Artikelen

7.856 views

Hectiek en dynamiek in CoronaMelder-project? Wij regelden het!

Door Marit Klooster

De CoronaMelder is een door de Nederlandse overheid ontwikkelde app, die helpt de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Zo’n app moet natuurlijk voor iedereen eenvoudig te downloaden en te gebruiken zijn. Wij hebben het getest. Marit Klooster vertelt in deze blog waarom dit project bijzonder was en waarom ze zo trots is op haar team.

UX-onderzoek voor de overheid

Wij doen veel UX-onderzoek voor de overheid. Dat is vrijwel altijd kwalitatief onderzoek, waarbij we met een bepaalde doelgroep in gesprek gaan over bijvoorbeeld een app of een website. Dit late voorjaar kwam er een iets andere vraag: of we het hele onboardingproces – van download tot ingebruikname – van de CoronaMelder-app onder een grote steekproef wilden testen. De app is immers bedoeld voor iedereen in heel Nederland. De ontwikkelaars hadden zelf al veel UX-onderzoek gedaan en een groot aantal face-to-face-gesprekken gevoerd over de app. Nu ging het vooral om kwantitatief onderzoek. Het zwaartepunt van het onderzoek lag dus op het onboardingproces van de app, maar het was ook belangrijk om te onderzoeken of mensen begrijpen wat ze in de app moeten doen als er een melding komt. En wat ze moeten doen als ze zelf onverhoopt corona blijken te hebben.

Grote belangen, veel hectiek

De grootste uitdaging in dit project was dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport er grote druk achter zette en de app eigenlijk al op 15 juli landelijk wilde lanceren. Doordat allerlei zaken anders liepen dan we op het moment van het voorstel hadden bedacht, startte het onderzoek later dan gepland. Hiernaast is privacy een hot topic als het gaat om de CoronaMelder, en daarmee lag er ook grote druk op wat we tijdens het onderzoek vastlegden. Zoals altijd doen we onze onderzoeken volledig conform de AVG en de richtlijnen van ISO 27001, maar toch moesten we soms even schakelen over bijvoorbeeld exacte bewoordingen. Kortom, de druk was hoog en er waren grote belangen mee gemoeid, wat het project dynamisch en hectisch maakte.

Tijdelijke appwet

Anderzijds zorgde dat grote belang ervoor dat ook de opdrachtgever volledig gefocust was op dit project. Als je voor de overheid werkt, moet je soms een beetje geduld hebben. Dat was bij dit project niet nodig. Als we snel moesten acteren, kon dat ook omdat iedereen zijn volle aandacht op dit project had gericht. Het ontwikkelteam was enorm blij met een onafhankelijk rapport dat bevestigde dat de app geen grote struikelblokken meer kende. Het gaf het team veel zekerheid en het heeft er bovendien aan bijgedragen dat beide Kamers hebben ingestemd met de tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19, de wet die de wettelijke grondslag voor het gebruik van de CoronaMelder-app regelt.

Trots

Dat wij flexibel zijn en snel kunnen schakelen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen, wist ik natuurlijk al. Die eigenschappen waren key in dit project. Dat werd, naast het feit dat we ook kritisch zijn, erg gewaardeerd door de opdrachtgever. Als er een belangrijke beslissing genomen moest worden en we vonden het noodzakelijk om heel even pas op de plaats te maken, dan meldden we dat en werd dat ook serieus genomen. Het was een dynamisch en hectisch project, waar veel van afhing. Als ik nu mensen hoor zeggen dat het downloaden en gebruiken van de CoronaMelder-app zo simpel is, dan ben ik echt trots op hoe ons team hieraan heeft kunnen bijdragen.

Meer weten?

Ook op zoek naar een team dat flexibel is, snel kan schakelen maar ook kritisch meedenkt? Neem gerust vrijblijvend contact met me op. Ik vertel je er graag meer over.

FacebookTwitterLinkedIn