Artikelen

8.081 views

De belangrijkste randvoorwaarden

Door Caroline van Teeffelen

Wat niet veel mensen weten, is dat kwantitatief marktonderzoek ook ingezet kan worden in situaties waar het merkrecht van toepassing is. Dat kan gaan om gevallen waar sprake is van conflicten tussen merken, maar het kan ook ingezet worden als een bedrijf problemen heeft om een bepaald logo of een bepaalde merknaam te registreren. Onderzoek kan dan een bijdrage leveren; soms als bewijsvoering in juridische procedures, soms ook als middel om te bekijken of het aangaan van een juridische procedure kansrijk is.

Niets aan het toeval overlaten

Ieder onderzoek doen wij heel nauwkeurig, professioneel en op een onafhankelijke manier. Bij juridisch marktonderzoek moet het rapport echter een bijdrage leveren aan de bewijsvoering bij een juridisch conflict. De opzet en uitvoering van een dergelijk onderzoek is bepalend voor de betrouwbaarheid van de resultaten en draagt bij aan de stevigheid van de bewijsstukken. Als het onderzoeksrapport als stuk bij de rechter wordt ingediend, zullen de leden van de tegenpartij het rapport ook kritisch onder de loep nemen. Zij zullen er natuurlijk alles aan doen om het rapport vanuit methodologisch perspectief onderuit te halen. Als er maar één spreekwoordelijk steekje loszit, is het rapport niet meer bruikbaar. Bij deze onderzoeken leveren we een extra uitgebreide, onderbouwde onderzoeksverantwoording om alle mogelijke twijfels over het onderzoek weg te nemen.

Wat moeten we in gedachten houden bij het uitvoeren van onderzoek, en een gevoelig onderzoek voor een juridische procedure in het bijzonder?

1. Objectiviteit

Bij bewijsvoering in de vorm van marktonderzoek is het van belang dat de uitkomsten objectief zijn. Het is hierbij van belang dat deelnemers aan het onderzoek niet ‘geprimed” of gestuurd worden, maar vanuit hun eigen beleving antwoord geven.

2. Representativiteit

De steekproef moet een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking of de relevante doelgroep zijn. Het resultaat moet goed te generaliseren zijn.

3. Betrouwbaarheid

Als de uitkomsten van onderzoek worden gebruikt om over de populatie uitspraken te doen, dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Hoe groter de steekproef, hoe kleiner deze marge is. En dat reduceert weer de kans dat het onderzoek wordt weggezet als onbetrouwbaar.

4. Steekproefkader

Om er zeker van te zijn dat er op de juiste manier een steekproef wordt getrokken, werken we met ISO-gecertificeerde panelleveranciers. De kwaliteit van het steekproefkader heeft een belangrijke rol bij het kunnen generaliseren van uitspraken naar een populatie.

Voorbeelden van geschillen op gebied van merkrecht

Er zijn talloze voorbeelden van conflicten waarbij juridisch marktonderzoek waardevol kan zijn. Iemand kan met een logo komen dat heel erg op jouw logo lijkt. Of een concurrerende winkel gebruikt hetzelfde kleurschema en lettertype als jij in je huisstijl hebt vastgelegd. Het kan ook zijn dat twee verpakkingen van eenzelfde product teveel op elkaar lijken. Wij bevragen het relevante publiek dan over hoe ze tegen zo’n verpakking aankijken, en met welk merk ze deze associëren.

Probleem met merkregistratie

Het hoeft niet altijd om een conflict te gaan. Het kan ook voorkomen dat een bedrijf een merknaam niet kan registreren bij de merkenautoriteit omdat deze wordt beschouwd als bijvoorbeeld ‘te generiek’. Wij leggen dat woord dan voor aan Nederlanders en vragen of zij hierbij eerste associaties hebben met het merk. Als je dat objectief meet, kan dat helpen bij het toch geregistreerd krijgen van jouw merknaam.

Merkbekendheid

In juridische onderzoeken is het bijna altijd van belang om niet alleen te kijken naar associaties die er leven binnen de doelgroep, maar ook naar de bekendheid van het merk en die van de concurrenten. Door je positie op de markt duidelijk te maken, vergroot je je kans op succes in een juridische procedure.

Nieuwsgierig geworden?

Door helder de mening van de Nederlander of het relevante publiek in kaart te brengen, leveren we met onderzoek een bijdrage aan bewijsvoering. Daar hebben we al een aantal keer succes mee geboekt. Ben je benieuwd hoe we jouw merk kunnen helpen in de strijd tegen je concurrent of de discussie met een merkenbureau? We denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met me op. De koffie staat hier altijd klaar.

FacebookTwitterLinkedIn