Author Archive

Werken in de toekomst: online, offline of hybride?

Onze manier van werken is flink veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus. Hoewel thuiswerken nog steeds het advies is, is er langzaamaan wel iets meer mogelijk. In deze blog vertelt Barbara Tan hoe zij de afgelopen maanden heeft ervaren en hoe ze denkt dat de toekomst van werken eruit gaat zien.

Sprong in het diepe

Het gedwongen thuiswerken dat half maart ineens op ons afkwam, is in mijn beleving een groot experiment geweest. Als je het op die manier vooraf op had moeten zetten, was dat nooit gelukt, maar nu stonden we voor een voldongen feit. Zeker voor ons team was het best een sprong in het diepe. We waren helemaal niet zo van het thuiswerken, we zijn een hecht team en vonden het juist fijn, zo met z’n allen op kantoor. In dat opzicht liepen we misschien een klein beetje achter. Maar goed, toen het moest, was iedereen verrast hoe snel we er met z’n allen aan gewend waren. Technisch gezien verliep het eigenlijk op rolletjes en het enthousiasme dat er was in het team om er iets van te maken, daar ben ik best trots op. En toegegeven, er zitten ook best wat voordelen aan het thuiswerken.

Eilandje

Inmiddels is de situatie alweer wat veranderd. Er mag iets meer en met de juiste maatregelen kunnen we ook zo nu en dan weer naar kantoor. Het feit dat we elkaar weer eens echt zien en spreken, is fijn. Zo’n spontaan praatje bij de koffiemachine is waardevol. Toch brengt ook deze tijd weer uitdagingen met zich mee. Hoe bepaal je wie wanneer naar kantoor komt? Laat je dat mensen zelf bepalen of stuur je daar actief op? Als je niet oppast, heb je ineens een extra planning erbij en daar zit niemand op te wachten. Maar ook de combinatie van online en offline samenwerken, vraagt om extra nadenken. Als je een overleg hebt met drie collega’s, waarvan er twee op kantoor zitten en een thuis, zijn de twee op kantoor snel geneigd bij elkaar te gaan zitten, voor één beeldscherm. Ik voel me dan als thuiszitter toch een beetje op een eilandje zitten. Dan is het beter om iedereen online van achter zijn of haar eigen beeldscherm te laten deelnemen. Dat soort nieuwe dingen ontdek je nu, in deze fase.

Hybride lol maken

Je merkt ook dat we een beetje ‘online-moe’ zijn. De mensen die op een dag naar kantoor komen, spreken elkaar altijd wel even live. Dan hoef je niet zo nodig de rest van de dag ook nog eens online coffeebreaks te houden of weer een digitale borrel bij te wonen. Als managementteam is het dan wel zaak om te zorgen dat iedereen betrokken blijft. Onze funmanager – een jaarlijks wisselende rol die een van de collega’s op zich neemt – staat ook voor een uitdagende taak; hoe zorg je ervoor dat we ook op een hybride manier het sociale contact goed houden?

Een wereld te ontdekken

Ik geloof niet dat we ooit weer honderd procent naar kantoor teruggaan. Wat mij betreft is de toekomst van het werken flexibel, niet alleen qua tijd – daarin waren we al heel flexibel – maar ook qua locatie. Het lijkt me heel leuk om de mogelijkheden van het hybride werken te ontdekken, ik denk dat we de grens daarvan nog lang niet bereikt hebben. De rol van het kantoor verandert, van dé plek waar productie gedraaid wordt, wordt het meer een ontmoetingsplek, een plek om de bedrijfscultuur in stand te houden en waar collega’s even bij elkaar kunnen zijn. Kantoor wordt meer en meer een plek voor brainstormsessies, overleg waarbij je elkaar even in de ogen wilt kijken, maar ook in het geval van opleidingen en trainingen geeft een fysieke bijeenkomst op z’n tijd weer een andere dynamiek. Thuis is een goede plek voor werkzaamheden waar weinig overleg nodig is, waar focus voor nodig is, voor een-op-een-overleggen.

Een inspirerende en stimulerende werkomgeving, maar dan hybride

Al die aanpassingen vragen nogal wat, van ons als managementteam, maar ook van onze mensen. Ik vind het heel belangrijk om onze medewerkers daarbij te betrekken. Wat speelt er, wat missen ze, wat zijn hun ideeën over de toekomst? Dat is voor iedereen anders en vraagt om maatwerk, meer dan ooit. De Corona Medewerkers Monitor die we onder onze mensen hebben gehouden, heeft ons waardevolle input gegeven. Maar wat werkte in de beginperiode van de coronacrisis, werkt nu misschien niet meer, of anders. Het is belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Werkplezier vraagt om een inspirerende en stimulerende werkomgeving. Die werkomgeving zal hybride worden, aan ons de schone taak om het inspirerend en stimulerend te houden.

Onderzoek onder werkend Nederland

Als rasechte onderzoekers wilden we natuurlijk weten hoe we het doen ten opzichte van de rest van Nederland. Daarom hebben we onderzoek onder werkend Nederland gedaan. Wat vinden ze van thuiswerken, van het werken op locatie, de maatregelen daar en hoe denken ze over de toekomst? De resultaten waren op grote lijnen vergelijkbaar met die van het onderzoek binnen ons eigen team. Blijkbaar staan meer organisaties voor dezelfde uitdagingen en dat bevestigd zien is fijn. Benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek? Download de rapportage hier.

Van klantinzichten naar actie bij bank-verzekeraar Argenta

Argenta kiest ervoor de klant centraal te stellen en daarvoor is klantinzicht nodig. Maar met alleen inzicht ben je er nog niet. Pas als je inzichten om weet te zetten naar concrete acties en verbeteringen, zorg je voor echt klantgerichte producten en dienstverlening. Dit is een proces waarbij Argenta en wij intensief met elkaar optrekken. Tijdens de NIMA Marketing Week vertellen we samen hoe Argenta de klantinzichten omzet in actie. In deze blog een klein voorproefje.

Van online diensten naar wonen en vermogen

Argenta is een succesvolle bank uit België die sinds 1997 ook in Nederland actief is. De afgelopen jaren heeft Argenta veel energie gestoken in hun strategie om een digitale bank te worden. Als je wilt kunnen concurreren met de grote fintech-bedrijven, moet je immers goede online diensten hebben. Nu ze dat goed voor elkaar hebben, verdiepen ze deze online focus in hun strategie naar hun corebusiness: wonen en vermogen, ofwel online hypotheken en spaarproducten.

Strategisch onderzoek naar merkbeleving

In hun strategie stelt Argenta dus de klant centraal. Bij alles wat ze doen vragen ze zich af: zit onze klant hierop te wachten? Dat doen ze op basis van allerlei interne bronnen over het (online) gedrag van hun klanten, maar ook op basis van onderzoek naar de wensen en behoeften van hun klant. Voor de nieuwe merkpositionering hebben wij, samen met Argenta, strategisch onderzoek gedaan naar de merkbeleving. Zo hebben we meer inzicht gekregen in het beeld dat de doelgroep van Argenta heeft van de organisatie, in hoeverre dat overeenkomt met de merkpositionering zoals Argenta die voor ogen heeft en waar ruimte is voor verbetering.

Inspelen op de persoonlijke situatie

Uit dit onderzoek, bestaand uit een kwalitatief en een kwantitatief deel, is gebleken dat de nieuwe merkpositionering goed aansluit bij de merkbeleving. Ook zijn er een aantal specifieke verbeterpunten naar voren gekomen. Zo gaven klanten bijvoorbeeld aan dat Argenta iets empathischer mocht zijn en meer zou kunnen meedenken met hun vraagstukken. De volgende stap is om die inzichten te verwerken in de producten en dienstverlening. Neem bijvoorbeeld het online extra kunnen aflossen van de hypotheek. Voorheen was dat helemaal niet mogelijk, later is deze mogelijkheid toegevoegd als online dienst. Maar hoe kun je daarin ook nog eens goed meedenken met je klant? Argenta heeft hierin stappen gemaakt door nu direct online te tonen wat een extra aflossing betekent voor de persoonlijke situatie van de klant, wat het inhoudt voor hun maandlasten en of er een aflosvergoeding moet worden betaald of niet.

Steeds beter

De aanpassingen in de producten en dienstverlening van Argenta toetsen we weer onder klanten. Daarvoor hebben we onder andere een panel van honderden klanten samengesteld die we regelmatig online bevragen. Dat doen we door middel van vragenlijsten en met behulp van onze zelf ontwikkelde online tool Tag-it. Hiermee geven klanten met digitale post-its feedback op toonmateriaal zoals webpagina’s, folders, advertenties en brieven.

Benieuwd naar de ervaringen van Argenta?

Argenta presenteert samen met ons hun ervaring met het omzetten van klantinzichten naar actie tijdens de NIMA Marketing Week. Benieuwd naar onze presentatie tijdens de NIMA Marketing Week? Zorg dan dat je erbij bent op 2 september om 14.30 of op 3 september om 10.00 uur, online of op anderhalve meter! Ook inzicht krijgen in de wensen van je klant én die waardevolle inzichten omzetten in concrete acties? Neem dan vrijblijvend contact op.

Personderzoek onder 50+’ers: Vakantie en Uitjes 2020

In juli voerden wij het kwantitatieve onderzoek Vakantie en Uitjes 2020 uit in opdracht van onze partner Bureauvijftig en Startpagina. Hoe gaan vijftigplussers om met – al dan niet geannuleerde – vakanties en uitstapjes in deze bijzondere tijd? Een paar van de meest opvallende resultaten, maar vooral ook: wat is de meerwaarde van personderzoek?

Wat zijn de plannen?

Jaarlijks doen we standaard vier personderzoeken voor onze partner Bureauvijftig en Startpagina, gericht op vijftigplussers. Rond de zomer richt dat onderzoek zich op uitjes. Dit jaar hebben we daar – gezien de bijzondere situatie – voor het eerst het onderwerp vakantie aan toegevoegd. Hebben de vijftigplussers te maken gehad met geannuleerde vakanties, hoe gaan ze daarmee om en wat zijn ze nu verder nog van plan? Zijn ze nu voornemens vaker of juist minder vaak een uitje te maken en welke maatregelen treffen ze in verband met corona? Wat zijn hun verwachtingen voor de rest van het jaar? Interessant was dat het onderzoek werd gedaan op het moment dat de maatregelen net wat waren versoepeld en de drempel om een uitje te maken of om op vakantie te gaan wellicht wat lager was geworden.

Breed opgepakt

De nationale en lokale media heeft het persbericht dat is uitgegaan over dit onderzoek breed opgepakt. Zo kopten onder andere De Telegraaf, NPO Radio 1 en Dagblad 010 dat de helft van de vijftigplussers niet op vakantie durft te gaan. Elke dag vakantie.nl, een site met reisnieuws en triptips, kiest voor een iets andere invalshoek: Grijs gaat wijs op reis.

Aangepaste plannen

Als een derde van de vijftigplussers die normaal gesproken op vakantie gaan waarschijnlijk thuisblijft en een zevende twijfelt, blijft er nog een helft over die wel verwacht dit jaar nog op vakantie te gaan. Wel hebben zij de plannen enigszins aangepast. Twee derde wil in eigen land blijven, drie op de vijf vakantiegangers beslist pas kort van tevoren wanneer ze vertrekken en het vliegtuig wordt gemeden.

Uitjes met voorzorgsmaatregelen

Ruim de helft van de vijftigplussers geeft aan dit jaar waarschijnlijk minder vaak een dagje uit te gaan. Vijftigplussers die wel eens een dagje uit gaan nemen voorzorgsmaatregelen: handgel en mondkapjes gaan in veel gevallen mee, en 11% zet het mondkapje ook structureel op.

Waarom PR-onderzoek?

Een PR-onderzoek zegt iets over hoe ‘de Nederlander’, of een specifieke groep Nederlanders – zoals bijvoorbeeld vijftigplussers, sporters, werkgevers, werknemers, zzp-ers – denkt over een bepaald onderwerp. Zo voerden wij eerder onder andere het Nationaal Bieronderzoek, het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek en een Onderzoek voor de Nederlandse Waterschappen uit. Zo’n PR-onderzoek kan worden ingezet om publiciteit te genereren voor een product, een merk of iets dat in de samenleving leeft, door anderen over jou te laten schrijven. Dit is een gezamenlijk proces tussen het marktonderzoeksbureau, de klant en een PR- of communicatiebureau/-medewerker. Wat het oplevert is free publicity.

Nieuwsgierig?

Als je doel is om publiciteit te genereren en aandacht te vragen op een andere manier dan met een reclamecampagne, kan PR-onderzoek in elke branche van waarde zijn. Ben je benieuwd wat PR-onderzoek voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Terug naar kantoor? Wat willen jouw medewerkers?

Met z’n allen terug naar kantoor en al je collega’s regelmatig weer zien op de locatie, dat lijkt voorlopig eerder uitzondering dan regel. Zo blijkt deze week ook weer uit een rondgang van de NOS onder de 25 grootste werkgevers van Nederland. Maar wat vindt werkend Nederland daar eigenlijk van?

Practice what you preach

Dat onderzochten wij eerder al voor onszelf, onder onze eigen onderzoekers. Want ja, practice what you preach; als je nieuwsgierig bent naar iets, dan moet je het gewoon onderzoeken. Collega Barbara schreef er eerder over en nu hebben we ongeveer dezelfde vragen aan het werkend deel van NetPanel (ons eigen onderzoekspanel) voorgelegd: vragen over thuiswerken, het werken op locatie, de maatregelen daar en over de toekomst. Ik deel graag een aantal van eerste inzichten met je.

De voor- en nadelen van thuiswerken

Sinds maart 2020 wordt er massaal thuisgewerkt. Op zich geen schokkend nieuws, maar de cijfers zijn wel indrukwekkend vind ik. Ongeveer de helft van de werkende NetPanelleden werkt thuis. Drie kwart daarvan is door de coronacrisis meer gaan thuiswerken.

Minder reizen naar je werk levert tijdswinst op. Driekwart van de thuiswerkende NetPanelleden noemt dan ook het ontbreken van reistijd als voordeel van het thuiswerken. Andere voordelen die de NetPanelleden noemen, zijn vaak gerelateerd aan het hebben van meer invloed op de eigen dagindeling. Er is op een werkdag nu tijd om, tussen de werkzaamheden door, even boodschappen te doen, een wasje te draaien of de hond uit te laten. Of om gewoon even een pauze te nemen.

Deze nieuwe vrijheden hebben ook een keerzijde. Een ongeveer even groot deel ervaart de minder duidelijke scheiding tussen werk en privé als een nadeel van het thuiswerken. En er zijn meer nadelen aan het thuiswerken volgens de NetPanelleden. En die hebben met name te maken met het missen van contact. Het spontane contact met collega’s wordt vooral gemist. Maar ook de sociale bijeenkomsten – een borrel, lunchwandeling – worden gemist. Door de versoepeling van de regels is natuurlijk wel iets meer ruimte ontstaan om wat te doen aan sociale activiteiten in de offline wereld, op locatie. Zo hebben wij een 1,5-meterlunch op ons terras georganiseerd, waarbij we voor het eerst sinds maart weer eens met z’n allen geheel verantwoord konden socializen op de Silodam, waar wij zijn gevestigd.

Op locatie: niet altijd even comfortabel

Op locatie wordt normaal gesproken ook gewerkt. Een meerderheid van de NetPanelleden die op een locatie werkt vindt dat ze dat veilig kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat ze afstand kunnen houden, er met minder collega’s wordt gewerkt en er hygiënemaatregelen zijn getroffen.

Maar niet iedereen voelt zich even comfortabel op de werkplek, bijvoorbeeld door collega’s die zich niet aan de regels houden, te veel collega’s in één ruimte en de besmettingskans die er überhaupt is. Een paar quotes van de panelleden: ‘Je weet niet of er iemand toch besmet is, dit geeft een onzeker gevoel. Hoe goed ook iedereen zich aan afspraken probeert te houden’ en ‘Met veel mensen op een kleine locatie, vaak komt men te dicht bij elkaar om elkaar op iets te wijzen of aan te wijzen’.

Toekomst

Voorlopig geldt de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken nog steeds. En veel werkenden hebben op locatie te maken met maatregelen, om het werken zo veilig mogelijk te houden. Voor een op de drie geldt een maximum aantal medewerkers op de locatie. Werken op locatie lijkt een schaars goed geworden. Waarvoor gaan we naar het bedrijf en wat kunnen we thuis doen?

NetPanelleden noemen overleg en de sociale contacten als belangrijkste redenen om naar de locatie af te reizen. En als het om overleg gaat noemen panelleden: ‘Overleg waarbij je elkaar echt in de ogen wilt kijken en niet via een schermpje’ en ‘Vooral trainingen! Achter een scherm een monoloog aanhoren bij een PowerPoint is zo geestdodend, terwijl op kantoor samen in een ruimte zitten veel effectiever is’. Bij de sociale contacten worden niet alleen borrels genoemd, maar ook de overleggen waarbij creativiteit komt kijken: ‘Sociale activiteiten, brainstormen’ en ‘Sparren met collega’s, door de dagelijkse ervaringen met elkaar te delen’.

Wij werken met zo’n 30% van ons personeelsbestand op ons kantoor. Iedereen kan zich inschrijven voor zo’n twee dagen per werkweek. Of drie als dat net even beter uitkomt. En dan reserveren we de kantoorcapaciteit bij voorkeur voor opleiding en training, de complexere overleggen, of overleg waarbij input gewenst is, en werkzaamheden waarbij creativiteit belangrijk is en even sparren met een collega prettig is. Denk bijvoorbeeld aan het bedenken van een onderzoeksaanpak of een visie op de uitkomsten.

Thuiswerken heeft wat ons betreft een plus bij werkzaamheden waarbij geen overleg nodig is (denk aan het programmeren van een vragenlijst of het analyseren van uitkomsten), of veel concentratie vereist is (bijvoorbeeld een flinke multivariate analyse) of als je alleen korte overleggen hebt, (bijvoorbeeld 1-op-1 over een wat makkelijker onderwerp).

Wat willen jouw medewerkers?

Omdat het ons zoveel goede input heeft gegeven, hebben we het onderzoek dat we onder onze eigen medewerkers en ons NetPanel hebben gehouden, doorontwikkeld naar ‘de Corona Medewerkers Monitor’. Je krijgt hiermee onder andere zicht op hoe het met je medewerkers gaat, wat ze vinden van jouw maatregelen, het functioneren van het management en hoe ze tegen de toekomst van het bedrijf aankijken.

Omdat we de vragenlijst en de opzet al ontwikkeld hebben, kunnen we de Corona Medewerkers Monitor voor een scherpe prijs aanbieden. Stuur mij een mailtje als je meer informatie wilt.

Je kan mij ook een mail sturen als je een PowerPoint wilt met alle uitkomsten van het onderzoek onder onze panelleden. Want er zijn heel wat meer uitkomsten te delen dan ik in dit blog kwijt kan!

Dit doet social distancing met ons koopgedrag

De 1,5-metermaatregel heeft een enorme impact op ons koopgedrag. Winkelbezoek is door social distancing flink veranderd. Vinden consumenten een bezoek aan een winkel nog wel veilig? En waarom wel of niet? Wat zijn triggers om weer een fysieke winkel te gaan bezoeken? Samen met VIM Group hebben we hier inmiddels twee keer onderzoek naar gedaan. Bij deze 1,5-metermonitor hebben we ons gefocust op winkels waar je niet-noodzakelijke aankopen kunt doen, zoals dat tijdens de lockdown werd genoemd. Denk aan tuincentra, kledingwinkels, bouwmarkten, winkels met huishoudelijke artikelen, et cetera.

Meer winkelen

We zijn meer gaan winkelen de afgelopen maand, dat is duidelijk. Half mei had twee derde van de Nederlanders een winkel voor niet-noodzakelijke boodschappen bezocht, een maand later is dit bijna 80%. Vooral kledingwinkels en winkels waar je huishoudelijke artikelen kan kopen zijn vaker bezocht.

Niet veilig

In vergelijking met een maand geleden zien we echter wel dat meer Nederlanders zich niet veilig voelen in een winkel. Bijna één op tien voelt zich onveilig. En de belangrijkste reden? Praktisch iedereen die zich onveilig voelde in een winkel geeft aan dat dit komt omdat andere klanten zich niet aan de regels houden (91%). Andere belangrijke redenen waren dat er geen éénrichtingsverkeer was en dat er te veel klanten in de winkel waren. Dat klanten steeds lakser worden met de regels, bleek ook uit een onderzoek onder winkeliers dat Detailhandel Nederland eind juni naar buiten bracht. Klanten houden geen afstand of komen ‘funshoppen’ met het hele gezin, zo stelden de winkeliers.

Geen discipline

Dat zou toch op de een of andere manier anders moeten. Want uit de 1,5-metermonitor blijkt dat als men zich op zijn of haar gemak voelt bij het winkelen, dat dit komt doordat klanten zich aan de regels houden. Een aantal quotes, ter illustratie: ‘De meeste mensen houden zich keurig aan de regels, hetgeen ik ook doe, ik maak mij dus geen zorgen’ en ‘Goede voorzorgsmaatregelen in winkels, meeste mensen houden afstand.’ Het omgekeerde geldt ook: als klanten zich niet op hun gemak voelen bij het winkelen, dan komt dit dus vooral omdat niet iedereen zich aan de regels houdt. ‘De mensen lopen maar raak en houden totaal geen rekening met anderen.’ en ‘Ieder doet maar wat, geen discipline meer.’

Duidelijke regels bij het winkelen

Onduidelijkheid van de regels bij het winkelen lijkt niet per se de belangrijkste reden om ons minder goed aan de regels te houden. Tweede derde van de Nederlanders vindt de regels duidelijk. Dit lijkt haaks te staan op de uitkomsten van onderzoek van het RIVM, waaruit blijkt dat zes op de tien Nederlanders de maatregelen verwarrend vindt. Maar dat is wat breder dan dat wij het hebben onderzocht, wij hebben namelijk expliciet gevraagd naar de duidelijkheid van de regels bij het winkelen.

Meer uniformiteit gewenst

Wat daarbij helpt is als de regels goed zichtbaar zijn en helder zijn geformuleerd. Het consequent toepassen van regels helpt ook. Nederlanders die de regels bij het winkelen niet duidelijk vinden, geven aan dat dit komt doordat de regels bij verschillende winkels anders worden toegepast: ‘Er is een wirwar van regels die overal anders worden toegepast.’ en ‘Bij de ene winkel info bij binnenkomst, handgel, doekjes, schone mandjes. Bij de andere winkel helemaal niets.’ Wat meer uniformiteit in de toepassing van de regels kan de detailhandel helpen om het winkelend publiek een veiliger gevoel te geven. En er moet een truc worden verzonnen om ervoor te zorgen dat meer Nederlanders de regels volgen in de winkels.

Aanspreken

Wat volgens de Nederlander helpt, is klanten aanspreken die zich niet aan de regels houden. Meer dan de helft van de Nederlanders zou dit een veilig gevoel geven. Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want dit kan ook weer gedoe in de winkel opleveren. Voorkomen lijkt beter dan genezen, en heldere, zichtbare communicatie kan daarbij zeker helpen. Vanuit het oogpunt van marketingcommunicatie moet dit natuurlijk wel allemaal in lijn met je merk zijn.

Inzoomen op jouw merk of winkelketen?

Wij kunnen jou verder helpen met een tailormade scan waarbij we inzoomen op jouw specifieke merk of winkelketen. We kijken naar wat de winkel kan doen om een nog groter gevoel van veiligheid te creëren, hoe duidelijk jouw instore communicatie wordt ervaren, en of dit past bij jou merk.

Concrete handvatten

Het leuke is: we hebben de 1,5-metermonitor samen met VIM Group opgezet. Zij weten alles van branding en communicatie en staan klaar om jou te helpen. Op basis van de inzichten uit de tailormade scan geven ze jou concrete handvatten om de veiligheidsperceptie in jouw winkel te optimaliseren en om jouw merk beter te organiseren in alle touchpoints en kanalen. Zowel digitaal als offline, om een optimale en coherente merkbeleving te creëren.

Meer weten?

Je kan op de site van VIM een leuke infographic downloaden met uitkomsten en gelijk checken wat ze allemaal doen op het vlak van brand management. En je kunt mij een mail sturen als je een PowerPoint wilt met alle uitkomsten of meer informatie wilt over de tailormade scan.

 

Zo hou je ook in coronatijden vinger aan de pols bij je team

De afgelopen maanden brachten aardig wat uitdagingen met zich mee. Voor iedereen, zowel zakelijk als privé. Als organisatie wil je, zeker in deze tijden, graag een vinger aan de pols houden bij je medewerkers. Barbara Tan, onze managing partner en verantwoordelijk voor HR en Finance, vertelt hoe we dat bij Ruigrok NetPanel hebben ingevuld en hoe ook andere organisaties onze ervaring nu in kunnen zetten.

Behoefte aan contact groter dan ooit

Mensen maken het werk, zij zijn het allerbelangrijkst. Dat is altijd al zo, maar dat merken we nu des te meer. De Rockies – zoals wij onszelf noemen – vormen een heel hecht team en de afstand valt ons zwaar. De behoefte aan contact, die nu groter is dan ooit, proberen we in te vullen met digitale oplossingen. We hadden al een Whatsappgroep, maar daar is de afgelopen tijd van alles bijgekomen: de online dagstart, spontane digitale koffiebreaks, een online bierproeverij en ga zo maar door. Ook vanuit het management hebben we aardig ons best gedaan. Zo hebben we de maandelijkse ‘live’ lunchbingo, die we al deden met een echt bingosetje van mijn zoon, omgevormd tot een wekelijkse online lunchbingo. Bij de vijf mensen die uit de bingo rollen bezorgen we een lekkere thuislunch waar ze – gezamenlijk, in een online meeting – van kunnen genieten. Zo krijgen collega’s ook de gelegenheid even in een kleiner clubje met elkaar bij te praten.

Roadtrip

Half mei hebben we als management een roadtrip langs alle collega’s gedaan. Twee aan twee – geheel coronaproof – zijn we bij alle collega’s langsgegaan om ze iets leuks te brengen en om ze weer even in levenden lijve te zien. Want ondanks het goede digitale contact mis je toch het praatje bij het koffieapparaat.

De Corona Medewerkers Monitor

De roadtrip was een mooie manier om een beter gevoel te krijgen over hoe het nu werkelijk gaat met ons team. Helaas waren onze bezoekjes maar kort en op gepaste afstand. Wat doe je dan als onderzoeksbureau? Je doet een onderzoek! Nu deden we elk jaar al een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid, maar deze periode vroeg om een aangepaste versie. Zo ontstond de Corona Medewerkers Monitor. We stelden onze mensen vragen als: hoe gaat het met je, waar loop je tegenaan, wat zijn de goede kanten van deze situatie, maar ook: hoe kijk je naar de toekomst, op het gebied van eigen functioneren, persoonlijke ontwikkeling, maar ook over de toekomst van het bedrijf. Tenslotte stelden we nog een aantal vragen over het functioneren van het management gedurende deze periode.

Laagdrempelig en anoniem

Omdat het onderzoek heel laagdrempelig en anoniem was, heeft het ons een goed objectief beeld gegeven. Sommige dingen wisten we al wel, maar het is fijn om het op deze manier bevestigd te zien. Uiteraard hebben we ook een aantal nieuwe dingen ontdekt. De resultaten hebben we met alle collega’s gedeeld tijdens een online meeting. Daarnaast hebben we in kleinere groepjes online workshops gedaan om na te praten. Zo konden medewerkers toelichting geven en vertellen wat hun opvallendste bevindingen waren.

Nieuwe routekaart

Voor ons is dit een hele waardevolle manier geweest om te peilen hoe de vlag erbij hangt binnen onze organisatie. Het heeft ons geholpen met de invulling van het verdere protocol gedurende deze tijd en de routekaart voor de komende maanden. Want met de versoepeling zijn ook nieuwe vragen opgedoken. We moeten nog steeds zoveel mogelijk thuiswerken, maar wat is ‘zoveel mogelijk’? We mogen alleen met het OV reizen als dat noodzakelijk is, maar wanneer is iets noodzakelijk? Deze hele situatie is nieuw, voor ons maar ook voor de medewerkers. Door iedereen mee te laten denken, kom je als organisatie een stuk verder. En dat wordt enorm gewaardeerd, merk ik.

Zelf ook aan de slag met de Corona Medewerkers Monitor?

Omdat het ons zoveel goede input heeft gegeven, hebben we deze speciale variant van het medewerkersonderzoek doorontwikkeld naar iets wat ook voor andere organisaties waardevol is. De Corona Medewerkers Monitor gaat verder dan alleen het monitoren van medewerkerstevredenheid, het laat zien hoe het nu met je medewerkers gaat, geeft zicht op de effectiviteit van je maatregelen, geeft inzicht in het functioneren van medewerkers én managementlagen, vertelt je hoe je medewerkers naar de toekomst van je bedrijf kijken en biedt concrete handvatten voor een verbeterde bedrijfsvoering in coronatijden. Dat waardevolle inzicht in je bedrijfsvoering gun ik iedereen. Meer weten over de Corona Medewerkers Monitor? Neem dan vrijblijvend contact op. Ik vertel je graag meer!

Meer weten over de Corona Medewerkers Monitor? Klik hier!

What’s Happening Online in 2020?

Dit jaar is het alweer het dertiende jaar op rij dat we het resultaat van ons What’s Happening Online-onderzoek uitbrengen. In dit rapport lees je alles over het internet- en socialemediagebruik van de Nederlandse samenleving. En dit jaar hebben we dat niet alleen gedaan op basis van kwantitatief onderzoek. Met kwalitatief onderzoek hebben we ook het waarom achter de cijfers naar boven gehaald. Reden genoeg om het rapport te downloaden!

Vier pijlers, vier generaties

Het What’s Happening Online-onderzoek is ook dit jaar weer gebaseerd op de gebruikelijke vier pijlers – devices, e-commerce, social media en privacy & veiligheid – en de gebruikelijke vier generaties – Digitieners, Millennials, Generatie X en Babyboomers. Door ook gesprekken te voeren, hebben we onderzocht waarom bepaalde cijfers zijn zoals ze zijn en hebben we nog meer inzicht gekregen in wat er leeft onder een specifieke doelgroep.

Diagnose: milde vorm van bezorgschaamte

Dit jaar hebben we wat nieuwe topics meegenomen die anno 2020 heel relevant zijn. Een van die topics is bezorgschaamte. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat Nederlanders vaker de smartphone zijn gaan gebruiken voor online aankopen (49%). In aanvulling daarop stelden we alle generaties ook de vraag of ze zich weleens bezwaard voelen over het online bestellen en laten bezorgen van pakketjes? Een kwart van de shoppers geeft aan daar weleens last van te hebben. De meeste zorgen gaan over de grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal en over het niet steunen van de lokale ondernemers. Van de Babyboomers (59 t/m 74 jaar) voelt slechts 11 procent zich bezwaard over het feit dat ze als te lui bestempeld zouden kunnen worden, van de Digitieners maakt een derde zich daar druk over. Ook maken alle generaties zich zorgen om de impact die online shoppen op het milieu heeft. Dankzij het kwalitatieve onderzoek weten we bijvoorbeeld dat Millennial Blanchette dat als volgt oplost: ‘Bij Zalando kan je meebetalen aan het milieu. Dat doe ik wel om mijn bezorgschaamte af te kopen.’

Pre-corona

Gelukkig hebben we het onderzoek op precies het goede moment uit kunnen voeren: net voor het coronavirus onze wereld op de kop zette. De coronacrisis heeft immers een enorme invloed gehad op ons online gedrag. Er is geen onderzoek voor nodig om te bedenken dat de cijfers over bijvoorbeeld ons Netflixgedrag, het online boodschappen doen en maaltijdbezorging, er totaal anders hadden uitgezien als we het onderzoek later hadden gedaan. Maar niemand weet hoe blijvend deze verandering is. Dankzij de goede timing kunnen we spreken van een zuivere meting, en zijn de cijfers goed te vergelijken met eerdere jaren. Bij ons onderzoek van volgend jaar zullen we ontdekken of ons online gedrag ook echt blijvend is veranderd.

Dompel je onder

Wil je echt álles weten over het online gedrag van Nederlanders anno 2020? Download dan hier het What’s Happening Online-onderzoek en dompel je onder in de nieuwste inzichten en trends!

Zo haal je meer uit online focusgroepen

Een belangrijk doel van groepsdiscussies is dat deelnemers op elkaar gaan reageren, maar ook individueel hun mening kunnen vormen en delen. Als je denkt dat dat online niet kan, heb je het mis. Met deze zes tips krijg je meer voor elkaar dan je misschien denkt. Twijfel je? We laten je in onderstaand filmpje zien hoe het in de praktijk werkt.

1 Creëer reuring met de juiste werkvormen

In groepsdiscussies zoek je interactie. Met de juiste werkvormen kun je dat ook online voor elkaar krijgen. Op een vraag als: wie bezoekt er weleens een festival, kunnen deelnemers reageren door al dan niet hun digitale vinger op te steken. Op een stelling als ‘appels zijn lekker’ kunnen ze met digitale duimpjes aangeven of ze het daar al dan niet mee eens zijn. Met rode, oranje en groene kaartjes kunnen ze een iets genuanceerdere mening geven. Zo creëer je voldoende reuring op het scherm om de deelnemers in beweging te krijgen. Daarnaast is het een mooi startpunt om de gemeenschappelijke deler van de groep boven tafel te krijgen en om op elkaars standpunten te reageren.

2 Brainstorm met de juiste online tooling

Om met deelnemers te brainstormen over een nieuw product of bijvoorbeeld het ideale festival, gebruik je in het offline leven een flipover of een whiteboard waar deelnemers op kunnen schrijven, tekenen en plakken. Maar met de juiste samenwerkingstool kun je er ook online op los brainstormen. Iedereen kan – in een groep of in subgroepen – in een online omgeving digitale post-its plakken, schetsen, tekenen, schrijven én op elkaar reageren. Je komt tot net zulke waardevolle input als wanneer je offline aan de slag gaat.

3 Maak individuele inbreng mogelijk

Individuele inbreng is belangrijk. Door iedereen eerst individueel te laten reageren voor je begint aan het groepsgesprek, voorkom je bijvoorbeeld dat meningen worden ondergesneeuwd door die ene ietwat dominante deelnemer. Vraag deelnemers individueel iets op een blocnote te schrijven en dat per mail of de online tool privé te delen met de moderator.

4 Zorg voor een goede voorbereiding

Onze ervaring leert dat je online groepsdiscussies met iedereen in Nederland kunt doen, van jong tot oud. Maar elke groep is anders en daarom is het altijd belangrijk om vooraf goed te kijken waar je rekening mee moet houden. Organiseer bijvoorbeeld een dag van tevoren een sessie om elke deelnemer door de tool(s) te helpen. Ervaar je wat drempels, dan is dit een mooi moment om die weg te nemen. Tijdens de groepsdicussie zelf is het slim om een collega stand-by te hebben staan voor technische ondersteuning.

5 Kies een passende groepsgrootte

Angst om te weinig mensen te spreken, is niet nodig. Ook voor een online groepsdiscussie kun je gerust zo’n vijf of zes deelnemers uitnodigen. Compact genoeg om iedereen aan het woord te kunnen laten en groot genoeg om de groep even in subgroepen te splitsen als de werkvormen daar om vragen.

6 Houd rekening met de aandachtspanne van de deelnemers

Deelnemers vinden het vaak heel leuk om hun mening te geven. Als je zorgt voor een inhoudelijk goed programma, een niet te grote groep zodat deelnemers ook daadwerkelijk de ruimte hebben om hun mening te geven, een paar pauzes en veel interactie, kan je gerust anderhalf uur met elkaar praten.

Waardevol naslagwerk

Digitale samenwerkingstools zijn niet alleen leuk voor de interactie, maar de uitkomst levert vaak ook een heel mooi naslagwerk op dat het antwoord op de onderzoeksvraag heel concreet maakt. Waardevol om op terug te grijpen tijdens bijvoorbeeld de ontwikkeling van een product.

Meer weten?

Wil je eens verder praten over hoe je online groepsdiscussies voor jouw organisatie in kunt zetten? Laten we elkaar dan in een online omgeving ontmoeten!

Nederlanders verwachten: “Het ergste moet nog komen”

Vrijwel alle Nederlanders (98%) ervaren negatieve effecten van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus. Volgens recent onderzoek door Ruigrok NetPanel gaf driekwart van de Nederlanders al vóór de verlenging van de maatregelen van afgelopen dinsdag aan te verwachten dat ‘het ergste nog moet komen’.

Gemis van sociaal contact heeft grootste impact

6 op de 10 Nederlanders geeft aan dat het niet meer op bezoek kunnen bij vrienden en familie de grootste negatieve invloed heeft op ons leven. Dat dit zo blijft tot 28 april, en mogelijk nog langer, zal veel mensen daarom zwaar vallen. Naast het uitstellen van bezoek, zorgen de angst om ziek te worden (40%) en de regel dat we alleen naar buiten mogen als dat echt nodig is (33%) voor de grootste negatieve impact op ons eigen leven.

Meer voor elkaar

De maatregelen hebben voor drie kwart van de Nederlanders gelukkig ook een positieve kant. We besteden meer tijd aan dingen die we leuk of belangrijk vinden. Hoewel 65-plussers een risicogroep zijn voor zowel het corona- als het eenzaamheidsvirus, geeft een derde aan dat zij juist méér contact hebben vrienden, familie en bekenden. Een kwart van alle Nederlanders geeft ook aan dat zij de mensen in hun omgeving vriendelijker en behulpzamer vinden in deze tijd.

Lege winkelstraten

Thuisblijven betekent ook dat winkeliers van fysieke winkels zware tijden beleven. De helft van de Nederlanders geeft aan dat zij minder vaak winkelen dan normaal. Ook de supermarkt wordt minder regelmatig bezocht: 38% heeft minder vaak boodschappen gedaan in de afgelopen twee weken (maar waarschijnlijk per keer wel méér gekocht). Hoewel online winkelen nu een uitkomst lijkt, geeft tot nu toe slechts een kleine groep (13%) aan dat zij meer online kopen dan normaal. 19% geeft aan juist minder te kopen dan normaal, vooral omdat zij minder nodig hebben of omdat zij lokale winkeliers willen steunen.

Voor meer informatie, het onderzoeksrapport of interviewverzoeken, neem contact op met met Hans.

 

FacebookTwitterLinkedIn