close
Nieuws
13 maart 2024
Odette Vlek

Van inzicht naar impact: Hoe je stakeholders betrekt bij onderzoeksresultaten

Van inzicht naar impact: Hoe je stakeholders betrekt bij onderzoeksresultaten
Weet je nog dat we eerder schreven over onze adviesproducten? Toen heb je kunnen lezen dat we veel meer doen dan alleen marktonderzoek. Zo is het delen van onderzoeksresultaten met stakeholders bijvoorbeeld een belangrijke fase na de voltooiing van onderzoek. Deze fase bepaalt in grote mate het succes van de implementatie van bevindingen binnen een organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat deze informatie niet alleen wordt gedeeld, maar ook daadwerkelijk tot leven komt binnen de organisatie? Lees hier de essentiële stappen en overwegingen. Ook interessant: Wij helpen klanten met veel meer dan alleen marktonderzoek, dit is hoe.

Voldoende kennis vooraf

Voordat wij starten met het bedenken van de juiste onderzoeksaanpak, is het van belang goed te weten wat er binnen een organisatie speelt. Zo zijn kennis van het doel van het onderzoek, de belangen van de stakeholders en de mogelijke gevolgen van de onderzoeksresultaten essentieel. Zijn er tegenstrijdige belangen? En hoe wordt er omgegaan met eventuele huiverigheid of (gebrek aan) interesse? Het antwoord op deze vragen helpt ons niet alleen bij het uitvoeren van het onderzoek, maar zorgt er ook voor dat ons rapport, presentatie of workshop daar goed op aansluit.

De kracht van presentatie

Het rapport is wat ons betreft de basis, maar een presentatie kan de impact op stakeholders significant verhogen. Het voordeel van een externe partij als presentator is het onafhankelijke karakter, waardoor de resultaten objectief overgebracht worden. Door gebruik te maken van filmpjes uit kwalitatief onderzoek, relevante quotes of storytelling worden resultaten tot leven gebracht. En dat zorgt weer voor meer begrip van de klant.

Na de presentatie: What's Next?

Soms is een presentatie alleen niet genoeg. Onze What’s Next sessies, in de vorm van workshops, zijn bijzonder zinvol wanneer de resultaten complex zijn, strategisch van aard, of als er mogelijk sprake is van weerstand tegen verandering. Het samenbrengen van stakeholders in een workshop setting creëert een open platform voor discussie, wederzijds begrip en consensusvorming. Op die manier zorgen we voor draagvlak en gezamenlijke verantwoordelijkheid om met de onderzoeksinzichten aan de slag te gaan.

Deze sessies kunnen ook helpen om actiepunten concreet te maken en zelfs de brug naar oplossingen te slaan. We zetten dan verschillende werkvormen en technieken in om echt een stap verder te komen. Van het invullen van een business model canvas tot idee-generatie of het schetsen van prototypes.

Conclusie

Het delen van onderzoeksresultaten met stakeholders vereist meer dan alleen het overhandigen van een rapport. Het vraagt om een diepgaand begrip van de organisatie, het strategisch inzetten van presentatietechnieken en het actief betrekken van alle betrokkenen bij het proces van implementatie. Door deze stappen te volgen, kunnen onderzoeksresultaten niet alleen gedeeld worden, maar ook daadwerkelijk een blijvende impact hebben op de organisatie. Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op; ik denk graag mee.

Portret Odette

Odette Vlek

Sinds 2007 werk ik bij Ruigrok als research consultant, en sinds 2017 vervul ik de rol van Chief Research binnen ons kwantitatieve team. Dit houdt in dat ik onze kwantitatieve consultants aanstuur, motiveer en help zichzelf en het vakgebied verder te ontwikkelen. Ik ben er goed in om de vraagstukken van onze klanten te doorgronden. En ik krijg veel energie van het vertalen hiervan naar een passende onderzoeksaanpak. Bijvoorbeeld in de vorm van een Data & Insights Sessie. Verder denk ik graag mee over de vervolgstappen na een onderzoek: hoe kunnen onderzoeksresultaten geïnterpreteerd en gebruikt worden?

Laatste updates

Nieuws