close

ANWB: Betalen naar gebruik

Opinieonderzoek

Hoe kijken Nederlanders naar het huidige systeem van autobelastingen. En hoe ziet volgens hen het optimale systeem hiervoor eruit? Een onderzoek naar betalen naar gebruik.

Auto op snelweg

Achtergrond

Voor ANWB hebben we meerdere keren een opinie onderzoek uitgevoerd naar wat Nederlanders belangrijk vinden rondom autobelastingen. En naar welke autobelastingvariant volgens hen de toekomst heeft. Het plan van het kabinet was om automobilisten vanaf 2030 autobelasting te laten betalen op basis van het aantal kilometers dat ze rijden: betalen naar gebruik.

Door de val van het kabinet in 2023 is de ontwikkeling van de plannen over betalen naar gebruik gestopt. Dit houdt in dat alles weer open ligt als het gaat om autobelastingen. Daarom wilde de ANWB opnieuw onderzoek laten uitvoeren om te kijken of de mening van Nederlanders over betalen naar gebruik is veranderd.

Aanpak

Om de resultaten van het onderzoek te vergelijken met de resultaten van eerdere onderzoeken, hebben we ook nu weer online kwantitatief onderzoek ingezet. Meer dan 2.000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek.

De vragen in het onderzoek gingen onder andere over de houding van Nederlanders ten opzichte van de verschillende vormen van autobelastingen. Verder hebben we specifiek ingezoomd op het principe ‘betalen naar gebruik’. Daarnaast hebben we in het onderzoek ook al naar de toekomst gekeken en gevraagd naar zaken die bij een eventuele invoering een rol zouden kunnen spelen.

Het onderzoek van betalen naar gebruik levert ons zeer goede inzichten hoe mensen betalen naar gebruik waarderen.

Resultaat en impact

Het onderzoek heeft ANWB inzicht gegeven in wat Nederlanders belangrijk vinden voor een goede autobelasting en welke autobelastingvariant de toekomst heeft. Ook laat het onderzoek zien hoe de houding van Nederlanders ten opzichte van de autobelastingen is veranderd ten opzichte van 2022.

De uitkomsten uit het onderzoek kan ANWB gebruiken om nog beter de belangen van Nederlandse automobilisten te behartigen.

“Het onderzoek van betalen naar gebruik levert ons zeer goede inzichten hoe mensen betalen naar gebruik waarderen. Deze inzichten gebruiken wij om onze standpunten aan te scherpen.

Senior adviseur Public Affairs bij ANWB

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met mij op. Ik bespreek graag met je wat de mogelijkheden zijn.