Expertise

Opinieonderzoek

Opinieonderzoek

Hoe staan de Nederlanders tegenover wijzigingen in de autobelastingen? Wat vindt de achterban van de voorstellen uit het Energieakkoord? Met opinieonderzoek brengen we de mening van de doelgroep rondom een onderwerp in kaart. Hiermee wordt duidelijk welke keuzes het meeste draagvlak hebben, om te bepalen of de juiste (beleids)keuzes zijn gemaakt of om invloed uit te oefenen op het publieke debat.

Een bijzondere vorm van opinieonderzoek is de argumentenpeiling die we voor diverse opdrachtgevers hebben uitgevoerd. Hierbij peilen we niet zozeer of men ergens voor of tegen is, maar welke argumenten een rol spelen in de meningsvorming. Zo kan gefundeerder een keuze worden gemaakt en onderbouwd.

Opinieonderzoek is één van de bekendste vormen van marktonderzoek. De uitkomsten ervan komen vaak in het nieuws. Het is ook één van de vormen van onderzoek waarbij het draait om vakmanschap: goede vraagstellingen, een representatieve steekproef van de juiste omvang en een goede, objectieve interpretatie van de uitkomsten.

Onderzoeksmethoden en technieken

Onderzoek naar de opinies van Nederland kunnen we zowel kwalitatief als kwantitatief uitvoeren. Wil je diepgaand een nieuwe ontwikkeling verkennen? Dan kiezen we voor groepsdiscussies of single interviews. Heb je al een beeld van het onderwerp en heb je meer behoefte aan cijfers en percentages? Dan voeren we een kwantitatief onderzoek uit.

Opinieonderzoek laten uitvoeren?

Bekijk de cases hieronder. Maar nog liever maken we een afspraak om te vertellen over de do’s en dont’s van opinieonderzoek en jouw case te bespreken. Hans komt graag op bezoek!

Previous Next