Artikelen

8.320 views

Online kwalitatief onderzoek? Vier leerpunten

Door Dorien Meurs

Kwalitatief onderzoek zit in ons DNA. Dat deden we altijd al zowel online als face-to-face, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Maar dit jaar nam de hoeveelheid online kwalitatief onderzoek wel een enorme vlucht. In deze blog bespreekt Dorien Meurs, Chief Research, onze vier learnings van dit jaar als het gaat om online kwalitatief onderzoek.

De diepte in

Met kwalitatief onderzoek krijg je inzicht in wát er leeft onder een specifieke doelgroep en waaróm. Het is een vrij klassieke manier van onderzoek doen, maar nog steeds zeer effectief. Door te brainstormen tijdens een groepsdiscussie kun je motieven en barrières in kaart brengen. Tijdens een single interview kun je de diepte ingaan om de persoonlijke behoeften boven tafel te krijgen. Online kwalitatief onderzoek werkt net zo goed als offline. Maar soms moet je dingen net iets anders doen dan bij face-to-face veldwerk. Vier aandachtspunten.

1 Maatwerk in moderatie

Online modereren vraagt om een rustiger aanpak. Neem bijvoorbeeld de start van het interview. Hier moet je echt de tijd voor nemen, om de deelnemer op het gemak te stellen. Je kunt niet direct de inhoud in duiken, maar juist online is het van belang om de deelnemer rustig te laten wennen aan de setting en de onderzoeker. Leg duidelijk uit wat je van de deelnemer verwacht en wat de deelnemer van jou kan verwachten tijdens het interview.

Bij online interviewen is de aandachtspanne van de deelnemer kort. Daarom is het belangrijk om verschillende werkvormen in te zetten om de deelnemer gemotiveerd en betrokken te houden. Zo kun je de deelnemer bijvoorbeeld vragen om online een tijdlijn te tekenen, maar ook een online card sort werkt goed. In groepsdiscussies werkt het goed om naast de interviewtool, waar je met de deelnemers spreekt, ook andere tools in te zetten. Bijvoorbeeld Miro om te brainstormen of een chat waar break-out-sessies in kunnen worden gehouden. Belangrijk is vooral dat je extra aandacht moet schenken aan het online betrokken houden van je deelnemers.

2 Intensiteit

Online onderzoek is intensief en vraagt veel van je concentratie. Dit geldt voor de onderzoeker, maar ook voor de opdrachtgever die zit mee te kijken. Daarom is er een maximum aan het aantal interviews dat je op een dag online kunt voeren.

3 Meekijkmogelijkheden voor de opdrachtgever

Tijdens een kwalitatief onderzoek moet de opdrachtgever niet alleen mee kunnen kijken, we moeten ook in contact blijven met de opdrachtgever. Daar zijn online verschillende manieren voor, bijvoorbeeld door een chat in Microsoft Teams of Webex aan te maken. De onderzoekers zorgen ervoor dat in deze chatruimte de bevindingen van de verschillende meekijkers worden gedeeld. Via een livestream kan de opdrachtgever vanuit de eigen werkplek meekijken met de interviews.

4 Voorbereiding is key

Bij online onderzoek is voorbereiding heel belangrijk. We bouwen altijd een extra technisch checkkwartiertje in: werkt alles, lukt het de deelnemer om in te loggen in de online omgeving, doet de camera het, kunnen we de muis delen? Voorbereiding is essentieel, anders anders hou je te weinig tijd en focus voor het daadwerkelijke interview.

De voordelen van online boven offline

Online interviewen brengt ook de nodige voordelen met zich mee. Zo is het veel gemakkelijker om mensen verspreid over het hele land te interviewen. Dat scheelt reistijd en -kosten. Inhoudelijk is het voordeel dat je deelnemers in hun eigen habitat spreekt. Zo kunnen mensen heel makkelijk even hun huisdier laten zien of laten zien wat ze in de koelkast hebben staan. Het brengt veel beter de context van een deelnemer in kaart, letterlijk. Wij hebben ook sterk het gevoel dat deelnemers makkelijk en vrijuit spreken als ze zich in hun eigen omgeving bevinden.

Meer weten?

Online kwalitatief onderzoek kent dus specifieke aandachtspunten. Onze ervaren onderzoekers helpen je graag om de optimale opzet voor je online kwalitatieve onderzoek te bepalen. Wil je meer weten over online kwalitatief onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op om te sparren.

FacebookTwitterLinkedIn