Posts Tagged ‘AVG’

Onderzoeksbranche AVG-proof?

Aflopen vrijdag was ik bij een bijeenkomst van de MOA, onze brancheorganisatie, over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de Nederlandse afgeleide van de nieuwe Europese privacy wetgeving die bekend staat als Global Data Protection Regulation (GDPR).

AVG in mei van kracht

Naar verwachting treedt de AVG 25 mei 2018 in werking. En met het dichterbij komen van de 25ste mei struikel je onderhand over blogs met tips, sites met 10-stappenplannen en mailings van adviseurs die graag langskomen om je te vertellen of jouw organisatie AVG-proof is, of niet natuurlijk. Voor de marktonderzoeksbranche is de invoering van de AVG naar mijn idee niet heel spannend. Dit werd gelukkig bevestigd tijdens de bijeenkomst van de MOA waar Wim van Slooten (Manager Director MOA) en Alexander Singewald (adviseur op het gebied van privacy en databescherming) antwoord gaven op 50 vragen over de AVG.

Geen grote zorgen

Echt zorgen hoef je je niet per se te maken. Ten minste, als je privacy onder de oude wetgeving ook al serieus nam. En dat zal de overgrote meerderheid van de bij de MOA aangesloten bureaus hebben gedaan. De oude wet (Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP) gaat 1-op-1 over in de AVG. En dat maakt dat de AVG voor een heel groot deel uit huidige wetgeving bestaat. Bovendien werkt de onderzoeksbranche al jaren met een gedragscode die verder gaat dan de WBP. Dit is de gedragscode voor onderzoek en statistiek, waarvan de MOA binnenkort een AVG geüpdatete versie uitbrengt. Daarom zal voor veel bureaus gelden dat zij zo’n 80% van wat er in de AVG staat al lang doen en dat zo’n 20% nieuw is.

Voor marketingbranche andere regels

Voor de marketingbranche zal dit overigens minder het geval zijn. Zij vallen duidelijk onder een strenger regime dan de onderzoeksbranche. Voor ons geldt dat strengere regime niet, zolang wij ons maar bezighouden met de verwerking van persoonsgegevens voor statistische doeleinden – waar kwalitatief onderzoek overigens ook onder valt – en gegevens in bijvoorbeeld rapportages nooit herleidbaar zijn naar personen.

Onderzoeksbureaus aan de slag

Natuurlijk zit er nog wel wat werk in de 20% nieuwe rechten en plichten die rond mei op ons afkomt. Bewerkersovereenkomsten worden verwerkersovereenkomsten onder de AVG, en je wordt geacht een verwerkingsregister bij te houden. Van alle nieuwe rechten voor de consument kan met name het recht op dataportabiliteit – het recht om gegevens over te dragen – de onderzoekbranche flink wat werk verschaffen. Zeker als je een aantal panels beheert.

MOA-leden kunnen de 50 vragen met antwoorden over de AVG opvragen via info@moaweb.nl. En nu maar hopen dat de AVG de privacy van de burger nog beter beschermt…

FacebookTwitterLinkedIn