close
15 maart 2018
Marit Klooster

Trots: ISO 27001 behaald!

roze slot

Inhoudsopgave

Kwartet!

Het ISO 27001 certificaat voegen we toe aan onze andere ISO certificaten. Onlangs zijn onze ISO 20252 en ISO 26362 (access panels) weer verlengd en de ISO 14001 (milieu) blijft van kracht.

ISO 20252  is een algemene kwaliteitsstandaard die naast specifieke eisen over de opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen. Het doel van deze ISO is het transparant maken van het marktonderzoekproces, waardoor opdrachtgevers zoveel mogelijk zekerheden verkrijgen dat de door hen verleende marktonderzoekopdrachten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Deze norm schrijft weliswaar voor dat data op een goede wijze bewaard en beschermd dienen te worden maar is hier niet heel concreet over.

ISO 27001

Daarom hechten wij waarde aan de informatiebeveiligingsnorm ISO 27001. In deze norm gaat het feitelijk om 3 hoofdthema’s:

  • Het zodanig beveiligen van data dat alleen bevoegden toegang hebben
  • Het bewaken van de integriteit van data, dus vermijden dat onbevoegden veranderingen kunnen aanbrengen in databestanden
  • De omgang met incidenten: het waarborgen dat databestanden behouden blijven in het geval van bijvoorbeeld brand of stroomuitval

Hans Onkenhout, partner van Ruigrok NetPanel houdt zich als Chief Security Officer, naast zijn werk als onderzoeker, bezig met informatiebeveiliging. “ISO 27001 is absoluut een waardevolle aanvulling. Deelnemers aan onderzoek en onze klanten hebben recht op een goede omgang met hun privacy en vertrouwelijke informatie. Met deze ISO 27001 kunnen we daar prima invulling aangeven.”

Portret Marit

Marit Klooster

Ik ben gefascineerd door mensen. Ik wil weten wat hen drijft, wat ze doen en waarom. Omdat ik erin geloof dat je alleen succesvol kunt zijn als organisatie als je jouw klant goed kent en aansluit bij zijn gedrag, behoeften en belevingswereld. De mens centraal dus. Dat klinkt als een enorme open deur, maar is juist in deze tijd van technologische mogelijkheden (waaronder AI) belangrijker dan ooit! Wij helpen onze relaties aan inzicht in hun doelgroep en vertalen die inzichten naar advies over hoe je als organisatie relevanter kunt zijn voor je klanten. Wij geven daarmee richting aan producten, diensten en communicatie.

Samen met de andere partners ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Ruigrok. Dat betekent: onze koers in de gaten houden en zorgen dat iedereen doet waar hij goed in is en blij van wordt. Mijn West-Friese nuchterheid en Amsterdamse directheid komen hierin van pas.

In mijn rol als managing director boor ik nieuwe relaties aan en onderhoud bestaande. Ik ga in gesprekken met onze relaties op zoek naar hun uitdagingen en doelstellingen en welke inzichten er nodig zijn om die te realiseren. Het meedenken, oplossingen zoeken en advies geven over de volgende stap geeft me voldoening omdat ik daarmee bijdraag aan het succes van de ander.

Laatste updates

Nieuws