close

Eye tracking

Bij user experience (UX) onderzoek maken we regelmatig gebruik van eye tracking: hierbij volgen we de oogbewegingen van de gebruiker op een computer, mobiele telefoon of tablet.

We zetten eye tracking met name in bij Usability en UX onderzoek naar digitale producten zoals websites en apps.

online interview
Heatmap van een website

Meerwaarde bij UX onderzoek

Eye tracking maakt inzichtelijk welke elementen de aandacht trekken of juist over het hoofd worden gezien. Ook leren we uit eye tracking in welke volgorde een gebruiker de site of app bekijkt. Het inzetten van eye tracking heeft meerdere voordelen:

  • Het (onbewuste) kijkgedrag van deelnemers is beter te observeren, zowel voor interviewers als meekijkers.
  • De kijkvolgorde maakt inzichtelijk hoe men zoekt op de website en waar men bepaalde informatie verwacht te vinden.
  • De mate van aandacht brengt eventuele blinde vlekken aan het licht en geeft kijk op welke delen van de website meer of minder opvallen.

Eye tracking helpt om de interactie tussen gebruikers en de website of applicatie beter te begrijpen en helpt post rationalisatie te ondervangen. Het geeft echter geen inzicht in of de gebruiker bepaalde elementen als positief of negatief ervaart en waarom. Eye tracking is dan ook een techniek die we altijd inzetten in combinatie met een individueel interview om zo de volledige ervaring in kaart te brengen.

Afhankelijk van het doel van het onderzoek nemen we in de rapportage ‘gaze plots’ en ‘heat maps’ op die de kijkvolgorde en mate van aandacht visueel maken. Deze visualisaties zijn indicatief en als illustratie van wat deelnemers tijdens het onderzoek hebben gezegd.

Eye tracking toepassen?

Wil je meer weten over eye tracking of dit toepassen ter optimalisatie van een website of app? Neem contact op met onze UX expert Anna, zij vertelt je graag meer!