Archive for the ‘Ruigrok NetPanel’ Category

Gedragsverandering door corona. Ook Babyboomers kopen meer online

In het afgelopen jaar hebben ook de Babyboomers hun koopgedrag – noodgedwongen – aangepast. Mede onder invloed van corona zijn ook zij steeds meer online gaan kopen, vaker dan voor corona. De Babyboomers doen inmiddels niet meer onder voor de jongere generaties. Belangrijk dus voor online marketeers om bij de ontwikkeling van hun websites, apps en campagnes ook de wensen en behoeften van de oudere consument expliciet mee te nemen. Waar moet je rekening mee houden?

Bijna alle Babyboomers kopen wel eens online, koopfrequentie is gestegen

Uit ons jaarlijkse What’s Happening Online-onderzoek blijkt dat 92 procent van de Babyboomers (60-75 jaar oud) wel eens iets online koopt. Tot zo ver niets nieuws onder de zon. In de meting van vorig jaar (vlak voor corona) zagen we eenzelfde beeld. Wel nieuw is dat de frequentie waarmee online producten worden gekocht flink is gestegen. De groep Babyboomers die wekelijks online producten koopt is gestegen van 8 procent vorig jaar naar 12 procent nu, een stijging van maar liefst 50 procent! Als we die periode oprekken naar een maand, zien we dat nu 41 procent minimaal eenmaal per maand online producten koopt, tegen 33 procent vlak voor corona. Een kwart van de Babyboomers bestelt zelfs weleens producten via de smartphone. Daarmee lopen ze nu nog achter op de jongere generaties, maar de verwachting is dat zij dit in de komende jaren inlopen.

Populaire productcategorieën onder Babyboomers

Productcategorieën die Babyboomers relatief vaak online kopen zijn: kleding en schoenen (62 procent), boeken (54 procent), tuin- en woninginrichting (47 procent), vakantie en reizen (47 procent) en elektronische apparatuur (42 procent). Vooral bij artikelen op het gebied van tuin- en woninginrichting zien we een duidelijke stijging in online aankopen, van 35 naar 47 procent. Toch geldt voor al deze categorieën dat er ook een groep Babyboomers is die deze producten het liefst in de winkelstraat koopt. Dat zien we vooral bij kleding en schoenen (54 procent). De vraag is of dat ten koste zal gaan van online aankopen of dat het eerder een combinatie van online en fysiek gaat worden. Dat gaan we ontdekken in de 2022-editie van ons onderzoek.

Ook dagelijkse boodschappen vaker online gekocht

De Babyboomers staan er inmiddels meer voor open om hun dagelijkse boodschappen online te bestellen dan voor de uitbraak van het coronavirus. Ruim een vijfde van de Babyboomers geeft aan dat zij weleens boodschappen online bestellen, tegen 16 procent een jaar eerder. Ook is het percentage Babyboomers dat de boodschappen absoluut in een fysieke supermarkt wil kopen afgenomen: van 75 procent voor corona naar 62 procent nu. Vergeleken met de jongere generaties zijn Babyboomers duidelijk minder geïnteresseerd in maaltijdboxen. Slechts 8 procent bestelt wel eens een maaltijdbox.

Ergernissen bij online aankopen

Wil je je online bestelproces en campagne mede richten op Babyboomers – en waarom zou je dat niet willen? – dan is het handig om rekening te houden met hun grootste ergernissen bij het online shoppen. Overigens gelden deze in meerdere of mindere mate ook voor de jongere generaties.

  • Hoge verzendkosten (47%)
  • Slechte klantenservice (35%)
  • Niet gratis kunnen retourneren (34%)
  • Lange levertijd (31%)
  • Extra kosten voor gebruik betaalmethode (28%)

Nieuwe normaal?

De vraag is of deze sprong naar meer online aankopen van tijdelijke of van blijvende aard is. Wij verwachten dat dit een trend onder de oudere consumenten is die zich ook de komende jaren door zal zetten. Enkele resultaten uit ons What’s Happening Online-onderzoek geven daarvoor ook al een eerste indicatie: 8 procent van de Babyboomers verwacht komend jaar alleen maar meer online te zullen kopen en 66 procent zegt minimaal evenveel online te gaan kopen. De stijging in online aankopen is een trend die al langer aan de gang was. Corona is niet de veroorzaker van de stijging, maar zeker een katalysator. Eerder schreven we al een blog met onze visie over gedragsverandering door corona en over het zogenaamde nieuwe normaal.

Meer weten?

Meer inzichten over Babyboomers, of juist over de andere generaties? Download dan hier het What’s Happening Online-onderzoek 2021 en dompel je onder in de inzichten en trends!

De toekomst van kwalitatief onderzoek is hybride

Onlangs leidde Marit Klooster een sessie met kwalitatief onderzoekers. Onderwerp van gesprek? De lessen die de coronapandemie ons als onderzoekers hebben geleerd en wat wij daarvan meenemen naar de toekomst. In deze blog vat Marit de belangrijkste punten samen.

Online is here to stay

Online kwalitatief onderzoek is een blijvertje, daarover waren alle kwalitatief onderzoekers het snel eens. Het is een verrijking van de onderzoekstoolbox die we als kwalitatief onderzoekers tot onze beschikking hebben. Was het in het precoronatijdperk allleen een ‘go’ als het echt niet anders kon – hetzij door de geografische spreiding van de groep respondenten, hetzij door lastig te combineren agenda’s –, vandaag de dag is het een volwaardige tool die we in kunnen zetten als de situatie daarom vraagt.

Voordelen fysiek onderzoek

Uiteraard kent fysiek onderzoek z’n voordelen. Zo werkt een fysieke meekijkruimte anders dan een online meekijkruimte. Online is de meekijkruimte vooral heel functioneel en taakgericht, in een fysieke meekijkruimte merk je toch veel meer dingen op. Waar slaan meekijkers op aan, wat wordt als verrassend ervaren, dat soort zaken. Bij online onderzoeken daarentegen kan de groep meekijkers veel groter zijn dan bij fysieke onderzoeken. Vooral een voordeel voor organisaties waarvan de medewerkers over het land verspreid zitten.

Bij face-to-face-onderzoek is het straks mogelijk dat een deel vanuit de fysieke meekijkruimte meekijkt en een deel via een livestream vanaf hun eigen werkplek. Een uitdaging hierbij is om ervoor te zorgen dat meekijkers geen conclusies trekken op basis van slechts één of twee meegekeken gesprekken. Zaak dus om snel na het veldwerk een duidelijke wrap-up te geven die met alle meekijkers kan worden gedeeld.

Een andere reden om toch expliciet voor fysiek onderzoek te kiezen kan zijn dat je met veel toonmateriaal werkt. Dat werkt toch makkelijker als je mensen in levenden lijve ontmoet en ze het materiaal in handen kan geven.

Verbinding maken

Voordat de coronapandemie ons dwong met online kwalitatief onderzoek aan de slag te gaan, leefde het idee dat online zich niet goed zou lenen voor gevoeliger onderwerpen, waarbij je echt de diepte in moet gaan. Na de ervaring van de afgelopen anderhalf jaar kunnen we gerust concluderen dat kwalitatief onderzoekers heel goed in staat zijn om verbinding te maken, ook als de communicatie via een beeldscherm verloopt. Het gaat erom hoe je iemand op z’n gemak stelt. Geef je op locatie iemand een lekker kopje koffie of thee, online kun je een deelnemer uitnodigen zelf even iets te drinken te pakken voor je gaat beginnen. En vergeet niet: het feit dat bij online onderzoek mensen zich in hun eigen omgeving bevinden, maakt juist dat ze wat makkelijker praten. De deelnemer is veel meer in charge. In theorie kan hij of zij het beeldscherm dichtklappen en het gesprek beëindigen. Dat gebeurt niet, maar de optie is er.

Single interviews versus groepsgesprekken

Het maken van verbinding geldt vooral voor een-op-eengesprekken. Voor groepsgesprekken ervaren we nog wel een drempel. Het bewerkstelligen van de zo belangrijke groepsdynamiek is online een uitdaging. Bij groepen zullen we daarom overwegend gaan voor fysieke bijeenkomsten. Als we het al online doen, vergt dat nog meer voorbereiding dan gebruikelijk.

Inclusiviteit

Een belangrijke vraag is natuurlijk of je met online onderzoek niemand uitsluit. Je hebt immers bepaalde basisvaardigheden nodig om deel te kunnen nemen aan online onderzoek. Uit ons gesprek kwam naar voren dat zowel onderzoekers als respondenten hierin zijn gegroeid in de afgelopen periode. Veel zaken vinden online plaats sinds de uitbraak van het coronavirus. Bovendien vindt de werving van respondenten vaak al online plaats, dus die digitale drempel is dan eigenlijk al niet meer aanwezig. Toch is het iets om rekening mee te houden. Onlangs deden wij een onderzoek onder motorisch, verstandelijk, visueel en taalbeperkten. Die respondenten hebben we via belangengroepen geworven en dat onderzoek hebben we bewust niet online gedaan. Bij visueel beperkten voornamelijk vanwege technische redenen: de verschillende tools die wij wilden inzetten waren simpelweg niet compatibel met de screenreader die visueel beperkten gebruiken. Voor de andere doelgroepen waren de digitale drempels om andere redenen te hoog en hebben we ook gekozen voor fysiek onderzoek.

Het juiste plan voor het juiste doel

Zo hebben zowel online onderzoek als onderzoek op locatie hun eigen voor- en nadelen en wordt ook een combinatie van beide vormen inmiddels door iedereen omarmd. Voor ons als onderzoekers is de gulden regel dat we afhankelijk van de onderzoeksvraag, de doelgroep, het thema, het budget, de gewenste snelheid en de gewenste werkvormen, een plan maken waarin online en offline op de juiste manier wordt gecombineerd.

Meer weten?

Online kwalitatief onderzoek kent dus specifieke aandachtspunten. Onze ervaren onderzoekers helpen je graag om de optimale opzet voor je online kwalitatieve onderzoek te bepalen. Wil je meer weten over online kwalitatief onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op om te sparren.

 

Terug naar kantoor, maar hoe?!

We mogen weer terug naar kantoor. Heel fijn, maar het is ook een onderwerp waar veel bedrijven én werknemers mee worstelen. In deze blog vertelt Barbara Tan, onze managing partner en verantwoordelijk voor HR en finance, hoe wij dat aanpakken. Hoe is het om weer vaker en met meer mensen op kantoor te werken? Hoe voelen onze collega’s zich daarbij? Waar lopen we tegen aan? Welke keuzes moeten er worden gemaakt? En natuurlijk: hoe zorgen we dat we toekomstbestendig zijn?

Klaar voor de toekomst

Eindelijk mogen we weer naar onze vertrouwde locatie aan het IJ. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. In het begin van de coronapandemie moesten we allemaal wennen aan het thuiswerken. Het is ondertussen meer dan een jaar later en we zien nu ook de voordelen van thuiswerken. Fulltime naar kantoor, daar zal het niet meer van komen. Maar de combinatie van thuiswerken en op kantoor werken is nieuw voor ons en dat willen we zo goed mogelijk inrichten. Daarom houd ik mij als HR-manager bezig met het de vraag: hoe gaan we dit zo goed mogelijk inrichten zodat we klaar zijn voor de toekomst? Hierbij kijk ik naar een aantal zaken. Allereerst, het welzijn van ons team. Het is belangrijk goed in kaart te hebben wat onze collega’s nodig hebben. Daarnaast is het goed om stil te staan bij de cultuur van ons bedrijf. Hoe kunnen we die in een hybride werkvorm zo goed mogelijk vasthouden? Als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd, is het dat alles zomaar kan veranderen, iedereen andere behoeftes heeft en dat er meer mogelijk is dan gedacht. Verder heeft thuiswerken invloed op het managen en aansturen binnen de organisatie. Dit vraagt meer van de managers.

Toegevoegde waarde van kantoor

Om tot een goede aanpak te komen moeten we eerst weer een tijdje gebruik maken van ons kantoor. Sommige collega’s kunnen niet wachten en komen het liefst meteen weer vijf dagen in de week. Anderen zijn een stuk terughoudender, dan is het zaak in gesprek te gaan. Alleen op die manier kunnen we achterhalen waarom dat zo is. Regelmatig hoor ik van mijn collega’s dat ze thuis productiever zijn. Toch vragen we hen om af en toe een dagje naar kantoor te komen. Als ze dat doen, komen ze er vaak achter dat ze het toch eigenlijk wel erg gemist hebben en ervaren ze weer even de toegevoegde waarde van kantoor. Productiviteit is natuurlijk prachtig, maar niet zaligmakend. Werkplezier is minstens zo belangrijk en sociaal contact met je collega’s draagt daaraan bij. Ik denk dat je bij de keuze voor je werklocatie goed moet kijken naar de aard van het werk. Wil je geconcentreerd aan een rapport werken, dan is thuis misschien wel de uitgelezen plek. Voor andere taken zoals het geven of volgen van een training of spontane ontmoetingen met collega’s is kantoor weer meer geschikt. Dat verschilt per taak, per functie en per persoon. Om toekomstbestendig te zijn, moeten we tot een goede balans komen tussen het functionele – thuiswerken – en het sociale – samenwerken op kantoor. Zo wordt thuis een soort verlengstuk van het kantoor, maar raken we elkaar toch niet uit het oog.

Brengen en halen

Voor iedereen geldt dat ze op kantoor iets komen halen en brengen. Dat is altijd al zo, maar vooral nu we veel nieuwe mensen hebben aangenomen. Zij worden in het begin opgeleid door middel van onze eigen Rocky Academies. Naast deze Academies is training on the job is heel belangrijk. Het zien en horen van wat er om je heen gebeurt, draagt daar enorm aan bij. Dan moeten er wel mensen zijn waarvan ze iets kúnnen leren. Het beste is dat dit steeds andere collega’s zijn want de dynamiek van verschillende groepssamenstellingen is daarin ook heel belangrijk. Dit is allemaal onderdeel van het onboarding-proces. We steken heel veel tijd in het werven van nieuwe collega’s, dan is het ook zaak dat we ze een fijne start geven. Daarnaast is het sowieso belangrijk dat teamleden elkaar regelmatig op de werkvloer zien. Door mensen te zien en mee te maken, hou je veel meer feeling met hoe het met ze gaat. Dat is online toch stukken lastiger.

Verbinding

De komende maanden gebruiken we vooral om input te verzamelen. Pas als we een goed beeld hebben van de wensen en behoeften, beslissen we hoe we ons kantoor gaan herinrichten. We denken dat er plek moet zijn om geconcentreerd te werken of rustig te videobellen, maar ook ruimte voor die broodnodige groepsdynamiek. Elke dag met het hele team op kantoor, dat zie ik niet snel weer gebeuren. Maar het is belangrijk elkaar zo nu en dan te zien in groepsverband. Zo hebben we elke drie maanden een kwartaalsessie waarin we terug- en vooruitblikken. Als we dan toch samen zijn, maken we meteen van die gelegenheid gebruik om iets leuks te doen. Zo vierden we tijdens de laatste kwartaalsessie het – uitgestelde – 10-jarig jubileum van collega Dorien. Feestjes vieren doe je toch het beste met elkaar. Ook dat draagt bij aan dat belangrijke gevoel van verbinding. Want dat gevoel van verbinding is heel belangrijk voor ons. Werkplezier is niet voor niets een van onze bedrijfsdoelstellingen.

Bringing humanity back to business

Ruigrok NetPanel bestaat 30 jaar. Reden voor een feestje. Omdat een echt feest, met veel gasten, champagne en ballonnen, nog niet mogelijk is, organiseerden wij een feestelijke online masterclass. Op 17 juni vertelde Sydney Brouwer, spreker over klantgerichtheid en klantbeleving, ons en onze gasten over wat klanten woest enthousiast maakt. Ook gaf hij concrete tips om relevant te blijven voor de klant van morgen. Terugkijken? Dat kan!

Menselijk aspect terugbrengen

Sydney Brouwer gelooft dat organisaties de afgelopen decennia te vaak het menselijke aspect in de relatie met de klant en met medewerkers uit het oog zijn verloren. Organisaties die het menselijke aspect in hun business weten terug te brengen, zullen de komende jaren als winnaar uit de bus zullen komen, volgens Sydney. Zijn missie is dan ook voor niets: bringing humanity back to business. Dat sluit mooi aan bij onze missie om organisaties te helpen verbeteren en groeien door hun doelgroep een stem te geven.

Duivels dilemma

De sessie begint direct al met een duivels dilemma. Je moet kiezen. Optie 1: je mag een maand lang gratis en voor niets de wereld rondreizen naar je drie bucketlistbestemmingen. Helaas ben je bij thuiskomst al je herinneringen kwijt: geen foto’s, geen video’s, geen verhalen, niets. Optie 2: een week naar Ameland. Minder exotisch, maar als je terugkomt heb je al je herinneringen nog. Hoe mooi zo’n wereldreis ook is, ruim twee derde wil naar Ameland. Dat vertelt ons dat wij mensen heel veel waarde hechten aan herinneringen. En klanten zijn net mensen. Je moet ze dus een ervaring geven die blijft hangen. Alleen dan geef je ze iets om te delen met de wereld, om voor terug te komen. Alleen dan zorg je voor woest enthousiaste klanten die fan zijn voor het leven.

Onthoud hoe je klant z’n koffie drinkt

Het creëren van een menselijke relatie met je klant is een ander ding dat van onschatbare waarde is. Een trucje waarmee je heel makkelijk aan die menselijke relatie kunt werken is: onthoud hoe je klant zijn of haar koffie drinkt. Dat kun je in je CRM-systeem opslaan of ergens anders opschrijven. Supersimpel, maar mensen vinden het fantastisch als je niet vraagt hoe iemand z’n koffie drinkt, maar meteen de juiste cappuccino met twee zoetjes presenteert.

Van boze klanten naar fans voor het leven

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet erg, maar het gaat erom hoe je ermee om gaat. Sydney geeft vijf tips om zelfs van boze klanten fans te maken: de zogenaamde vijf O’s.

1 Own it Heeft een klant een probleem, los het op. Bij wie hij of zij ook aanklopt binnen de organisatie, los het op, of draag het over aan een collega en verzeker je ervan dat die het oplost. Stuur je klant nooit van het kastje naar de muur.

2 Oprechte empathie Empathie is niet lastig. Het zit in ons als mens, doe er iets mee. Zie wat de klant nodig heeft. Soms zijn excuses al genoeg.

3 Oplossen Weet je wat het probleem is en waar de klant behoefte aan heeft, neem dan actie. Los het probleem op.

4 Overtreffen Als je een probleem alleen maar oplost, blijft de negatieve ervaring – de meest recente ervaring – hangen bij de klant. Je moet er een positieve ervaring tegenoverstellen. Alleen oplossen is dus niet genoeg, je moet de verwachting van je klant overtreffen.

5 Opvolgen Intern moet je natuurlijk bespreken hoe je een voorkomt dat dit probleem zich nog eens voordoet. Maar geef ook opvolging richting de klant. Neem een paar dagen later even contact op en vraag hoe het gaat, of je nog kunt helpen, of er nog vragen zijn. Zo’n moment van onverwachte aandacht, daarmee maak je van een boze klant een ambassadeur.

Terugkijken?

Sydney heeft nog veel meer verteld over de waarde van klantgerichte communicatie, producten en dienstverlening? Wil je daar meer van weten? Laat je dan inspireren door Sydney Brouwer tijdens zijn speciaal voor ons samengestelde masterclass. Je kunt het evenement hier terugkijken.

Zo haal je wel de publiciteit

Je boodschap, product, dienst of evenement onder de aandacht brengen, dat kan met PR-onderzoek. Zo maak je je boodschap relevanter, interessanter en meer onderscheidend. Zo haal je het maximale uit je media-budget én haal je wel de publiciteit.

Gratis persmomenten creëren

Wil je je boodschap extra kracht bij zetten? PR-onderzoek is dé manier om dit te doen. Het toevoegen van onderzoeksresultaten aan een persbericht maakt je boodschap relevanter, interessanter en meer onderscheidend. En doordat je je bewering ondersteunt met cijfers, maak je je bericht geloofwaardig. Dit kan een positieve impact hebben op je imago en naamsbekendheid. Door onderzoeksresultaten op te nemen in je persbericht, kan het sneller opgepikt worden door de media. Daarnaast is PR-onderzoek vaak een stuk goedkoper dan adverteren.

1 Haak in op een specifieke gebeurtenis, feestdag of jaargetijde

Met vier metingen in de feestdagenperiode brengen we voor Thuiswinkel.org de houding en het gedrag van consumenten in kaart. We geven inzicht in hoe consumenten omgaan met online en offline aankopen voor Sinterklaas en Kerst en de rol die Black Friday en Singles’ Day hierin spelen.

2 Introductie van een nieuw product, dienst of programma

Voor fietskledinggigant AGU onderzochten we het effect van het coronavirus op het fietsgedrag van Nederlanders. De fiets blijkt een populair alternatief voor het openbaar vervoer. Een mooie manier voor AGU om hun speciale regenkleding onder de aandacht te brengen.

3 Doe een jaarlijkse meting

Voor Nederlandse Brouwers voeren wij sinds 2008 jaarlijks onderzoek uit naar de consumptie, beleving en waardering van bier onder Nederlanders. Naar aanleiding van dit PR-onderzoek wordt er elk jaar weer uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp door onder andere nieuwszenders, websites, radiostations en natuurlijk op sociale media.

4 Creëer een positief persmoment

Voor Koffie & Thee Nederland, de belangenbehartiger voor Nederlandse koffie- en theebedrijven, brengen wij op regelmatige basis het koffie- en theegedrag van Nederlanders in kaart. Zo genereert de branchevereniging positieve impact voor de categorie koffie en thee. PR-onderzoek is in dit geval een heel geschikt middel om interessante content aan te kunnen bieden aan zowel leden als media.

PR-onderzoek is een vak apart

Door PR-onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau verhoog je de betrouwbaarheid van de resultaten en daarmee het persbericht. Wij hebben jarenlange expertise op dit gebied. We denken niet alleen met je mee, we adviseren ook over de onderwerpen en vragen die je wilt opnemen en kijken kritisch of we wel het meeste uit de uiteindelijke vragenlijst halen. Het belang van de juiste formulering van vragen en antwoordcategorieën wordt vaak onderschat. Toch kan een verkeerde vraagstelling de resultaten volledig tenietdoen. Ook hier geldt ‘garbage in, garbage out’. Zijn de vragen wel echt voor één uitleg vatbaar en objectief gesteld? Uit ervaring weten we dat journalisten en redacties dit meenemen in de beoordeling van jouw persbericht.

Wij zorgen voor een mooie, representatieve steekproef van voldoende omvang, zodat je een kwaliteitsvolle onderbouwing hebt van jouw persbericht. Tenslotte helpen we je met de interpretatie van de cijfers; dit is ons vak. Wat zijn interessante resultaten? Welke verbanden zien we? Welke resultaten ondersteunen jouw boodschap? Wat is perswaardig? We kunnen ook met je meedenken over de insteek van de berichtgeving. Van kritische onderzoekers mag je verwachten dat we goed meekijken met het eindresultaat: het uiteindelijke persbericht. Zijn de cijfers goed overgenomen? Zijn de resultaten goed geïnterpreteerd? Klopt het wat er staat? Zo helpen we jou het maximale uit PR-onderzoek te halen.

Meer weten over personderzoek?

Benieuwd hoe we PR-onderzoek voor jou kunnen inzetten? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!

 

Smartphone steeds populairder bij doen van aankopen en betalingen

Sara de Groot schreef al eerder een blog over de publicatie van ons veertiende What’s Happening Online-onderzoek. De coronacrisis heeft voor een behoorlijke verandering in het consumentengedrag gezorgd. Dit zien we zeker ook terug bij het smartphone-gebruik. In deze blog zoomen we in op het toegenomen gebruik van de smartphone voor e-commerce en voor het doen van betalingen.

Online shoppen neemt toe

De resultaten van de nieuwste editie van ons What’s Happening Online-onderzoek geven goed inzicht in het effect van de coronacrisis op ons online gedrag. Een van de dingen die heel duidelijk naar voren komt, is dat ons aankoopgedrag is veranderd. Half december sloten de winkels, wat ervoor heeft gezorgd dat we vaker online zijn gaan shoppen. Een kwart shopt minimaal wekelijks online, terwijl dat een jaar geleden nog maar 15 procent was. Ruim drie kwart van de Nederlands doet z’n online aankopen via een laptop of desktop, maar vooral Digitieners (71%) en Millennials (81%) gebruiken vaker hun mobiele telefoon om iets nieuws aan te schaffen.

Ook mobiel bankieren groeit verder door

Een steeds groter deel van de bevolking regelt ook z’n bankzaken met de smartphone. Dat geldt voor alle generaties, maar vooral Generatie X gebruikt in toenemende mate de mobiel in plaats van de laptop. Nog niet iedereen voelt zich comfortabel bij het online bankieren en betalen. Millennials hebben het meeste vertrouwen (71 procent), gevolgd door Digitieners, Generatie X en Babyboomers (47 procent).

Inzet smartphone bij betalingen

De smartphone wordt op verschillende manieren gebruikt voor betalingen. Zo hebben veel Nederlanders ervaring opgedaan met het scannen en betalen via QR-codes. Bijna de helft van de mensen hebben afgelopen jaar weleens betaald via een QR-code, terwijl dat een jaar eerder nog maar 31 procent was. Maar liefst 68 procent heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van betaalverzoeken via de telefoon, een toename van 7 procent. Ook zien we een toename in het contactloos betalen via de smartphone: van 26 procent in 2020 naar 31 procent in 2021.

Betalingen goedkeuren via biometrie steeds meer geaccepteerd

Betalingen goedkeuren via een vingerafdruk of gezichtscan – biometrie – vindt ruim de helft van de mobiele betalers betrouwbaar. Bijna de helft van de mensen keurt betalingen via de desktop of laptop goed via de smartphone. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder.

Nieuwsgierig?

Wil je echt álles weten over de ontwikkelingen in ons gedrag als het gaat om devices, gaming, social media, e-commerce, online betalen en online veiligheid anno 2021? Download dan hier het What’s Happening Online-onderzoek 2021 en dompel je onder in de nieuwste inzichten en trends!

Laat je door ons inspireren tijdens een maand lang MIE

Het Marketing Insights Event (MIE) is hèt jaarlijkse congres voor data-analisten, insights-managers en research-professionals en voor iedereen die werkt en leeft in marketing. Na 18 MIE-edities op locatie, wordt MIE’21 een andere ervaring. Verspreid over de maand mei zijn er 54 gratis online sessies, en wij mogen je inspireren met twee mooie sessies.

De rol van de burger bij de ontwikkeling van overheidsapps

Op 26 mei is het – online – podium voor onze Marit Klooster. Zij deelt het podium met Maike Klip, digitaal strateeg en ontwerper bij de overheid, en in de zomer van 2020 lid van het ontwerpteam van de CoronaMelder-app. Samen vertellen zij hoe je de burger structureel kunt betrekken in de dynamische ontwikkeling van overheidssites en –apps. Marit en Maaike kennen elkaar van de ontwikkeling van CoronaMelder. Een enorm dynamisch project, waarin niets was wat het leek en de tijdsdruk hoog was. En waarin ondanks dat gebruikers structureel zijn betrokken. Maike vertelt vanuit haar perspectief als digitaal strateeg en ontwerper, Marit vanuit haar ervaring als UX-onderzoeker. Samen putten ze voorbeelden uit dit project en vele anderen om jou als deelnemer te helpen eventuele drempels te beslechten zodat ook jij digitale communicatie kunt maken die voor álle Nederlanders toegankelijk is. Als je dit niet wil missen, schrijf je dan snel in!

Laat je door ons inspireren tijdens een maand lang MIE

Hoe onderzoek bijdraagt aan de groei van een sterk merk

Op 1 juni vertellen collega Jeroen Spetter en Cathelijne Hamilton-Bouman van Simon Lévelt, hoe onderzoek bijdraagt aan de groei van een sterk merk zoals Simon Lévelt. Een presentatie die laat zien hoe consumenteninzichten bijdragen aan het bouwen van een sterk merk. Simon Lévelt is een bedrijf met passie voor koffie en thee. Dat begon 200 jaar geleden met één enkele winkel in Amsterdam. Inmiddels zijn het er 42. Van kleinschalig merk naar serieuze speler in de markt voor premium koffie en thee, dat is een reis met de nodige uitdagingen. Die uitdagingen, daar mochten wij ze bij helpen. Zo hielpen wij Simon Lévelt ontdekken hoe je ervoor zorgt dat je het bestaansrecht van je winkels behoudt in een veranderende tijd. Maar ook hoe je je merk toegankelijker maakt, zonder je huidige klantenkring kwijt te raken. Interessant? Zorg dan dat je van de partij bent!

Laat je door ons inspireren tijdens een maand lang MIE

Meer weten?

Meer informatie over het MIE is te vinden op hun website. Je kunt MIE ook volgen op Twitter @MIE_NL en meetweeten via #MIE21. Ben je marketeer of bedrijfsonderzoeker? Dan is het natuurlijk het allerleukst om zelf een aantal digitale sessies te bezoeken.

Hoe is het nu met de thuiswerkers?

Thuiswerken, het houdt de gemoederen bezig. In juni van het vorige jaar onderzochten we hoe het gaat met thuiswerkend Nederland. We vroegen het opnieuw, mede in opdracht van Webmastery, social enterprise en initiatiefnemer van de Dag van de Thuiswerker, die op 16 maart plaatsvond. De voordelen zijn grotendeels hetzelfde gebleven, de nadelen zijn duidelijk toegenomen. We missen vooral onze collega’s. Maar thuiswerken biedt ook onverwachte kansen.

Een jaar thuis

Het is alweer ruim een jaar geleden dat werd opgeroepen om thuis te werken. Meer dan de helft van de werkenden doet dat dan ook op dit moment. De verdeling van mensen die enkel vanuit huis werken en mensen die zowel vanaf locatie als thuis werken, is ongeveer fiftyfifty. In juni van het vorige jaar onderzochten we de ervaringen met thuiswerken onder ons eigen panel. Nu deden we dit onderzoek opnieuw en deden bijna 400 werkenden mee. We zien niet heel veel verschuivingen in de uitkomsten, behalve dan dat wel duidelijk wordt dat we onze collega’s nog meer missen dan een half jaar geleden.

Vertrouwen

Qua werkbeleving zien we geen dus grote verschillen. Een meerderheid ervaart de werkdruk als goed, maar toch geeft nog steeds een kwart aan deze te hoog te vinden. Qua werksfeer zit het nog steeds goed, vindt een meerderheid. Ook is nog steeds meer dan de helft tevreden over de dagelijkse leiding en hoe zij communiceren. Maar er is meer goed nieuws: het vertrouwen in de toekomst van de organisatie is nog steeds onverminderd hoog. Driekwart is het helemaal eens met de stelling “Ik heb vertrouwen in de toekomst van de organisatie waar ik werk”.

We missen elkaar

We hebben weer naar de nadelen gevraagd. En daar zien we wel opvallende verschillen met een half jaar geleden: we missen elkaar, de scheiding tussen werk en privé is voor meer werkenden minder duidelijk en overleg is minder efficiënt. Qua voordelen zien we niet veel verandering. Het ontbreken van reistijd is nog steeds een van de grote voordelen, samen met meer invloed op de eigen dagindeling. Denk aan het doen van huishoudelijke klusjes tussendoor.

Hoe is het nu met de thuiswerkers?

Kansen voor mensen met een aandoening

Thuiswerken kan ook een kans bieden aan mensen voor wie het net even wat moeilijker is om op kantoor te werken. En dat is de doelgroep waar Webmastery zich als social enterprise op richt. De vragenlijst is ook uitgezet onder mensen met een aandoening die geheel of gedeeltelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zoals bijvoorbeeld een Wajong-, Wia- of Wao-uitkering. Hoewel de onderzoeksgroep iets te klein is om heel harde uitspraken over te doen, is het wel duidelijk dat het juist deze groep veel kansen biedt op betaald werk.

Corona Medewerkers Monitor

Wil je weten hoe het met jou medewerkers gaat? We helpen je graag met onze Corona Medewerkers Monitor. Omdat we de vragenlijst en de opzet al ontwikkeld hebben, kunnen we de Corona Medewerkers Monitor voor een scherpe prijs aanbieden. Stuur mij een mailtje als je meer informatie wilt.

Meer uitkomsten?

Je kan mij ook een mail sturen als je een PowerPoint wilt met alle uitkomsten van het onderzoek onder onze panelleden. Want er zijn heel wat meer uitkomsten te delen dan ik in deze blog kwijt kan!

Wendbaarheid, noodzakelijker dan ooit

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Als je je makkelijk kan voegen naar nieuwe situaties, als je snel en flexibel in kunt springen op veranderende omstandigheden, heb je een groot voordeel. Dat geldt voor mensen, voor organisaties, en dus ook voor marketingafdelingen.

Agility is key

Zoals we al in onze vorige blog schreven, zijn sommige veranderingen ingegeven door externe factoren, zoals de coronacrisis, maar veel veranderingen zijn ook gebaseerd op trends die al langer gaande zijn, zoals de digitalisering. Wat de oorsprong ook is, de meeste veranderingen hangen samen met de veranderende behoeften van consumenten. Soms zijn die tijdelijk, soms blijvend. De enige manier om goed om te gaan met al die veranderingen, is zorgen dat je heel wendbaar bent. Onderzoek door grote consultancybedrijven zoals Boston Consulting Group, wijst uit dat ‘agility’ de manier is om met al deze veranderingen om te gaan.

Luister naar je doelgroep

Onlangs las ik dit artikel van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC), waarin zij stellen dat om mee te kunnen in de (post-)Covid tijd marketeers wel móeten luisteren naar consumenten. In dit artikel geven zij twee belangrijke tips. De eerste tip is: ‘Investeer in insights: zonder zicht kun je niet varen’. Juist in deze tijd wil je goed zicht hebben op wat je doelgroep wil en wat hun behoeften zijn. Blijf daarom investeren in marktonderzoek. De tweede tip is: ‘Doorbreek de kortzichtigheid voor optimale groeikansen’. In deze tijd is het verleidelijk heel actiegedreven te werk te gaan. Zie je niet snel genoeg resultaten, dan ben je geneigd direct door te gaan naar de volgende actie. Om optimaal te blijven groeien is het juist belangrijk in brandbuilding te investeren en te kijken naar de lange termijn.

Onderzoek en agility: een prima combinatie

Ik vond dat een paar interessante inzichten. Dat investeren in marktonderzoek belangrijk is, juist vandaag de dag, daar sluit ik me uiteraard volledig bij aan. Maar hoe doe je dat in een snel veranderende wereld waarin de budgetten onder druk staan? Ik weet dat veel mensen denken dat er in een tijd als deze helemaal geen tijd is voor marktonderzoek. Uit ervaring weten wij dat er juist een mooi samenspel te vinden is om je agile ontwikkelproces te ondersteunen met klantinzichten. In onze whitepaper ‘An agile state of mind’ gaan we uitgebreid in op hoe je onderzoek een plek kan geven binnen het agile ontwikkelproces. Zo is het belangrijk om je scope klein te houden. Focus op wat je op dit moment nodig hebt en maak het onderzoek niet groter dan nodig. Zo hou je het praktisch en efficiënt. Verder is het aan te raden om al vroeg in je ontwikkelproces onderzoek onder je doelgroep te doen. Zo zorg je er voor dat je echt aansluit bij hun wensen en behoeften. En verlies jezelf niet in de details bij het uitwerken van testmateriaal. Als je je concept kort en helder kan omschrijven, heb je al voldoende om te toetsen of het aan kan slaan bij je doelgroep. Als de grote lijnen maar duidelijk zijn. In onze whitepaper vind je nog veel meer tips en praktische handvatten.

Download de whitepaper hier.

Wil je meer weten over agile werken en hoe wij dat aanpakken met onderzoek? Neem dan contact op met Martijn.

FacebookTwitterLinkedIn