close

Know-Wonder sessie

Wil je jouw onderzoek een vliegende start geven? Met onze Know-Wonder sessie gaan we gestructureerd aan de slag met het ontrafelen van jouw onderzoeksvraag.  Deze methode is zeer geschikt voor het afbakenen van de scope van een onderzoek.

In de kern werkt het als volgt:

  • KNOW: Verken bestaande kennis over het onderwerp en de doelgroep.
  • WONDER: Definieer wat je wilt leren en onderzoeken
post its op muur
personen werken met post-its aan tafel

Hoofd- en bijzaken afbakenen

Onze ervaren consultants begeleiden de sessie, waarbij we niet alleen bestaande kennis ophalen, maar ook de deelonderwerpen bespreken en prioriteren. Dit draagt bij aan een duidelijke afbakening van hoofd- en bijzaken en vergroot het commitment van stakeholders.

De output van de sessie dient als input voor de verdere opzet van het onderzoek, zoals het opstellen van een vragenlijst of leidraad voor kwalitatieve (groeps)gesprekken. Indien nodig, kunnen onze consultants ook bestaande kennis inbrengen vanuit deskresearch of eerder uitgevoerde onderzoeken.

Waarom kiezen voor een Know-Wonder sessie?

  • Perfecte aftrap: Ideaal voor onderzoeksprojecten die bouwen op bestaande kennis of data. We brengen alle betrokkenen samen en leggen een solide basis
  • Stakeholder harmonie: Als er veel stakeholders betrokken zijn brengen we tegenstrijdige belangen in kaart en zorgen we voor gedeeld commitment. Jouw stakeholders worden mede-eigenaars van het onderzoek.
  • Kwalitatief én kwantitatief: Combineren we beide onderzoeksvormen? In de sessie wordt duidelijk welke onderwerpen in kwalitatief of kwantitatief onderzoek aan de orde komen.

Weten of een Know-Wonder sessie iets voor jou is?

Neem dan contact op met Zoë. Zij denkt graag met je mee.