Case

Behoefte onderzoek
Ruigrok NetPanel case: RAI Amsterdam

RAI Amsterdam

Heeft de doelgroep behoefte aan een online extensie voor de 9 maanden beurs?

Behoefteonderzoek voor de Negenmaandenbeurs

Achtergrond onderzoek

RAI Amsterdam ontwikkelt een online platform met de ambitie om de Negenmaandenbeurs het hele jaar door een relevante plek te laten zijn voor (aanstaande) ouders. Om relevant te kunnen zijn, was behoefte aan inzicht in het gedrag, de behoeften en de wensen, en aan feedback op het concept.

Onze aanpak

Door groepsdiscussies met aanstaande en jonge moeders hebben we hun informatiebehoefte en zoekgedrag rondom zwanger zijn in kaart gebracht. De groepsdiscussies waren door de sterke gemeenschappelijke achtergrond van de deelneemsters zeer dynamisch. Om de deelneemsters bewuster te laten zijn van hun gedrag, hadden zij dit ter voorbereiding in kaart gebracht. Hierdoor konden we tijdens de groepen sneller de diepte in. Nadat wensen en behoeften besproken waren, hebben we het concept van het platform voorgelegd en om feedback gevraagd.

Resultaat en impact

Het onderzoek gaf duidelijk weer hoe in een overvolle markt onderscheidend vermogen gecreëerd kan worden door informatie op een waardevolle manier te ontsluiten. Daarnaast werd duidelijk dat de denkrichting van de RAI niet overeenkwam met de behoeften van de doelgroep. Zo zie je maar weer: onderzoek helpt je verder!

“De groepsdiscussies hebben ons waardevolle inzichten gegeven over welke informatiebehoefte de doelgroep heeft en de wijze waarop deze informatie idealiter wordt aangeboden. We hebben geleerd hoe wij toegevoegde waarde kunnen creëren ten opzicht van andere sites.”

Lotte Cohen, productmanager online, RAI Amsterdam

FacebookTwitterLinkedIn