Posts Tagged ‘impact’

Wat jij kan leren van het succes van de #DOESLIEF-campagne

SIRE – Stichting Ideële Reclame – wil met haar campagnes de maatschappij een beetje mooier maken. Met de #DOESLIEF-campagne is dat zeker gelukt. Sara de Groot, senior marktonderzoeker, vertelt over de cruciale rol van onderzoek bij deze succesvolle campagne.

(On)aardig zijn is van alle tijden

Het thema ‘Aardig zijn’ is al langer onder de aandacht van SIRE. Al in 2009 deden wij onderzoek voor de stichting over dit onderwerp, op basis waarvan SIRE toen de campagne ‘Aardige mensen, hoe ga je ermee om?’ lanceerde. Het blijft een actueel thema. Misschien is het de laatste jaren zelfs wel belangrijker geworden om aandacht aan te besteden. Met de groei van social media is ook het aantal online haatberichten toegenomen; het lijkt onaardig gedrag soms zelfs in de hand te werken. In 2018 besloot SIRE dat het tijd was om opnieuw aandacht aan dit onderwerp te besteden. Wij hebben het onderzoek herhaald en in kaart gebracht hoe aardig Nederlanders zichzelf én elkaar vinden.

0-meting basis voor contentcreatie

Met de 0-meting wilde SIRE onderzoeken hoe groot het maatschappelijke probleem is, en hoe dit is ontwikkeld sinds het vorige onderzoek in 2009. Er blijkt weinig veranderd; 87% van de Nederlanders geeft aan dat we wel wat aardiger kunnen zijn voor elkaar. De resultaten van de 0-meting gaven daarnaast inzicht in de situaties waarin men het meeste onaardig gedrag ervaart. Door deze cijfers in de campagne te verwerken, wist SIRE relevante content te creëren welke zorgt voor herkenning en appelleert aan het gevoel van Nederlanders. Mede op basis van de resultaten zijn onderstaande uitingen over onaardig gedrag tot stand gekomen.

1-meting brengt de impact in kaart

Na afsluiting van de campagne hebben we een 1-meting gedaan om het bereik en de impact van de campagne te meten. Heeft de #DOESLIEF-campagne ook daadwerkelijk iets met ons bewustzijn gedaan en hebben mensen, naar aanleiding van deze campagne, nu ook werkelijk de intentie om wat aardiger te zijn tegen elkaar? De resultaten van dat onderzoek waren heel positief. Maar liefst acht op de tien Nederlanders heeft de #DOESLIEF-campagne gezien, en mensen gaven aan dat de campagne echt effect heeft gehad. Een kwart van de Nederlanders geeft aan dat zij de intentie hebben hun gedrag aan te passen na het zien van de campagne. Ook zijn we bewuster geworden van ons eigen gedrag en geeft bijna de helft aan dat ze zijn aangezet tot nadenken. De hashtag #DOESLIEF is ontzettend veel gebruikt en er is ook uitgebreid aandacht voor geweest in de media.

#DOESLIEF beloond met bronzen Effie Award 2019

De resultaten van onze effectmeting heeft SIRE gebruikt om de inzending voor de Effie Awards 2019 te onderbouwen; een vakprijs voor de meest effectieve communicatiecampagnes voor de marketing- en reclamebranche. Hiermee heeft de #DOESLIEF-campagne een Bronzen Effie Award gewonnen!

Positieve campagne-evaluatie geeft groen licht voor herhaling campagne

De campagne werd positief beoordeeld, resultaten gaven aan dat het risico op wear-out – het gevaar dat mensen een campagne als vervelend gaan beschouwen – klein was. Daarnaast werd de #DOESLIEF zelfs maanden na de campagne nog vaak gedeeld. Dit, samen met groei in bewustzijn en de hoge intentie tot gedragsverandering gaven aanleiding om op het succes van de campagne door te pakken. SIRE besloot met een korte #DOESLIEF-campagne rond de feestdagen op TV, radio en online agressie tegen hulpverleners onder de aandacht te brengen.

De #DOESLIEF-campagne heeft veel losgemaakt in de maatschappij en wij zijn trots dat we een bijdrage hebben mogen leveren om Nederland een beetje te mooier maken.

Wat kan onderzoek voor jouw campagne betekenen?

De case van SIRE is een goed voorbeeld hoe onderzoek ingezet kan worden voor contentcreatie. De impact van de campagne kan sterk worden onderbouwd met de cijfermatige inzichten uit de effectmeting. Daarnaast kan onderzoek ook in de ontwikkelingsfase een belangrijke rol spelen bij het pre-testen van communicatie-uitingen. Onderzoek speelt vaak een cruciale rol bij succesvolle campagnes. Wil je eens verder praten over hoe onderzoek jouw campagne tot een succes kan maken? Neem gerust contact met ons op. Koffie en thee staan altijd voor je klaar. Meer informatie over de case vind je hier.

 

Méér impact met je chatbot? Betrek je gebruikers!

Aan virtuele assistenten die worden ingezet voor customer service-doeleinden zijn we inmiddels redelijk gewend. Klanten stellen hun vragen over tal van zaken en een chatbot geeft antwoord. Maar chatbots of voice assistents worden ook steeds vaker ingezet voor andere doeleinden: aankoop van een ticket of paar schoenen of bestellen van een pizza. De vraag is; waar moet je als bedrijf op letten als je een conversational interface ontwikkelt? Aan de techniek lijkt weinig limieten te zitten, alles is mogelijk, maar je moet wel iets ontwikkelen waar de gebruiker (jouw – potentiële – klant!) mee aan de slag wil. Anders heb je een virtuele assistent zonder gebruikers en dat kan niet de bedoeling zijn.

Chatbots als verlengstuk van je merk

Om écht impact te maken op je gebruiker, moet je je chatbot of voice assistent afstemmen op hun behoeftes en verwachtingen. Zij vormen een belangrijk verlengstuk van je merk en moeten dus op alle fronten aansluiten bij de beleving, service en identiteit van jouw organisatie. De bezoeker wil met jou als organisatie of merk in gesprek, zorg er daarom voor dat je de juiste snaar raakt.

Onderzoek naar toekomstige en bestaande chatbots

Voor verschillende opdrachtgevers doen wij onderzoek naar de creatie of toepassing van een virtuele assistent voor hun organisatie. Sommige organisaties zitten nog heel erg in de beginfase van de ontwikkeling, andere organisaties hebben bijvoorbeeld al een chatbot ontwikkeld en willen vooral weten hoe deze wordt gewaardeerd en hoe ze deze nog beter kunnen maken.

Door design thinking toe te passen, kun je – ongeacht de fase waarin je je bevindt – een oplossing bedenken die helemaal aansluit bij de behoeften van je klant. Design thinking stelt de doelgroep centraal; het gaat over klantgericht denken en innoveren op basis van de beleveniswereld van de klant in plaats van eerst innoveren en deze dan presenteren aan je klant.

Hoe pas je design thinking toe?

Wij gebruiken het double diamond-model om design thinking in de praktijk te brengen. Organisaties in de beginfase van de ontwikkeling van een conversational interface, zitten vooral in de eerste diamant: het begrijpen van het probleem en exploreren van de belangrijkste behoeftes en verwachtingen ten aanzien van (digitale) communicatie met het merk.

Organisaties die wat verder zijn, zitten in de tweede diamant: het oplossen van het probleem. Zij weten de behoefte van hun gebruikers en willen ontdekken hoe ze de virtuele assistent of chatbot meer vorm kunnen geven. En als je nog een stukje verder bent, om die dan ook te valideren. Klopt het wel wat er is gemaakt en hoe kunnen we daarop doorontwikkelen?

Exploratief onderzoek in de beginfase

Bedrijven die in die beginfase zitten, zullen dus moeten nadenken over doelstelling en vormgeving. Een goede manier om dat te onderzoeken is het organiseren van co-creatiesessies waarin thema’s naar voren komen als; behoefte, tone of voice, houding, gedrag, spraak- of uiterlijke kenmerken en do’s and dont’s. Hiervoor hebben we een speciaal canvas ontwikkeld, die we vullen met de doelgroep. Door een visueel notulist bij iedere sessie te betrekken zien gebruikers letterlijk terug wat ze vijf minuten daarvoor verteld hebben. Zo kun je in dezelfde sessie al met de eerste inzichten aan de slag gaan en het canvas vullen.

User experience-onderzoek bij een eerste versie

Bij UX-onderzoek gaat het er met name om te achterhalen hoe gebruikers de door jou ontwikkelde assistent ervaren en waarderen. Voorziet het in de juiste behoefte en hoe past deze in het bestaan van de gebruiker? Dergelijk onderzoek doen we door middel van het voeren van een-op-een-interviews, het gaat immers om persoonlijke beleving. We testen het prototype of de versie die al live staat. Bij een chatbot bijvoorbeeld ondersteund door een eye tracker. Zo krijg je niet alleen feedback, maar kom je er ook achter hoe mensen op de assistent reageren en in welke context ze deze zouden gebruiken. Klaar voor doorontwikkeling!

Vertrouwen en herkenning belangrijk

Uit verschillende onderzoeken hebben we al het een en ander geleerd. Hou bij de ontwikkeling van een chatbot of voice assistent altijd voor ogen dat het herkenbaar moet zijn voor jouw merk. Dat uit zich in visuele aspecten en houding. Realiseer je dat hoe meer menselijke aspecten je toevoegt, hoe hoger de gebruikersverwachting is ten aanzien van technisch functioneren. Denk goed na over de tone of voice of spraak. Bij chat zijn we snel geneigd te denken aan hoe we het privé gebruiken. Daar is niks mis met een grap en een grol en emoji’s zijn niet weg te denken. In hoeverre past zo’n grap of emoji bij het doel van jouw assistent en het type organisatie waarvoor je deze bouwt?

Ook als het gaat om gedrag is het belangrijk aansluiting te vinden bij de behoefte van je doelgroep. Een virtuele assistent die wordt ingezet voor customer service-doeleinden zit vooral op ontzorgen en snel tot een antwoord komen, plus daar moet je een bepaalde emotionele gelaagdheid in aanbrengen. Hoe ver vindt jouw gebruiker dat je hierin moet gaan?

Assistenten die de gebruiker moeten helpen bij bijvoorbeeld de aanschaf van een product moeten heel inspirerend zijn of zich coachend opstellen en flink doorvragen. Wat moet die dan vragen en zeggen?

Safety first

Denk na over veiligheid van gegevens. Pratend met bijvoorbeeld een chatbot moeten gebruikers soms persoonlijke gegevens doorgeven: een klantnummer, een adres of misschien wel een BSN! Wat gebeurt er met die gegevens en waar worden die gegevens opgeslagen? Een element om het vertrouwen te vergroten binnen chat is om een login toe te voegen, aan het begin van de chat of op het moment dat er om vertrouwelijke gegevens wordt gevraagd.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar meer inzichten of ben je bezig met de ontwikkeling van een virtuele assistent voor jouw organisatie? Wij denken graag met je mee over hoe je gebruikers in dit ontwikkelproces kan betrekken! Neem vrijblijvend contact op. De koffie staat altijd klaar.

Hoe onderzoek impact maakt op de strategie van AfterPay

Online shoppen. We doen het bijna allemaal weleens. De meeste mensen betalen hun aankoop vooraf, maar achteraf betalen wint aan populariteit. AfterPay vroeg ons te onderzoeken waarom consumenten kiezen voor achteraf betalen in het algemeen en voor AfterPay in het bijzonder, en wat eventuele barrières zijn voor consumenten om AfterPay te gebruiken. In onze blog lees je hoe AfterPay de resultaten van ons onderzoek gebruikt om zijn naamsbekendheid en beschikbaarheid te vergroten.

Achteraf betalen steeds populairder

Uit ons jaarlijkse What’s Happening Online-onderzoek blijkt dat 94% van de Nederlandse consumenten weleens iets online bestelt, variërend van software tot wasmachines en van kleding tot boodschappen. De meeste consumenten betalen hun aankopen vooraf; 93% van de consumenten maakt weleens gebruik van iDEAL, ongeveer een derde maakt gebruik van PayPal en creditcard en dan is er ook nog een klein deel dat handmatig overschrijft. We zien echter dat het achteraf betalen van aankopen steeds populairder wordt: 29% van de consumenten betaalt achteraf.

Drijfveren van consumenten achterhalen

AfterPay is één van die methoden waarmee je achteraf kunt betalen. AfterPay wilde inspelen op de groeiende populariteit van achteraf betalen en vroeg ons te onderzoeken wat consumenten precies drijft, waarom ze kiezen voor direct of voor achteraf betalen en welke barrières ze mogelijk ervaren bij het achteraf betalen. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet, in een aantal fases.

Een 360 gradenaanpak: onderzoek onder shoppers en shops

Eerst hebben we gesproken met online shoppers; zowel met diegenen die al wel gebruikmaken van achteraf betalen als met diegenen die dat (nog) niet doen. Aan hen hebben we gevraagd wat achteraf betalen voor ze betekent – of zou kunnen betekenen – en wat ze als voordelen zien. Daarnaast hebben we ook gesproken met webshophouders; zij zijn degene die AfterPay in de check-out-fase kunnen aanbieden. Aan hen hebben we gevraagd wat zij als toegevoegde waarde zien van achteraf betalen en hoe tevreden ze zijn over de dienstverlening van AfterPay. Om ook cijfermatig inzicht te krijgen in drijfveren en barrières van achteraf betalen, hebben we vervolgens kwantitatief onderzoek gedaan onder online shoppers.

Belangrijkste uitkomsten

Uit de gesprekken met online shoppers die nog geen gebruikmaken van achteraf betalen, bleek eigenlijk dat zij nog onvoldoende weten hoe achteraf betalen werkt. Als grootste voordelen noemen online shoppers het gevoel van vrijheid, rust en vertrouwen. Naar consumenten toe is het dus belangrijk om die emotionele benefits goed te communiceren en eventuele barrières weg te nemen. De resultaten van ons onderzoek toonden ook dat AfterPay conversieverhogend kan werken; één van de krachtige argumenten die uit ons onderzoek naar voren kwamen die AfterPay kunnen helpen webshops te overtuigen hun methode aan te bieden aan hun klanten.

Impact maken met onderzoek

Dit zijn slechts de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek. Om ervoor te zorgen dat de inzichten die we hebben opgehaald echt impact maken op de strategie van AfterPay hebben we workshops georganiseerd, de verschillende onderzoeken gecombineerd tot één advies en onze rapportagetool Share-it ingezet. Deze online rapportagevorm is gebruikt om webshops te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de toegevoegde waarde die AfterPay aan webshops kan bieden. Hiermee kan AfterPay webshops overtuigen om voor hen te kiezen.

Naamsbekendheid AfterPay stijgt

Ons onderzoek heeft AfterPay waardevolle inzichten gegeven. Niet alleen weten ze nu welke barrières weggenomen moeten worden, het geeft ze ook houvast bij hun communicatie naar zowel consumenten als webshophouders. AfterPay heeft de uitkomsten bijvoorbeeld gebruikt om hun commercial aan te passen zodat voor consumenten duidelijk is wat achteraf betalen precies inhoudt. Ook zijn de belangrijkste emotionele benefits van achteraf betalen goed doorgevoerd in de campagne. En de eerste cijfers laten zien dat dit impact heeft! Zo is de spontane naamsbekendheid van AfterPay al flink gegroeid.

In dit filmpje legt niemand minder dan Joost van den Vondel uit wat AfterPay is en wat de voordelen zijn.

Meer weten?

Wil je eens verder praten over wat onderzoek kan betekenen voor jouw organisatie? Wij denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op. De koffie staat altijd klaar.

 

Maak verschil door impact te creëren

Vorige week was het weer tijd voor ons jaarlijkse Zomerevent. Het thema van deze editie? Impact! We namen opdrachtgevers mee in de wereld van impact, niet alleen met spraakmakende cases, maar ook met onze Rockies Art Gallery. Een terugblik.

Altijd spannend

We hadden alles tot in de puntjes voorbereid, maar op de dag zelf is het altijd spannend. Hoeveel gasten komen er daadwerkelijk en wat vinden ze ervan? Gelukkig stond ons kantoor om vier uur helemaal vol, dat stemde ons al positief. Toen de gasten vertrokken wisten we het zeker; ons Zomerevent was geslaagd!

Gasten waren enthousiast over de Rockies Art Gallery. Door het hele pand heen lichtten we interessante cases toe en kon je de impact van onderzoek op de laatste trends ervaren. Van design thinking tot virtual reality en van AfterPay tot de Belastingdienst; na een bezoek aan de Rockies Art Gallery zat je gegarandeerd vol inspiratie.

Rockies Week zonder Vlees

Maar ook wij Rockies zelf houden wel van een beetje impact maken. Tijdens de Nationale Week Zonder Vlees organiseerden collega’s Sara en Lieke de Rockies Week zonder Vlees, met vegetarische lunches, vegetarische etentjes en een vegaborrel. Een groot succes; zelfs de meest fervente carnivoren waren enthousiast over vleesvervangers en vegetarische burrito’s!

Inspirerende cases

Tijdens de presentaties deelden Rockies en opdrachtgevers afwisselend het podium om de bezoekers te inspireren met mooie cases. Geen saaie voordrachten, maar aansprekende voorbeelden. Zo lieten we zien hoe AfterPay op basis van onderzoek zijn marketingstrategie verbeterde, hoe Sanquin dankzij onderzoek meer inzicht heeft gekregen in hoe zij de loyaliteit onder donors kan vergroten en hoe chatbots niet alleen kunnen worden ingezet als klantenservicekanaal, maar ook kunnen worden toegepast in marktonderzoek. Na de presentaties was er nog ruimschoots tijd om onder het genot van een hapje van Instock – onze bewuste keuze, om voedselverspilling tegen te gaan – en een drankje na te praten of nog een kijkje te nemen in de Rockies Art Gallery.

Nieuwsgierig?

Ben je benieuwd naar de inhoud van de presentaties? Houd ons blog dan goed in de gaten! De komende weken gaan we hier per onderwerp dieper op in. Kan je niet wachten? Neem dan direct contact met ons op.

Impact vergroten met Share-it

Een van onze doelstellingen als onderzoeksbureau is om de inzichten uit onderzoek in organisaties tot leven te laten komen. En ook niet onbelangrijk: om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk ook actie genomen wordt op basis van dit onderzoek. Met Share-it hebben we een nieuwe manier gecreëerd om inzichten uit onderzoek op een aantrekkelijke wijze te delen. Gerard Blomsma, senior marktonderzoeker, legt uit wat Share-it doet.

Piramidaal rapporteren

Sinds een aantal jaar rapporteren we onze inzichten piramidaal, met hoofdconclusies en deelconclusies en een heldere prioritering. Dus geen lange lappen met droge tekst maar to the point, met veel visuele ondersteuning en concrete aanbevelingen waar je direct mee aan de slag kunt! Het voordeel is dat je in ruwweg een minuut de hoofdlijn van je rapport kan vertellen, als in een elevator pitch.

Krijg je CEO maar eens aan het lezen

Maar heb je eindelijk de onderzoeksresultaten binnen, blijkt het toch lastig om de juiste mensen allemaal te bereiken. Of het lukt je niet je CEO aan het lezen te krijgen. We schrijven natuurlijk altijd een management summary, maar blijkbaar vervult dat toch niet helemaal zijn of haar behoefte.

Inzetten op manieren om impact te vergroten

Maar we zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen. In de afgelopen jaren hebben we al veel ingezet op manieren om de impact te vergroten, bijvoorbeeld door visueler en krachtiger te rapporteren, door infographics aan te bieden, en laten we opdrachtgevers middels workshops deelgenoot worden van het onderzoek. Maar nu hebben we een nieuwe methode van presenteren ontwikkeld: Share-it. Het idee van piramidaal rapporteren hebben we gebruikt als uitgangspunt voor deze nieuwe vorm van inzichten delen.

De weg naar Share-it

In samenwerking met InfographicsLab zijn we aan de slag gegaan. InfographicsLab is gespecialiseerd in hoe je de resultaten uit onze onderzoeken krachtig en visueel neer kan zetten. Ook hebben we hulp gehad van het Van Gogh Museum. Laurine van de Wiel heeft haar feedback gegeven op onze ideeën en we hebben een onderzoek van het Van Gogh Museum als case mogen gebruiken voor Share-it. Zo hebben we in een aantal slagen het prototype van Share-it steeds verder aangescherpt.

De voordelen

Ten eerste is Share-it heel functioneel. De boodschap uit je onderzoek wordt heel krachtig naar voren gebracht. Ten tweede is het interactief en maken afbeeldingen, video’s en grafieken het visueel aantrekkelijk. Ten derde kun je verschillende doelgroepen bedienen. De CEO met weinig tijd zal bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd zijn in de hoofdlijnen, een marketeer zal misschien alleen de conclusies over communicatie willen weten en een bedrijfsonderzoeker kan natuurlijk zijn of haar hart ophalen en het hele onderzoek tot zich nemen. En je kunt Share-it niet alleen op je desktop gebruiken, maar ook op mobiel, zodat je even snel de trein of in de rij bij de koffieautomaat op hoofdlijnen kunt zien wat de uitkomsten van het onderzoek zijn.

Als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen

Ik kan natuurlijk nog heel veel vertellen over Share-it, maar ik zou zeggen: bekijk het zelf eens (wachtwoord: WHO 2018). In deze versie van Share-it presenteren we de belangrijkste inzichten uit ons jaarlijkse What’s happening online-onderzoek dat onlangs is verschenen. Hierin kun je de laatste relevante consumenteninzichten lezen over vraagstukken als e-commerce, social media en privacy zodat je in één keer weer helemaal bij de tijd bent.

Interesse?

Onze klanten reageren positief op Share-it en wij zien zelf ook veel mogelijkheden. Ben je nieuwsgierig wat Share-it voor jouw onderzoek kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op. Ik zorg dat de koffie klaar staat!

FacebookTwitterLinkedIn