close
Nieuws
8 juli 2024
Laura Hafkamp

Lieve pensioenfondsen: wij helpen jullie boodschap effectief te verspreiden

Verbeter de communicatie over het nieuwe pensioenstelsel
Een jaar geleden, op 1 juli 2023, trad de nieuwe pensioenwet in werking. Deze wet introduceert een grondige herziening van het Nederlandse pensioenstelsel, met als doel een meer individueel en flexibel pensioenopbouwsysteem. Hoewel de wet al geldt blijkt uit onderzoek dat ruim twee vijfde van de Nederlanders niet goed op de hoogte is van deze nieuwe wet. Dit is zorgwekkend, want per 1 januari 2027 moet iedereen snappen hoeveel pensioen zij opbouwen via hun werkgever onder de nieuwe wet. Daarom is het tijd om deze communicatie eens goed onder de loep te nemen. Download de whitepaper over communicatieonderzoek!

Het spanningsveld tussen wettelijke vereisten en begrijpelijkheid

Pensioenfondsen, pensioenverzekeringen en premie-pensioeninstellingen moeten wettelijk bepaalde informatie communiceren. Deze pensioenverstrekkers moeten vanuit de Pensioenwet correcte, duidelijke en evenwichtige informatie verstrekken, maar de manier waarop ze dat doen staat ze vrij. Hierdoor ontstaat er een spanningsveld: aan de ene kant de wettelijke verplichtingen, aan de andere kant de begrijpelijkheid voor de burger. Dit spanningsveld leggen wij bloot door te onderzoeken hoe goed deze informatie begrepen wordt door verschillende burgers, waaronder laaggeletterden en andere inclusiegroepen. Het doel is om een middenweg te vinden waarbij de informatie zowel juridisch correct als begrijpelijk is.

Waarom is communicatie over het nieuwe pensioenstelsel zo moeilijk?

Zoals zo vaak geldt: de nieuwe wetgeving is complex en de communicatie erover is vaak ingewikkeld, wat ertoe leidt dat veel burgers het niet goed begrijpen. Één van onze specialismen is het onderzoeken en verbeteren van deze communicatie. Wij voeren zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit om te bepalen hoe organisaties hun boodschappen kunnen verduidelijken, zoals single interviews of met onze handige Tag-it tool.

Onze onderzoeksmethoden richten zich op de taal en de structuur van de communicatie. We analyseren bijvoorbeeld brieven om te zien of ontvangers begrijpen wat er staat. Daarnaast vragen we wat zij nodig hebben om de informatie beter te begrijpen. Ons doel is om ingewikkelde termen en zinsconstructies aan te wijzen zodat deze veranderd kunnen worden. Zo is er geen reden meer tot paniek bij de lezers van de brieven, en komt de boodschap effectief over.

De rol van communicatieonderzoek

Zoals gezegd weet drie vijfde van de Nederlanders dat de pensioenregels gaan veranderen. Dit klinkt veelbelovend, maar dit betekent ook dat een groot deel nog niet op de hoogte is. Dit is veel te veel en kan tot grote verwarring en onzekerheid leiden, helemaal omdat we nog maar 2,5 jaar hebben om dit te verduidelijken. Ons communicatieonderzoek helpt pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premie-pensioeninstellingen om hun communicatie aan te passen en te verbeteren, zodat iedereen begrijpt wat er verandert en wat dit voor hen betekent. En wel ruim voor de deadline.

Een uitnodiging aan pensioenfondsen en gerelateerde instellingen

En dan komen we bij de titel van dit stuk. Want lieve pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premie-pensioeninstellingen: laat ons jullie helpen om de communicatie over het nieuwe pensioenstelsel te verbeteren. Door gebruik te maken van ons communicatieonderzoek kunnen we er samen voor zorgen dat de boodschap duidelijk, begrijpelijk en geruststellend is voor alle Nederlanders.

Ga jij de uitdaging aan? Dan hou ik vast tijd voor je vrij in mijn agenda. En ben je geen pensioenverstrekker, maar verstuur je wel brieven aan je klanten? Dan is ons communicatieonderzoek ook heel nuttig voor jou.

Portret Laura

Laura Hafkamp

Ik vind het interessant om op basis van consumentenbehoefte en -gedrag merken te helpen met de verbetering van hun producten of diensten. Het boven tafel krijgen van het antwoord op de ‘why’-vraag is daarbij een leuke uitdaging. Ik vertaal graag inzichten naar praktische adviezen, zodat merken écht verder kunnen met de uitkomst van een onderzoek! Binnen Ruigrok ben ik werkzaam als kwalitatief onderzoeker en hou ik me onder andere bezig met de ontwikkeling van workshops. Vanwege mijn digitale achtergrond, zowel bij Sanoma als bij een chatbot start-up, hebben UX onderzoek en (online) Customer Journey trajecten mijn bijzondere interesse!

Laatste updates

Nieuws