close

Co-creatie

Bij co-creatie schuift de opdrachtgever letterlijk aan tafel bij de doelgroep om gezamenlijk producten of diensten (verder) te ontwikkelen.

Co-creatie speelt goed in op de vraag van consumenten om meer betrokken te worden bij het ontwikkelen van producten en diensten. Opdrachtgevers krijgen een frisse en scherpe blik op hun producten en diensten. En hebben (meer) contact en binding met hun doelgroep. Een win-winsituatie dus!

workshop cocreatie

Co-creatie kent vele vormen

Vooral groepsdiscussies lenen zich bij uitstek voor ideegeneratie in de vorm van co-creatie.  De invulling van de sessies is echter steeds anders. Gezamenlijk kunnen ideeën, dilemma’s en vragen besproken worden. De aanwezigheid van de opdrachtgever tijdens co-creatiesessies werkt doorgaans als stimulator voor deelnemers.

Tijdens de groepsgesprekken verkennen we met de doelgroep het onderwerp van de co-creatie. De opdrachten steken we creatief in waarbij we gebruik maken van verschillende werkvormen, zoals  moodboards, brainstorm runs en stipstemmen. Met gerichte opdrachten komen we steeds een stap dichterbij het eindproduct.

Samenwerking tussen consumenten en professionals

Gedurende de co-creatie sessies adviseren we het project team van de opdrachtgever om actief deel te nemen. Zij hebben hierbij de rol van inhoudelijke expert. Daarnaast kan het project team vragen stellen en mogelijke keuzes voorleggen aan de deelnemers. De rol van de deelnemers is om mee te denken en ons van directe feedback te voorzien. Het uitganspunt van co-creatie is een gelijkwaardig dialoog, waarbij consumenten en professionals van elkaar leren en elkaar inspireren.

Co-creatie inzetten?

Wil je eens bespreken wat er voor jouw organisatie of instelling allemaal mogelijk is? Neem dan contact op met Erik, hij vertelt je graag meer!