bijvoorbeeld een gebarentolk. Ook de werving pak je net anders aan. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn, met een paar aanpassingen is het geregeld. Wij organiseren voor bedrijven ook Lunch & Learn-sessies over dit onderwerp, waarbij we ook mensen uit de doelgroep uitnodigen zodat onze relaties uit eerste hand over hun ervaringen kunnen horen en ze direct zelf ingebrachte vraagstukken kunnen bespreken.

Meer weten?

Met onderzoek proberen we iedere doelgroep een stem te geven. Hulp nodig bij de ontwikkeling van toegankelijke communicatie, producten en diensten? Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om je te helpen inclusief onderzoek op te zetten. Bel me gerust of stuur me een mailtje.

De kracht van goede media-aandacht

PR-onderzoek helpt bij het versterken van het imago of de reputatie van een organisatie of merk. Door middel van PR-onderzoek kan je namelijk de juiste haakjes vinden voor nieuwswaardige content om een product, dienst of maatschappelijk onderwerp onder de aandacht te brengen. Om deze reden doen wij sinds 2008 jaarlijks onderzoek voor de Nederlandse Brouwers, ook wel bekend als het Nationaal Bieronderzoek. Hoe gaat zo’n onderzoek nou precies in zijn werk? En wat levert het op?

Inzicht in de consumptie, beleving en waardering van bier

Samen met de Nederlandse Brouwers doen wij jaarlijks onderzoek naar hoe Nederlanders bier consumeren, beleven en waarderen. De vragenlijst van dit onderzoek bevat vaste trendvragen en een aantal nieuwe vragen die inspelen op de actualiteit rondom bier. De inzichten uit dit onderzoek bieden de Nederlandse Brouwers waardevolle input, zowel voor intern gebruik als voor extern gebruik, voor bijvoorbeeld persberichten. Deze persberichten verspreiden ze onder relaties, persdiensten en andere partijen, al dan niet in combinatie met ondersteunend materiaal zoals een infographic of een filmpje. Op deze manier genereer je positieve pers. PR-onderzoek kan een boodschap relevanter, interessanter en onderscheidend maken. Omdat je je bewering ondersteunt met cijfers, maak je je bericht betrouwbaarder.

Jaarlijkse trends in kaart

Door jaarlijks een aantal vaste vragen te herhalen, kunnen we interessante trends ontdekken en in kaart brengen. Belangrijk is dat we hierbij de vraagstelling zo veel mogelijk hetzelfde houden, zodat er geen trendbreuk ontstaat. Bij de start van een langdurig personderzoek zoals het Nationaal Bieronderzoek denken we na over wat relevante vragen zijn om elk jaar terug te laten komen. Zo hebben we sinds 2016 in kaart gebracht hoeveel procent van de Nederlanders minimaal een keer per maand bier drinkt en hoe zich dit verhoudt tussen zowel mannen en vrouwen als tussen verschillende leeftijdscategorieën. Dit jaar zien we een stijging in het aantal Nederlandse bierdrinkers, van 45 procent naar 48 procent. Ook brengen we de consumptie van alcoholvrij en laag alcoholisch bier in kaart. Ten opzichte van 2020 zien we daar een stijgende lijn in (zie onderstaande afbeelding).

Inspelen op actuele thema’s

Naast de trendvragen spelen we bij elk onderzoek in op actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Voor de start van het onderzoek zitten we samen met de Nederlandse Brouwers om de actualiteiten en focus voor dit jaar te bespreken. Dit zorgt ervoor dat we interessante en relevante haakjes uit het onderzoek kunnen halen, waarmee de Nederlandse Brouwers media-aandacht kunnen genereren. Dit jaar hebben we Nederlandse bierdrinkers gevraagd naar de invoering van statiegeld op blikjes. Zo ontdekten we dat de invoering van statiegeld op blikjes in 2023 volgens bierdrinkers beperkte invloed op hun koopgedrag zal hebben. Slechts een op de vijf verwacht daardoor minder vaak bier in blik te kopen. Ook vroegen we bierdrinkers naar de invoering van suikerbelasting op alcoholvrij bier. Veertig procent van de bierdrinkers staat positief tegenover suikerbelasting, maar slechts twintig procent staat positief tegenover suikerbelasting op alcoholvrij bier. Men is van mening dat alcoholvrij bier een aantrekkelijk alternatief moet zijn voor bier met alcohol.

De meerwaarde van een onafhankelijk marktonderzoeksbureau bij personderzoek

Als je doel is om publiciteit te genereren en aandacht te vragen op een andere manier dan met een reclamecampagne, kan PR-onderzoek in elke branche van waarde zijn. Ruigrok is een autoriteit op het gebied van pr-onderzoek. We voeren het onderzoek niet alleen uit, maar adviseren je over perswaardige onderwerpen en vragen. Daarnaast kijken we kritisch naar de uiteindelijke vragenlijst. Het is belangrijk dat de vragen en de antwoordcategorieën helder en juist geformuleerd zijn. Een verkeerde vraagstelling kan immers de resultaten teniet doen: ‘garbage in, garbage out’. We werken met een mooie, representatieve steekproef zodat we betrouwbare uitspraken kunnen doen. Ook journalisten en redacties nemen dit mee in de beoordeling van jouw persbericht.

Kritische onderzoekers

Ten slotte helpen we je bij de interpretatie van de resultaten. Welke verbanden zien we, welke resultaten zijn interessant en welke ondersteunen het best jouw boodschap? Wat is perswaardig en wat is een goede insteek van het persbericht. Van kritische onderzoekers mag je uiteraard verwachten dat we meekijken met het eindresultaat. Hoe is het persbericht opgesteld? Heb je de cijfers goed overgenomen en de resultaten goed geïnterpreteerd? Klopt het wat er staat? Kortom: door het onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau verhoog je de betrouwbaarheid van jouw boodschap en is vaak vele malen goedkoper dan adverteren.

Nieuwsgierig?

Wil je meer over PR-onderzoek weten? Benieuwd wat het voor jouw organisatie kan betekenen? Stuur me dan een mailtje of bel me! Of kijk op onze expertise pagina over PR-onderzoek.

Een datagedreven aanpak begint bij een heldere routekaart

Steeds meer organisaties ambiëren een datagedreven aanpak. Dat horen we vaak om ons heen, maar de uitvoering daarvan kan nogal een uitdaging zijn. Het roept zoveel vragen op. Waar te beginnen? Als er al kennis in huis is, hoe ontsluit je die dan? Hoe zorg je voor een zo optimaal mogelijke ROI? Je kunt je budget immers maar één keer uitgeven. Een roadmap helpt je op weg. Met een dergelijke strategische routekaart weet je precies welke inzichten op welk moment door wie verzameld of ontsloten moeten worden.

Vraagstukken en uitdagingen scherp krijgen

Misschien herken je het: binnen je organisatie leven er veel vragen die je eigenlijk aan je doelgroep voor zou moeten leggen. Het kan ook andersom. Je hebt het idee dat er veel méér vraagstukken in de organisatie leven, dan er intern gecommuniceerd worden. Een datagedreven organisatie betrekt zijn doelgroepen bij beslissingen. Maar waar begin je dan? Hoe prioriteer je? En, heel belangrijk, hoe creëer je draagvlak? Het startpunt van een datagedreven organisatie is een gezamenlijk opgestelde roadmap.

Op naar een onderbouwde en breed gedragen routekaart

Door te inventariseren welke vraagstukken en uitdagingen in de organisatie leven én ze echt scherp te krijgen, ontdek je wat de vraag achter de vraag is. Welke inzichten heb je nodig om een volgende stap te maken? Zo creëer je een onderbouwde en breed gedragen routekaart en zie je door de bomen het bos weer. Ruigrok kan je helpen om zo’n roadmap op te stellen. Dit doen we door een PRIO-sessie te organiseren met een multidisciplinair team uit jouw organisatie. Zo weten we zeker dat alle perspectieven worden meegenomen en ontdekken we welke vragen er leven, bij wie die leven, in hoeverre er sprake is van overlap en welke inzichten al helder zijn. Vergeet niet dat in een organisatie heel veel kennis aanwezig is, maar misschien nog niet op de goede plek. En juist dat krijg je ook boven tafel in zo’n PRIO-sessie.

Van inventariseren naar agenderen

Tijdens een PRIO-sessie doorlopen we de volgende stappen:

  1. Inventariseren: Welke vragen leven er in de organisatie?
  2. Structureren en clusteren: Welke vragen hebben met elkaar te maken of lijken op elkaar? Kunnen we hier een hoofdvraag van maken?
  3. Definiëren: Wat is de achtergrond van deze vraag, wat is de vraag achter de vraag? Waartoe dienen de inzichten? Kunnen we deze vraag scherper formuleren?
  4. Prioriteren: Welke inzichten zijn als eerste nodig? Waar hebben de meeste teams behoefte aan? In hoeverre zijn antwoorden op deze vragen al beschikbaar binnen de organisatie, in opgeslagen gedragsdata, bij het klantcontactcentrum, in reviews of onderzoeksresultaten?
  5. Agenderen: Wat kun je zelf en waar zit de waarde van samenwerking met een partner? Wie pakt het intern op en waarbij is externe hulp nodig?

Samen komen we tot een heldere roadmap die gedragen wordt door de verschillende disciplines binnen jouw organisatie.

Podcast ter inspiratie

We hebben een podcast opgenomen over hoe wij Otrium op deze manier hebben geholpen met het uitstippelen van een road map. Hierin vertellen we hoe we dat gedaan hebben én hoe de inzichten uit onderzoek verschillende disciplines input hebben gegeven voor optimalisatie. De podcast duurt 15 minuten en kun je luisteren via Spotify of Apple podcast.

Meer weten?

Denk je na het lezen van deze blog: ‘Hier wil ik meer over weten!’ Plan dan nu een half uurtje in mijn agenda in, zodat we kunnen bespreken wat een PRIO-sessie voor jouw organisatie kan betekenen.

Onderzoek helpt Mobility as a Service een stap verder

Ga je lopen, pak je de fiets, het OV of spring je in de auto? Om Nederland sneller, slimmer, goedkoper en schoner te laten reizen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat enkele jaren geleden met een aantal partners het programma Mobility as a Service (MaaS) gestart. Door het aanbod van verschillende vervoersdiensten samen te brengen, maken MaaS-apps slim en goedkoop reizen makkelijk én aantrekkelijk. Hoe dat eruitziet? Dat lees je in deze blog.

Wat is MaaS?

Mobility as a Service (MaaS) maakt reizen door heel Nederland met verschillende vervoerders mogelijk. In de MaaS-apps zijn verschillende vervoersdiensten binnen één app beschikbaar om je reis te plannen, boeken én betalen. Denk aan deelfietsen, -auto’s, bus, tram, trein en taxi, of je eigen auto of fiets. Dankzij dit multimodaal reisadvies kunnen reizigers op elk moment het vervoersmiddel kiezen dat voor hen op dat moment het gunstigst is. Momenteel lopen er verschillende pilots waarbij door marktpartijen MaaS-apps zijn ontwikkeld. Elke pilot heeft zijn eigen doelstellingen, bijvoorbeeld sociale inclusie, duurzaamheid of filebestrijding.

Waarom onderzoek?

Als opdrachtgever ziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het als een belangrijke taak om te monitoren wat het gebruiksgemak van MaaS-apps is. Zijn de apps gebruiksvriendelijk en wat is de meerwaarde die ze reizigers bieden? Om als goede peilstok te kunnen fungeren, is het natuurlijk belangrijk dat alle apps op een vergelijkbare manier worden getoetst. Alleen zo kan op objectieve wijze worden gekeken of de apps een gemakkelijke en zorgeloze manier van reizen ondersteunen. Daarom heeft zij Ruigrok gevraagd de apps uit het MaaS-programma te onderzoeken.

Hoe onderzoek je zeven reisapps?

De grote vraag is dan natuurlijk: hoe ga je zeven reisapps testen? Dit biedt twee uitdagingen. Enerzijds om pragmatisch om te gaan met beschikbare tijd en middelen om zeven apps met voldoende diepgang te toetsen. Anderzijds omdat reisapps per uitstek apps zijn die je ‘on-the-go’ gebruikt en waar deze context van grote invloed is op de ervaring. Als je een app gebruikt bij het daadwerkelijk maken van een reis, dan weet je pas of de app je ook echt heeft geholpen. Immers, een reis kan veranderen, bijvoorbeeld doordat er een bus uitvalt of een deelscooter onverhoopt toch niet beschikbaar is.

Research-community

Om aan deze voorwaarden te voldoen, hebben wij een research-community opgezet, een online platform waarin je een grote groep mensen uitnodigt. Dit biedt een efficiënte manier om van een grote groep deelnemers rijke inzichten te verzamelen. Deelnemers kunnen in de community hun ervaringen met de apps delen (met ons, én met elkaar), verrijkt met bijvoorbeeld screenshots. Allereerst hebben we de deelnemers gevraagd naar hun behoeften rondom reisapps, om overkoepelende inzichten op te halen. Wat is voor reizigers van belang bij een reisapp? Daarna hebben we de groep verdeeld over de apps: elke deelnemer kreeg één app toegewezen om te testen. Zo konden we voor elke app deelnemers bevragen die passen bij de doelgroep en specifieke doelstellingen van de apps. Dat is een groot voordeel van de community, om deelnemers zowel als gehele groep te bevragen over de app of per subdoelgroep. Op deze manier konden we zowel de breedte als de diepte in. Het mooiste aan dit onderzoek is dat de deelnemers ook daadwerkelijk een aantal weken zijn gaan reizen met de apps. In het dagboek binnen de community brachten ze hier uitgebreid verslag van uit. Sommigen hebben hele nieuwe reizen gemaakt, anderen gebruikten hun toegewezen app voor hun reguliere reizen. Met het dagboek hebben we de ervaringen van deelnemers met de apps op de voet kunnen volgen.

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Met ons onderzoek hebben we veel inzichten opgehaald over waar zo’n MaaS-app volgens reizigers aan moet voldoen. We hebben geleerd wat de sterke punten zijn van de huidige apps en waar ruimte zit voor verbetering. Door te kiezen voor de research-community hebben we inzichten opgehaald die we niet in een labsetting hadden kunnen ophalen, van overkoepelende behoeften tot details per app. Wat als iemand, na het plannen van de reis en het kopen van een ticket via de app, het ticket niet goed terug kan vinden? Hoe ga je om met een QR-code in de bus, als die niet te scannen is met een reguliere OV-chipkaartlezer? Dat zijn aandachtspunten die alleen naar voren komen als deelnemers daadwerkelijk een reis maken.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over research-communities en de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail of bel mij!

Nieuwsgierige mensen komen verder

Ruigrok NetPanel beweegt en daarom vonden we het tijd voor een frissere look en een ‘nieuwe’ naam. Sinds deze week gaan we vol trots door het leven als Ruigrok. In deze blog vertelt Martijn van der Veen, partner en verantwoordelijk voor marketing, waarom we deze beslissing hebben genomen, hoe we te werk zijn gegaan, wat er verandert en vooral ook wat er niet verandert.

Opfrisser

Na zestien jaar met dezelfde huisstijl vinden wij het tijd voor een frissere look en een ‘nieuwe’ naam. Vol trots introduceren we ons nieuwe logo en huisstijl. Hier blijft het niet bij. We verkorten onze naam en gaan vanaf nu we door het leven als Ruigrok, een bekende, sterke naam in de branche. Tijdens het MIE ’22 hebben jullie onze nieuwe huisstijl al in het echt kunnen bewonderen.

Nieuwsgierige mensen komen verder

In het logo hebben we onze herkenbaarheid vastgehouden. De twee helften van het beeldmerk staan voor onderzoek en advies, maar ook voor vraag en antwoord. Wie goed kijkt, ziet ook een knipoog naar de grafieken waarmee wij resultaten inzichtelijk maken voor onze opdrachtgevers. De lijnen in het logo symboliseren de gelaagdheid waaruit een goed onderzoek bestaat. We cirkelen om een onderwerp heen, bekijken het van alle kanten, pellen door tot we bij de kern komen. Methodisch, maar niet statisch. Objectief, maar verre van afstandelijk. Want we zitten er met ons hart in.

Even terug

In 2006 besloten we onze twee merken Ruigrok MC – kwalitatief marktonderzoek en communicatie – en NetPanel – online kwantitatief onderzoek met eigen panel – samen te voegen tot één merknaam: Ruigrok NetPanel. Zo wilden we de zichtbaarheid van beide namen optimaal gebruiken. Inmiddels is het in de markt wel bekend dat we kwalitatief en kwantitatief onderzoek doen en hebben we onze merknaam verkort.

Bijdragen aan succes

Ons uiterlijk verandert een beetje, maar onze service blijft hetzelfde. We blijven hoge kwaliteit combineren met een hoog serviceniveau. Dat is wat onze klanten zo waarderen in ons. Met maatwerkonderzoek, workshops en advies werken we samen met onze opdrachtgevers aan klantgerichte communicatie, producten en dienstverlening. Door de jaren heen zijn we als fullservice marktonderzoekbureau ook steeds meer een adviserende rol in gaan nemen en ook dat verandert niet. Hoe kan je onderzoek het best in zetten, welk type onderzoek werkt het best voor jouw vraagstuk en wat kun je vervolgens met de resultaten? Zo verbinden we meningen met feiten, emoties met cijfers en onderzoek met advies en dragen we bij aan het succes van onze klanten.

Begin met vragen

‘Begin met vragen’ is onze nieuwe pay-off en wat zijn we er trots op! Immers, nieuwsgierige mensen komen verder, zijn creatiever en maken betere verbindingen. Via kwantitatief en kwalitatief onderzoek geven wij jouw klant een stem. Natuurlijk is er niets mis met kennis, modellen en intuïtie, maar alleen door te vragen kun je écht onderbouwd beslissen. Begin met vragen is een oproep aan iedereen die nieuwsgierig is, aan iedereen die oog voor de klant heeft. De wil om altijd door te vragen is wat iedereen die bij Ruigrok werkt verbindt. Door te vragen kun je het onderbuikgevoel onderbouwen, met cijfers en met meningen.

Practice what you preach

Uiteraard zijn we bij de ontwikkeling van onze nieuwe huisstijl niet over een nacht ijs gegaan. Voor onze opdrachtgevers doen we regelmatig onderzoek naar huisstijlen, logo’s en campagne-uitingen. Bij onze eigen rebranding hebben we ook zelf weer ervaren hoe ontzettend waardevol dit is. In twee rondes onderzochten we de impact van onze nieuwe huisstijl, onder onze eigen medewerkers en onder onze zakelijke doelgroepen. Dat deden we om eerst een overwogen keuze te maken tussen verschillende logo-richtingen en om vervolgens onze uiteindelijke keuze te finetunen en aan te scherpen. Door open en gesloten vragen te stellen hebben we veel input verzameld om de juiste keuzes te kunnen maken. Kortom: we brachten ‘Begin met vragen’ in de praktijk.

Kudos voor Vechtlust

Het team van Vechtlust heeft ons in alle fasen van dit traject heel goed begeleid. Door steeds weer de juiste kritische vragen te stellen hebben ze ons echt op scherp gezet. Heel knap hoe ze al onze input hebben verwerkt tot een helder verhaal. Dat vraagt niet alleen om een fikse dosis creativiteit, maar ook om een sterk analytisch vermogen en goed vakmanschap.

Meer weten?

Benieuwd hoe wij jouw organisatie verder kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op om te sparren en begin met vragen!

Ons online aankoopgedrag. Wat is de impact van social media?

Marketeers besteden steeds meer aandacht aan influencers in de hoop dat volgers geïnspireerd worden en meer informatie opzoeken over hun merk of product. Of dat daadwerkelijk impact heeft, onderzochten wij in ons jaarlijks What’s Happening Online-onderzoek, hét onderzoek dat inzicht geeft in trends en ontwikkelingen op het gebied van devices, e-commerce, social media en online financiën en veiligheid.

Ruim een vijfde van de Nederlanders volgt influencers

Uit ons onderzoek blijkt dat 22 procent van socialmediagebruikers in Nederland influencers volgt. Vooral Generatie Z (65 procent) en Millennials (31 procent) doen hieraan mee. Generatie X en Babyboomers zijn een stuk minder geïnteresseerd (14 respectievelijk 6 procent). Van de mensen die influencers volgen, zoekt het grootste deel meer informatie op over het product. Van Generatie Z en de Millenials gaat ongeveer een derde het bedrijf of merk ook volgen op social media. Tenslotte gaan 27 procent van de Millennials en 29% van Generatie Z weleens over tot de aanschaf van een product.

Advertenties als inspiratiebron

Advertenties op social media blijken een inspiratiebron. Maar liefst 69 procent van de socialmediagebruikers gaat weleens over tot actie. Dat kan variëren van doorklikken naar de website (44 procent) tot een bezoek aan het socialmedia-account (20 procent) van het bedrijf, zonder een aankoop te doen. Voor drie van de tien Nederlanders zijn de advertenties zelfs zo inspirerend dat ze leiden tot een aankoop van een product. Ook hier is dat percentage voor Generatie Z en de Millennials hoger, namelijk respectievelijk 51 procent en 44 procent. Bij twee van de vijf Nederlanders zorgt zo’n advertentie op social media ervoor dat zij nieuwe merken leren kennen. Niet verrassend dat dat ook hier vaker geldt voor Generatie Z (65 procent) en Millennials (54 procent).

Kopen via social media vanwege het gemak

Vier op de tien online shoppers hebben in het afgelopen jaar wel eens iets via social media gekocht, dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Meer dan de helft van Generatie Z heeft dit het afgelopen jaar gedaan. Een deel van de Nederlanders heeft iets via social media gekocht omdat ze geïnspireerd werden of het toevallig tegenkwamen op hun tijdlijn en een ander deel omdat het goedkoper (door speciale actie) en makkelijk is. Gaat het bij Generatie Z vooral om de inspiratie, bij Babyboomers gaat het voornamelijk om het gemak van iets kopen via social media. Reviews en reacties van anderen helpen om een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van de verkoper, net als de website van het bedrijf. Ook betaalmogelijkheden spelen een belangrijke rol. Een groot deel van de mensen besteed ook aandacht aan de aanwezigheid van een keurmerk om zo een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van de verkoper.

Het werkt

Bijna een derde van de Nederlanders geeft aan dat ze weleens producten kopen via social media, zonder daar specifiek naar op zoek te zijn. Producten aanbieden op social media werkt dus wel, mits bedrijven zich op de juiste doelgroep richten. Vertrouwen is een belangrijke barrière. Daarop kun je als bedrijf inspelen door reviews of reacties van anderen duidelijk naar voren te laten komen

Meer weten?

Wil je echt álles weten over de ontwikkelingen in ons gedrag als het gaat om devices, social media, e-commerce, online betalen en online veiligheid anno 2022? Download dan hier het What’s Happening Online-onderzoek 2022 en dompel je onder in de nieuwste inzichten en trends!

What’s Happening Online is een kwantitatief online onderzoek dat sinds 2007 jaarlijks op eigen initiatief wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. In dit rapport splitsen we alle resultaten uit naar Nederlanders van 18 jaar en ouder in het algemeen en naar vier verschillende generaties: Digitieners, Millennials, Generatie X en Babyboomers.

Meer inzicht door slim te combineren

Het gebruik van bestaande data wordt steeds belangrijker in User Experience(UX)-onderzoek. Door data slim te combineren, kun je kwalitatief onderzoek ondersteunen, onderbouwen en de impact van je onderzoek vergoten en controleren. Na het lezen van deze blog weet jij hoe je dat doet.

Op zoek naar het waarom

Je kunt nog zo veel data verzamelen, maar als je binnen je UX-onderzoek niet ook focust op het kwalitatieve aspect is het moeilijk om tot de juiste verbeterpunten te komen. Immers, je kunt wel concluderen dat mensen vastlopen bij het gebruik van jouw product of op de verkeerde plek van jouw website op zoek gaan naar informatie, maar als je niet snapt waarom dat zo is, kom je nooit tot een gerichte oplossing.

Combineer verschillende bronnen

Wij zijn groot fan van wat wij noemen triangulatie: het slim combineren van – al dan niet reeds aanwezige – inzichten, databronnen en onderzoeksmethoden tot betere inzichten te komen. Het zorgt ervoor dat je de onderzoeksvraag vanuit verschillende kanten kunt bekijken, het verhoogt de betrouwbaarheid en validiteit van je resultaten en helpt je gefundeerde beslissingen te nemen. Zo kun je goed onderzoeken wat er speelt, waar dat speelt, waar het door komt en wat het effect is op je gebruikers. Kwalitatieve inzichten kunnen helpen data en kwantitatieve uitkomsten te duiden. Kwantitatief onderzoek kan op zijn beurt belangrijke kwalitatieve uitkomsten juist cijfermatig onderbouwen om aandachtspunten te prioriteren of veranderingen te valideren.

Gebruik aanwezige inzichten

Onderzoek gaat over het ophalen van nieuwe informatie. Maar elke organisatie heeft zelf ook al een schat aan data en inzichten. Denk aan statistieken, analytics, feedbackformulieren, informatie uit callcenters. Neem die inzichten ook mee in je onderzoek. Dat heeft drie grote voordelen.

1. Focus aanbrengen

Door bestaande data en inzichten te gebruiken, kun je aan het begin van je onderzoek meer focus aanbrengen. Je kunt immers beter bepalen wat je precies moet onderzoeken.

2. Prioriteren

Je kunt bestaande data en inzichten ook gebruiken aan het eind van je onderzoek. Stel: je hebt een aantal problemen gevonden. Op basis van je bestaande inzichten kun je inschatten welk deel van je gebruikers ergens tegen aan loopt en op welk punt in het proces. Zo kun je eenvoudiger prioriteren. Wat pak je nu aan en wat kan wel wachten?

3. Finetunen

Als je naar aanleiding van een onderzoek aanpassingen doet aan je product, dienst of communicatie-uitingen, dan kun je dankzij die data achteraf bekijken of die aanpassingen daadwerkelijk tot verbeteringen hebben geleid of dat nader onderzoek nodig is.

Voorkom dubbel werk

Denk dus goed na over welke informatie je al hebt en welke informatie je nog nodig hebt. Door alles te combineren, krijg je én rijkere inzichten én je voorkomt dat iemand dubbel werk doet.

Meer weten?

Slim combineren is één van onze krachten. Wil je meer weten over UX-onderzoek of over hoe wij verschillende bronnen kunnen combineren om tot de optimale uitkomst te komen? Neem dan gerust contact met ons op om te sparren.

Effectief communiceren? Zo sluit je jouw communicatie-uiting aan

Om effectief met je doelgroep te communiceren, is het belangrijk naadloos aan te sluiten bij hun belevingswereld, onderliggende behoeften en motivaties. Dat bepaalt de focus en randvoorwaarden voor je communicatie-uitingen. In deze blog kijken we hoe Kenniscentrum Zoetstoffen dit heeft aangepakt en daarmee grote stappen zette.

Concrete verbeterpunten

Kenniscentrum Zoetstoffen heeft als doel om informatie over zoetstoffen beter toegankelijk te maken en misverstanden de wereld uit te helpen op basis van wetenschappelijk onderbouwde feiten. Door middel van onderzoek brachten we de behoeften van hun doelgroep in kaart, zodat Kenniscentrum Zoetstoffen haar communicatie-uitingen hierop kon laten aansluiten. Vervolgens hebben we een infographic getoetst onder de doelgroep, wat weer concrete verbeterpunten opleverde.

1. Behoeften in kaart brengen: onderzoek naar kennis en imago zoetstoffen

In een online kwantitatief onderzoek brachten we de kennis, houding en het gedrag van Nederlanders ten opzichte van zoetstoffen in kaart. Uit het onderzoek kwamen drie duidelijke groepen naar voren: haters, lovers en een ‘middenmoot’ die geen uitgesproken mening heeft. Door middel van een segmentatieanalyse identificeerden we drie segmenten die dezelfde houding hebben ten opzichte van zoetstoffen. Zo heeft de ene groep duidelijk behoefte aan betrouwbare informatie, zodat ze zelf hun eigen mening kunnen vormen en feiten van fabels kunnen onderscheiden. Een andere groep staat vooral positief tegenover natuurlijke zoetstoffen en wil daar graag over geïnformeerd worden. Het onderzoek geeft Kenniscentrum Zoetstoffen duidelijk inzicht in het verschil in kennis en houding ten opzichte van zoetstoffen, waarop zij haar communicatie heeft aangepast.

2. Toetsen van infographic door middel van Check&Go-onderzoek

Een van de manieren waarop Kenniscentrum Zoetstoffen haar doelgroep informeert is door middel van infographics. Het kenniscentrum had behoefte aan een snelle check om te kijken of de infographic voldoende aansloot bij haar doelgroep en of er concrete verbeterpunten waren die ze direct kon toepassen. Een Check&Go-onderzoek bood hier dé oplossing voor. Met deze onderzoeksmodule ontvang je binnen een week hapklare conclusies en resultaten. Ook krijg je inzicht in de impact van een communicatie-uiting. De voorgedefinieerde vragenlijst zorgde ervoor dat we het onderzoek snel konden uitvoeren, wat belangrijk was om aanpassingen aan de infographic nog op tijd te kunnen doorvoeren. De grote representatieve steekproefomvang van vijfhonderd deelnemers zorgden voor betrouwbare resultaten, op basis waarvan Kenniscentrum Zoetstoffen aanpassingen kon maken. Doordat één van onze onderzoeksexperts met Kenniscentrum Zoetstoffen meedacht en de resultaten analyseerde, hoefde het kenniscentrum niet zelf in de data te duiken. Het resultaat was een overzichtelijk rapport en adviesgesprek waarin concrete verbeterpunten naar voren kwamen.

3. Aanpassingen toetsen door middel van Check&Go herhaalmeting

Met de inzichten uit dit onderzoek is Kenniscentrum Zoetstoffen aan de slag gegaan en het team heeft de infographic geoptimaliseerd. Kenniscentrum Zoetstoffen wilde de aangepaste infographic opnieuw toetsen, om te onderzoeken of er sprake was van verbetering. Door middel van een Check&Go-onderzoek konden we gemakkelijk een herhaalmeting uitvoeren. Binnen korte tijd kreeg Kenniscentrum Zoetstoffen direct inzicht in de impact van de aanpassingen.

Meer weten?

Wil jij weten of je communicatie-uiting aansluit bij jouw doelgroep? Check&Go-onderzoek kan je daarbij helpen. Check&Go geeft inzicht in de beoordeling, het begrip en de impact van een communicatie-uiting. De resultaten leggen wij vast in een rapport dat diepgaand inzicht geeft in plus- en verbeterpunten. Je kunt de rapportage al binnen een week ontvangen, zodat jij snel weer door kunt.

Meer weten over Check&Go? Klik dan hier.

FacebookTwitterLinkedIn