close

Privacy Statement

Hieronder volgt ons privacy statement.

Over ons

Wij zijn Ruigrok en houden ons sinds 1991 bezig met kwalitatief onderzoek, (online) kwantitatief onderzoek, panelonderzoek, onderzoek via ons eigen NetPanel en research communities. Wij helpen onze klanten te handelen vanuit het belang van hun doelgroep, bijvoorbeeld hun (voormalige) opdrachtgevers, medewerkers of leden. Daarvoor verzamelen wij met kwalitatief en (online) kwantitatief onderzoek, panelonderzoek en research communities inzichten voor onze klanten.

Daarom verwerken wij persoonsgegevens, zowel van deelnemers aan onze onderzoeken als van onze klanten. Ook verwerken we jouw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website of als je bij ons solliciteert. In al deze gevallen passen we vanzelfsprekend goed op de gegevens die je met ons deelt. In dit privacybeleid zullen wij als verwerkingsverantwoordelijke uitleggen hoe wij jouw persoonsgegevens (veilig) verwerken. Maar wat is nou eigenlijk ‘verwerken’ en wat is een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ precies? We beginnen met het uitleggen van een aantal (privacy) begrippen.

Onze belangrijke begrippen

Wij gebruiken bepaalde begrippen in dit privacy statement. Hieronder lees je wat wij met deze begrippen bedoelen:

 1. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 25 mei 2018 geldt.
 2. Bijzondere Persoonsgegevens: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
 3. Deelnemer(s): iemand die deelneemt aan een marktonderzoek van Ruigrok.
 4. CSO: Persoon binnen Ruigrok die is belast met toezichthoudende en adviserende taken rondom privacy en informatiebeveiliging.
 5. Klant(en): elke partij die met Ruigrok een overeenkomst sluit (bijvoorbeeld om marktonderzoek uit te voeren), waarna een verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.
 6. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je vertellen. Het gaat in feite om alle gegevens die we zonder grote inspanning met jou in verband kunnen brengen.
 7. Privacybeleid: dit Privacybeleid van Ruigrok dat jou informeert over de verwerking van Persoonsgegevens door Ruigrok.
 8. Sollicitant: iemand die bij Ruigrok solliciteert.
 9. Verwerken: alle (reeks van) handelingen, zoals: het verzamelen, vastleggen, registreren, redigeren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, verwerken, bekendmaken door overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van Persoonsgegeven.
 10. Verwerkingsverantwoordelijke: de organisatie die bepaalt hoe en waarom er Persoonsgegevens worden verwerkt, in dit geval zijn wij (Ruigrok) dat.
 11. Website(bezoeker): de website(bezoeker) van de website van Ruigrok: https://www.ruigrok.nl en https://www.ruigroknetpanel.nl.

Voor en van wie wij Persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken Persoonsgegevens van Deelnemers aan onze onderzoeken, onze (toekomstige en voormalige) Klanten, websitebezoekers van de Website en sollicitanten. Om dit Privacybeleid beknopt en begrijpelijk te houden hebben we een onderscheid gemaakt tussen de genoemde groepen, waardoor je zelf makkelijk je weg kan vinden in dit Privacybeleid. Natuurlijk kun je ons altijd vragen  stellen als er iets onduidelijk is. Stuur een mail naar: [email protected]

DEELNEMER

Wanneer en waarom verwerken we jouw Persoonsgegevens
Wij verwerken Persoonsgegevens van Deelnemers voor het doen van onderzoek. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of mannen een andere mening hebben dan vrouwen over een bepaald onderwerp. Wij rapporteren nooit over jou als individu, en geven jouw Persoonsgegevens en antwoorden nooit door aan onze Klanten, tenzij jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Ruigrok kan de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

 • naamgegevens (voornaam, achternaam en voorletters);
 • adresgegevens, woonplaatsgegevens;
 • contactgegevens (bijv. jouw telefoonnummer of e-mailadres);
 • geboortedatum en –plaats;
 • geslacht;
 • gezinssamenstelling;
 • burgerlijke staat;
 • gegevens over functie/beroepsactiviteit;
 • gegevens over vrijetijdsbesteding en interesses;
 • camerabeelden en geluidsopnamen bij het doen van kwalitatief onderzoek;
 • financiële gegevens, zoals jouw bankrekeningnummer;
 • jouw antwoorden op de vragen die worden gesteld voor het onderzoek. Jouw antwoorden kunnen Bijzondere Persoonsgegevens bevatten. Als dat het geval is dan gebruikt Ruigrok die gegevens alleen als dat echt nodig is, wanneer dit wettelijk is toegestaan en als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Ruigrok verwerkt alleen jouw Persoonsgegevens wanneer:

 • er een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bestaat van Ruigrok, bijvoorbeeld om haar diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren (Ruigrok weegt vanzelfsprekend af of daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy);
 • je aan Ruigrok toestemming geeft om jouw Persoonsgegevens te verwerken. Je mag deze toestemming natuurlijk op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: [email protected]. In het vervolg zullen we jouw Persoonsgegevens dan in principe niet meer verwerken maar verder gebruik van jouw Persoonsgegevens kan dan nog wel plaatsvinden als dat echt nodig is op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting. Het is wel belangrijk dat je weet dat het intrekken van jouw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van het eerdere gebruik van jouw Persoonsgegevens op basis van eerder verleende toestemming en/of
 • er door Ruigrok aan een wettelijke verplichting, zoals het delen van jouw Persoonsgegevens met wettelijke instanties, voldaan moet worden.

Ruigrok verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het sturen van een uitnodiging voor deelname aan marktonderzoek;
 • het aansluitend uitvoeren van marktonderzoek;
 • het onderhouden van contact en het sturen van uitnodigingen voor nieuwe onderzoeken.

KLANTEN

Wanneer en waarom verwerken wij jouw Persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens alleen voor onze eigen bedrijfsvoering en marketingdoeleinden, maar voor het laatste natuurlijk alleen als jij ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij verzamelen jouw Persoonsgegevens voornamelijk rechtstreeks bij jou. In mindere mate vinden wij jouw gegevens via de website van jouw organisatie of via openbaar toegankelijke websites waarop jij een profiel hebt aangemaakt. Wij gaan natuurlijk hetzelfde om met jouw contactgegevens als met de contactgegevens van de Deelnemers van de onderzoeken die we voor je doen. Kortom: jouw Persoonsgegevens zijn veilig bij ons en wij gebruiken jouw Persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en niet langer dan nodig.

Ruigrok kan de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

 • naamgegevens en bedrijf gegevens (voornaam, achternaam en voorletters);
 • adresgegevens, vestiging- en woonplaatsgegevens;
  contactgegevens (bijv. jouw werktelefoonnummer of werk e-mailadres);
 • gegevens over functie/beroepsactiviteit;
 • gegevens die noodzakelijk zijn om diensten aan jou te verlenen.

Ruigrok verwerkt alleen jouw Persoonsgegevens wanneer:

 • dat noodzakelijk is om de overeenkomst – bijvoorbeeld de opdracht tot het uitvoeren van onderzoek – die we met u overeen gaan komen of zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • je aan Ruigrok toestemming geeft om jouw Persoonsgegevens te verwerken. Je mag deze toestemming natuurlijk op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: [email protected]. In het vervolg zullen we jouw Persoonsgegevens dan in principe niet meer verwerken maar verder gebruik van jouw Persoonsgegevens kan dan nog wel plaatsvinden als dat echt nodig is op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting. Het is wel belangrijk dat je weet dat het intrekken van jouw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van het eerdere gebruik van jouw Persoonsgegevens op basis van eerder verleende toestemming;
 • er door Ruigrok aan een wettelijke verplichting, zoals het delen van jouw Persoonsgegevens met wettelijke instanties, voldaan moet worden en/of
 • er een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bestaat van Ruigrok om haar diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren (Ruigrok weegt vanzelfsprekend af of daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy).

Ruigrok verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • het verzamelen en vastleggen van de (contact)gegevens van jouw bedrijf (en de desbetreffende contactpersonen) om contact te onderhouden en opdrachten te kunnen vervullen;
 • de opmaak en het uitvoeren van contracten;
 • de uitvoering of toepassing van andere verplichte wet- of regelgeving, zoals bijvoorbeeld fiscale regels en/of
 • het op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen Ruigrok door het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en feestjes en whitepapers.

SOLLICITANTEN

Wanneer en waarom verwerken we jouw Persoonsgegevens?

Wij vinden het leuk als je interesse hebt om bij ons te komen werken en we daarvoor jouw CV ontvangen. Dit betekent wel dat we jouw Persoonsgegevens verwerken.

Ruigrok kan de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

 • alle gegevens die jij in jouw motivatiebrief, cijferlijst en CV hebt opgenomen waaronder;
 • naamgegevens (voornaam, achternaam en voorletters);
 • adresgegevens, woonplaatsgegevens;
 • contactgegevens (bijv. jouw telefoonnummer en e-mail);
 • gegevens over stage/opleiding/functie/beroepsactiviteit/beoordelingen/certificaten;
 • gegevens over vrijetijdsbesteding en interesses; en
 • een foto van jezelf, als je een foto hebt opgenomen in jouw CV.

Ruigrok verwerkt alleen jouw Persoonsgegevens wanneer:

 • er een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bestaat van Ruigrok om het wervings- en selectieproces mogelijk te maken (Ruigrok weegt vanzelfsprekend af of daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy);
 • je aan Ruigrok toestemming geeft om jouw Persoonsgegevens te verwerken. Je mag deze toestemming natuurlijk op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: [email protected]. In het vervolg zullen we jouw Persoonsgegevens dan in principe niet meer verwerken maar verder gebruik van jouw Persoonsgegevens kan dan nog wel plaatsvinden als dat echt nodig is op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting. Het is wel belangrijk dat je weet dat het intrekken van jouw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van het eerdere gebruik van jouw Persoonsgegevens op basis van eerder verleende toestemming en/of
 • er door Ruigrok aan een wettelijke verplichting, zoals het delen van jouw Persoonsgegevens met wettelijke instanties, voldaan moet worden.

Ruigrok verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor alle facetten van het wervings- en selectieproces;
 • het opnemen van contact om een sollicitatiegesprek met je in te plannen en/of om andere relevante vacatures aan je te sturen; en/of
 • het analyseren van ons wervings- en selectieproces.

Goed om te weten: Ruigrok bewaart jouw sollicitatiegegevens na afwijzing niet langer dan vier (4) weken nadat het sollicitatieproces is beëindigd, tenzij je toestemming geeft om jouw sollicitatiegegevens langer te bewaren. In dat laatste geval bewaart Ruigrok jouw sollicitatiegegevens maximaal één (1) jaar.

WEBSITEBEZOEKER

Wanneer en waarom verwerken we jouw Persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze Website en om onze Website zo goed mogelijk te laten functioneren. Ook kan je je op de Website aanmelden voor onze nieuwsbrief en onze contactgegevens vinden om ons te bellen of te e-mailen.

Ruigrok kan de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

 • contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, als je dat achterlaat);

Ruigrok verwerkt alleen jouw Persoonsgegevens wanneer:

 • er een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bestaat van Ruigrok om haar Website te verbeteren of om contact met je te onderhouden (Ruigrok weegt vanzelfsprekend af of daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy);
 • je aan Ruigrok toestemming geeft om jouw Persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer je de nieuwsbrief wil ontvangen. Je mag deze toestemming natuurlijk op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: [email protected]. In het vervolg zullen we jouw Persoonsgegevens dan in principe niet meer verwerken maar verder gebruik van jouw Persoonsgegevens kan dan nog wel plaatsvinden als dat echt nodig is op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting. Het is wel belangrijk dat je weet dat het intrekken van jouw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van het eerdere gebruik van jouw Persoonsgegevens op basis van je eerder verleende toestemming.

Ruigrok verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het jou op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen Ruigrok door het sturen van nieuwsbrieven en het onderhouden van contact;
 • het verbeteren, beheren en goed laten functioneren van onze Website en/of
 • het optimaliseren van jouw gebruikservaring van onze Website.

Met wie delen wij jouw Persoonsgegevens

Ruigrok zou nooit jouw Persoonsgegevens aan een andere organisatie verkopen of weggeven. Het zijn immers jouw (eigen) Persoonsgegevens. Maar soms is het wel nodig dat Ruigrok jouw Persoonsgegevens deelt met andere organisaties, zoals in de situatie dat jouw Persoonsgegevens doorgeven moeten worden aan de overheid. Met de partijen met wie we Persoonsgegevens delen maken we goede afspraken ter bescherming van jouw Persoonsgegevens, waaronder over de beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Het delen van Persoonsgegevens gebeurt vanzelfsprekend uitsluitend op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting of jouw toestemming.

Ruigrok deelt – in een voorkomend geval- Persoonsgegevens met:

 • opslag- en back up systeemaanbieders om gegevens op te kunnen slaan en te bewaren. Wij maken gebruik van business software voor boekhoud-, finance en CRM processen. Voor de back up maken wij gebruik van opslag in de cloud.
 • marketingbureaus om de (inhoud en opmaak van onze) nieuwsbrieven te maken en onze nieuwsbrieven te kunnen versturen;
 • het softwarebedrijf waarvan wij speciaal voor het doen van onderzoek ontwikkelde software gebruiken om de functionaliteit van het softwaresysteem te controleren en te beheren;
 • organisaties die een incentive versturen om deel te nemen aan een onderzoek zoals een kortingsbon bij een (web)winkel om dergelijke incentives te kunnen laten versturen;
 • de overheid (bijvoorbeeld de belastingdienst) om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen; en/of
 • organisaties aan wie wij op jouw verzoek Persoonsgegevens sturen in verband met jouw recht op dataportabiliteit.

Dit zijn jouw rechten
In de AVG is een aantal rechten vastgelegd waarop jij je – onder bepaalde voorwaarden – kan beroepen, hieronder geven wij jou een opsomming:

 • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om jouw Persoonsgegevens op te vragen om deze op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook heb je het recht om Ruigrok te verzoeken jouw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht op inzage: je hebt de mogelijkheid om jouw Persoonsgegevens die Ruigrok verwerkt op te vragen, in te zien en te controleren of en op welke manier, jouw Persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie: als duidelijk wordt dat jouw Persoonsgegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen bij Ruigrok om dit te corrigeren.
 • Recht op beperking: je hebt het recht om aan Ruigrok te vragen om minder van jouw Persoonsgegevens te verwerken.
 • Recht om gegevens te laten wissen: je hebt het recht om Ruigrok te verzoeken jouw Persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door Ruigrok van jouw Persoonsgegevens.
 • Recht op klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van jouw rechten staat onze CSO tot jouw beschikking. Graag willen we je vragen om je daarbij te legitimeren, zodat we kunnen nagaan dat jij het verzoek doet. Dit verzoek kan je sturen per e-mail naar [email protected] of per brief naar:

Ruigrok

Silodam 1a

1013 AL Amsterdam

Wij hebben een reactietermijn van vier (4) weken die ingaat op de dag van ontvangst van jouw verzoek. Wij zullen daarbij beoordelen of jouw verzoek gerechtvaardigd is en kunnen aanvullende informatie opvragen. Als jouw verzoek niet door ons wordt opgevolgd, zal dit natuurlijk door ons worden toegelicht en heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken. Je kunt dit bezwaar eveneens sturen naar de bovenstaande contactgegevens. Natuurlijk nemen we jouw verzoek serieus en zullen we altijd kijken hoe we er samen uit kunnen komen.

Welke bewaartermijnen er gelden
Wij bewaren jouw Persoonsgegevens om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te kunnen bereiken. Ruigrok sluit aan bij (i) de wettelijke bewaartermijnen (ii) de richtlijnen van de toezichthouder en (iii) de termijnen die Ruigrok in het kader van opslagbeperking en dataminimalisatie in acht neemt, waarbij Ruigrok het uitgangspunt neemt dat jouw Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan voor het doel strikt noodzakelijk is. Jouw Persoonsgegevens worden over het algemeen na het afronden van een onderzoek verwijderd, tenzij je bent opgenomen in ons panel en jij toestemming geeft om je gegevens daarvoor langer te bewaren.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen wanneer dat nodig is. Denk hierbij vooral aan de komst van nieuwe regels of nieuwe inzichten (bijvoorbeeld van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens). Wij zullen hierover berichten op onze Website en we adviseren dat zo nu en dan te controleren.

Heb je nog vragen?
Voel je altijd vrij om een vraag te stellen over je privacy en over de manier waarop wij met je Persoonsgegevens omgaan. Wij helpen je graag verder! Mail naar [email protected] of bel ons even op 020 – 7820 412.

Ook nog goed om te weten…

Ruigrok is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en ESOMAR. Bovendien is Ruigrok ISO gecertificeerd (ISO 20252 voor markt-, opinie- en sociaal wetenschappelijk onderzoek, ISO27001 voor informatietechnologie, beveiligingstechnieken en informatiebeveiliging en ISO27701 privacy informatiemanagement).

Vragen over het privacy statement?

Neem dan contact op met onze CSO Hans Onkenhout.