Expertise

Marktpotentie onderzoek

Voordat een nieuw product of een nieuwe dienst gelanceerd wordt is het verstandig om kwantitatief onderzoek uit te voeren. Op die manier krijg je niet alleen inzicht in het marktpotentieel van jouw product of dienst, maar krijg je ook last-minute verbeterpunten. In het ideale geval heb je al eerder in het ontwikkelproces onderzoek gedaan en levert dit onderzoek alleen kleine punten ter aanscherping op. Verder is een marktpotentie onderzoek ook zeer geschikt voor het in kaart brengen van doelgroepen: wie voelt zich vooral aangesproken? En wat zijn de belangrijkste motieven en barrières? Onmisbare informatie bij de introductie van een nieuw product of nieuwe dienst.

Onderzoeksmethoden en technieken

Voor het bepalen van de marktpotentie zijn cijfermatige inzichten essentieel, vandaar dat wij in dit geval online kwantitatief onderzoek inzetten. Afhankelijk van het type product, kunnen we aanvullend Tag-it inzetten.

De marktpotentie van jouw nieuwe product of dienst laten bepalen?

Odette vertelt je hier graag meer over! Zij kan aangeven wat marktpotentie onderzoek jou kan opleveren en wanneer je hier het beste onderzoek naar kan doen.

Previous Next