Artikelen

2.899 views

De kracht van goede media-aandacht

Door Anouk Tramper

PR-onderzoek helpt bij het versterken van het imago of de reputatie van een organisatie of merk. Door middel van PR-onderzoek kan je namelijk de juiste haakjes vinden voor nieuwswaardige content om een product, dienst of maatschappelijk onderwerp onder de aandacht te brengen. Om deze reden doen wij sinds 2008 jaarlijks onderzoek voor de Nederlandse Brouwers, ook wel bekend als het Nationaal Bieronderzoek. Hoe gaat zo’n onderzoek nou precies in zijn werk? En wat levert het op?

Inzicht in de consumptie, beleving en waardering van bier

Samen met de Nederlandse Brouwers doen wij jaarlijks onderzoek naar hoe Nederlanders bier consumeren, beleven en waarderen. De vragenlijst van dit onderzoek bevat vaste trendvragen en een aantal nieuwe vragen die inspelen op de actualiteit rondom bier. De inzichten uit dit onderzoek bieden de Nederlandse Brouwers waardevolle input, zowel voor intern gebruik als voor extern gebruik, voor bijvoorbeeld persberichten. Deze persberichten verspreiden ze onder relaties, persdiensten en andere partijen, al dan niet in combinatie met ondersteunend materiaal zoals een infographic of een filmpje. Op deze manier genereer je positieve pers. PR-onderzoek kan een boodschap relevanter, interessanter en onderscheidend maken. Omdat je je bewering ondersteunt met cijfers, maak je je bericht betrouwbaarder.

Jaarlijkse trends in kaart

Door jaarlijks een aantal vaste vragen te herhalen, kunnen we interessante trends ontdekken en in kaart brengen. Belangrijk is dat we hierbij de vraagstelling zo veel mogelijk hetzelfde houden, zodat er geen trendbreuk ontstaat. Bij de start van een langdurig personderzoek zoals het Nationaal Bieronderzoek denken we na over wat relevante vragen zijn om elk jaar terug te laten komen. Zo hebben we sinds 2016 in kaart gebracht hoeveel procent van de Nederlanders minimaal een keer per maand bier drinkt en hoe zich dit verhoudt tussen zowel mannen en vrouwen als tussen verschillende leeftijdscategorieën. Dit jaar zien we een stijging in het aantal Nederlandse bierdrinkers, van 45 procent naar 48 procent. Ook brengen we de consumptie van alcoholvrij en laag alcoholisch bier in kaart. Ten opzichte van 2020 zien we daar een stijgende lijn in (zie onderstaande afbeelding).

Inspelen op actuele thema’s

Naast de trendvragen spelen we bij elk onderzoek in op actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Voor de start van het onderzoek zitten we samen met de Nederlandse Brouwers om de actualiteiten en focus voor dit jaar te bespreken. Dit zorgt ervoor dat we interessante en relevante haakjes uit het onderzoek kunnen halen, waarmee de Nederlandse Brouwers media-aandacht kunnen genereren. Dit jaar hebben we Nederlandse bierdrinkers gevraagd naar de invoering van statiegeld op blikjes. Zo ontdekten we dat de invoering van statiegeld op blikjes in 2023 volgens bierdrinkers beperkte invloed op hun koopgedrag zal hebben. Slechts een op de vijf verwacht daardoor minder vaak bier in blik te kopen. Ook vroegen we bierdrinkers naar de invoering van suikerbelasting op alcoholvrij bier. Veertig procent van de bierdrinkers staat positief tegenover suikerbelasting, maar slechts twintig procent staat positief tegenover suikerbelasting op alcoholvrij bier. Men is van mening dat alcoholvrij bier een aantrekkelijk alternatief moet zijn voor bier met alcohol.

De meerwaarde van een onafhankelijk marktonderzoeksbureau bij personderzoek

Als je doel is om publiciteit te genereren en aandacht te vragen op een andere manier dan met een reclamecampagne, kan PR-onderzoek in elke branche van waarde zijn. Ruigrok is een autoriteit op het gebied van pr-onderzoek. We voeren het onderzoek niet alleen uit, maar adviseren je over perswaardige onderwerpen en vragen. Daarnaast kijken we kritisch naar de uiteindelijke vragenlijst. Het is belangrijk dat de vragen en de antwoordcategorieën helder en juist geformuleerd zijn. Een verkeerde vraagstelling kan immers de resultaten teniet doen: ‘garbage in, garbage out’. We werken met een mooie, representatieve steekproef zodat we betrouwbare uitspraken kunnen doen. Ook journalisten en redacties nemen dit mee in de beoordeling van jouw persbericht.

Kritische onderzoekers

Ten slotte helpen we je bij de interpretatie van de resultaten. Welke verbanden zien we, welke resultaten zijn interessant en welke ondersteunen het best jouw boodschap? Wat is perswaardig en wat is een goede insteek van het persbericht. Van kritische onderzoekers mag je uiteraard verwachten dat we meekijken met het eindresultaat. Hoe is het persbericht opgesteld? Heb je de cijfers goed overgenomen en de resultaten goed geïnterpreteerd? Klopt het wat er staat? Kortom: door het onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau verhoog je de betrouwbaarheid van jouw boodschap en is vaak vele malen goedkoper dan adverteren.

Nieuwsgierig?

Wil je meer over PR-onderzoek weten? Benieuwd wat het voor jouw organisatie kan betekenen? Stuur me dan een mailtje of bel me! Of kijk op onze expertise pagina over PR-onderzoek.

FacebookTwitterLinkedIn