Expertise

Merkonderzoek

Centraal in een merkonderzoek staat de vraag wat het beeld is dat interne en externe doelgroepen van een organisatie, merk, product of dienst hebben. Vaak wordt dit gecombineerd met onderzoek naar de naamsbekendheid.

Bekijken we het beeld van een merk in vergelijking met zijn belangrijkste concurrenten, dan spreken we over positioneringsonderzoek. Dit onderzoek geeft een goed beeld van de concurrentiepositie en de mogelijkheden om een onderscheidende positie voor je merk op te bouwen.

Onderzoeksmethoden en technieken

Merkonderzoek voeren we in de regel kwantitatief uit, waarbij we soms een kwalitatief vooronderzoek doen om bijvoorbeeld waarden of imago-aspecten in kaart te brengen of om de identiteit onder de medewerkers in kaart te brengen.

Regelmatig maken we gebruik van het meten van reactietijden om het imago in kaart te brengen. Hiermee komen ook de onbewuste associaties met een merk boven tafel. Bij een kwantitatief positioneringsonderzoek gebruiken we verschillende multivariate technieken om de positie van een merk ten opzichte van zijn concurrenten visueel weer te geven.

Onderzoek doen naar jouw merk?

De onderstaande cases geven een mooi overzicht van de mogelijkheden, maar Caroline vertelt hier liever persoonlijk over!

Previous Next