Expertise

Marktpotentie onderzoek

Voordat een nieuw product of een nieuwe dienst gelanceerd wordt, is het verstandig om een kwantitatief marktpotentieonderzoek uit te voeren. Op die manier krijg je niet alleen inzicht in het marktpotentieel van jouw product of dienst, maar krijg je ook last-minute verbeterpunten om je product of dienst optimaal te laten aansluiten bij je doelgroep. In het ideale geval heb je al eerder in het ontwikkelproces onderzoek gedaan naar je idee of concept en levert dit marktpotentieonderzoek alleen kleine punten ter aanscherping op. Verder is een marktpotentieonderzoek ook zeer geschikt voor het in kaart brengen van doelgroepen: wie voelt zich vooral aangesproken? Wat zijn de belangrijkste motieven en barrières? Ook kan het onderzoek inzicht geven in verschillende onderwerpen die goed van pas komen bij het vermarkten van je product of dienst, zoals prijsstelling, verpakking, usp’s en distributie. Allemaal onmisbare informatie bij de introductie van een nieuw product of nieuwe dienst.

Onderzoeksmethoden en technieken

Voor het bepalen van de marktpotentie zijn cijfermatige inzichten essentieel, vandaar dat wij in dit geval online kwantitatief onderzoek inzetten. Afhankelijk van het type product, kunnen we aanvullend ook Tag-it inzetten.

De marktpotentie van jouw nieuwe product of dienst laten bepalen?

Fernando vertelt je hier graag meer over! Hij kan aangeven wat marktpotentieonderzoek jou kan opleveren en op welk moment je dit type onderzoek het beste kan uitvoeren.

Previous Next