Case

Opinie onderzoek
Ruigrok NetPanel case: SCP

SCP

Wat is volgens burgers de stand van zaken in de Nederlandse samenleving?

Opinieonderzoek voor het Sociaal en Cultureel Planbureau

Achtergrond onderzoek

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wil structureel inzicht in hoe de stand van zaken is in de Nederlandse samenleving. Oftewel: waarover maken burgers zich zorgen en hoe kijkt men aan tegen diverse issues in de maatschappij en de politiek? SCP wil de publieke opinie kunnen monitoren en de houding ten aanzien van de overheid belichten.

Onze aanpak

Sinds 2013 voert Ruigrok NetPanel twee maal per jaar groepsdiscussies uit om de stemming van burgers te peilen. Dit ter verdieping van de kwantitatieve onderzoeksresultaten die voortkomen uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven dat SCP zelf uitvoert.

Resultaten en impact

SCP weet wat de gedachten, motivaties en overwegingen van burgers zijn over diverse aspecten die leven in de maatschappij. Zo ondervinden burgers de financiële gevolgen van de crisis en verloopt het economisch herstel traag in hun beleving. Ook signaleert men verharding en verruwing in de samenleving. De uitkomsten helpen het SCP om de maatschappelijke discussie te kunnen aanzwengelen, duiden en begrijpen.

“Het kwalitatieve onderzoek van Ruigrok NetPanel helpt ons om de resultaten uit ons kwantitatieve onderzoek te duiden en grip te krijgen op de beleving van maatschappelijke issues.” 

Paul Dekker, Hoofd Onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving bij het SCP

FacebookTwitterLinkedIn