close

Het Nationaal Bieronderzoek

Pers & PR onderzoek

Omnicom PR Group en de Nederlandse Brouwers willen jaarlijks weten hoe Nederlanders bier gebruiken en waarderen. Het belangrijkste doel van het onderzoek is het genereren van publiciteit over bier in Nederland. Welke biertrends zijn er dit jaar en hoe drinkt de Nederlander het liefst bier?

Ruigrok voert hiervoor jaarlijks Het Nationaal Bieronderzoek uit, een kwantitatief Pers & PR onderzoek onder Nederlandse bierdrinkers.

bierflesjes

Achtergrond

Jaarlijks doet Nederlandse Brouwers samen met marktonderzoeksbureau Ruigrok onderzoek naar de consumptie en beleving van bier onder Nederlandse bierdrinkers.

Het onderzoek heeft de volgende onderzoeksvraag: Hoe consumeren en waarderen Nederlanders bier?

Aanpak

Ruigrok voert Het Nationaal Bieronderzoek sinds 2008 jaarlijks uit met behulp van online kwantitatief onderzoek. De vragenlijst bevat een aantal vaste trendvragen om de resultaten te kunnen vergelijken met voorgaande jaren en trends door de jaren heen te signaleren.

Daarnaast nemen we elk jaar een aantal nieuwe vragen op die inspelen op de actualiteit rondom bier. Inzichten uit het onderzoek bieden input voor persberichten om media-aandacht te genereren. Ieder jaar worden de onderzoeksresultaten uitgebreid gebruikt in de Nederlandse media.

Ruigrok denkt elk jaar goed mee over de thema’s binnen het Nationaal Bieronderzoek!

Resultaat en impact

De resultaten van het Nationaal Bieronderzoek 2022 laten zien dat het bierlandschap constant in beweging is. De populariteit van alcoholvrije- en arme bieren blijft stijgen.

De groeiende populariteit van alcoholvrij bier wordt gestimuleerd door verbeterde beschikbaarheid, een steeds verfijndere smaak van 0.0 bier en een bredere keuze aan soorten.

Naar aanleiding van het persbericht is er uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp door onder andere nieuwszenders, websites, radiostations en natuurlijk op social media.

Instagram post Nationaal Bieronderzoek

Social media content

De resultaten van het Nationaal Bieronderzoek worden gebruikt in persberichten en het rapport is te downloaden op de website van de Nederlandse Brouwers.

Maar daarnaast worden de resultaten ook gebruikt om content voor de social media kanalen van te maken.

Uit één onderzoek kunnen makkelijk meerdere verschillende social media posts gemaakt worden. Op deze manier kan je over een langere periode steeds opnieuw gebruik maken van een PR-onderzoek.

 

 

 

“Ruigrok denkt elk jaar goed mee over de thema’s binnen het Nationaal Bieronderzoek, zodat de resultaten als mooie haakjes dienen richting de media.

Adviseur Communicatie en PR, Nederlandse Brouwers

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.

Stichting IMC Weekendschool

Pers & PR onderzoek

Voor het 20-jarig jubileum van Stichting IMC Weekendschool heeft Ruigrok pro bono een kwantitatief Pers & PR onderzoek onder leerkrachten uit de bovenbouw van het primair onderwijs uitgevoerd. De hoofdvraag van het onderzoek was: hoe denken de leerkrachten over actuele onderwijsthema’s?

drie afgestudeerde scholieren

Achtergrond

Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend onderwijs aan jongeren uit wijken in Nederland waar dit het hardst nodig is. Stichting IMC Weekendschool biedt kansarme jongeren een brede horizon, vaardigheden en zelfvertrouwen voor een glansrijke toekomst.

Ter ere van het 20-jarig jubileum heeft Ruigrok de stichting geholpen te onderzoeken hoe basisschool leerkrachten denken over een aantal actuele onderwijsthema’s gelinkt aan kansgelijkheid in het onderwijs.

Aanpak

Door middel van online kwantitatief PR onderzoek hebben wij een representatieve steekproef van ruim 500 leerkrachten van groep 7 en groep 8 van het primair onderwijs bevraagd. Met een aantal stellingen hebben we de houding van de leerkrachten gepeild over bijvoorbeeld kansgelijkheid in het basisonderwijs, betaalde bijlessen, het gebruik van tablets in het basisonderwijs, onderwijsvernieuwing en burgerschapsvorming.

Ruigrok voerde dit onderzoek tijdig en professioneel uit binnen een krappe deadline!

Resultaat en impact

Ondanks de hoge werkdruk zien leerkrachten van basisscholen ruimte en mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing. Leraren staan open voor verandering, maar missen de middelen.

Een derde van de leraren zou graag zelf bijscholing ontvangen om alle kinderen gelijke kansen te kunnen geven in de voorbereiding op de maatschappij. De trend van betaalde bijlessen buiten het reguliere onderwijs stuit op bezwaren bij meer dan de helft van de leraren, omdat die de kloof tussen arme en rijke kinderen alleen maar verder vergroot.

Benieuwd naar de andere resultaten? Je leest het hier.

“Voor een tijdschrift dat wij in het kader van ons 20-jarig bestaan uitbrachten, wilden wij op het laatste moment nog een poll houden onder basisschoolleerkrachten. Ruigrok voerde dit niet alleen tijdig en professioneel uit binnen een krappe deadline, maar steunde onze stichting nog meer door voor het onderzoek alleen de inkoopkosten te rekenen.

Manager Research & Development, Stichting IMC Weekendschool

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.

Koffie & Thee Nederland

Pers & PR onderzoek

Wat weten Nederlanders eigenlijk over koffie en thee? Het periodieke Pers & PR onderzoek voor Koffie & Thee Nederland geeft inzicht in de kennis, houding en het gedrag rond koffie en thee. Met uitgebreide media aandacht als resultaat.

kopjes koffie

Achtergrond

Koffie en thee. We drinken het veel en vaak, maar wat weten Nederlanders daar eigenlijk over?

Samen met Koffie & Thee Nederland, de branchevereniging voor Nederlandse koffie- en theebedrijven, voeren wij jaarlijks het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek uit. Hierbij  brengen we de kennis, houding en gedrag van de Nederlandse koffie- en theedrinker in kaart. En wat blijkt? Veel misverstanden!

Door het onderzoek jaarlijks te herhalen is het mogelijk om interessante trends te ontdekken in de houding en het gedrag van Nederlanders rond het drinken van koffie en thee.

Aanpak

Voor het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek voeren we online kwantitatief onderzoek uit. We bevragen een ruime steekproef van Nederlandse koffie- en/of theedrinkers van 16 jaar en ouder over schillende onderwerpen die te maken hebben met koffie en thee. Naast het drinkgedrag brengen we bijvoorbeeld ook de houding omtrent de gezondheid van koffie en thee in kaart. Ook hebben we een aantal feiten en fabels voorgelegd. Wist jij bijvoorbeeld dat zwarte koffie in de Schijf van Vijf staat? En dat zwarte thee net zo gezond is als groene thee?

Het team van Ruigrok denkt goed met ons mee en heeft veel ervaring!

Resultaat en impact

Het Nationaal koffie- en theeonderzoek geeft iedere editie weer uitgebreid inzicht in de band van Nederlanders met koffie en thee. Door het onderzoek periodiek te herhalen worden trends inzichtelijk en is er steeds ruimte om in te gaan op actuele onderwerpen.

Op basis van de onderzoeken schrijft Koffie & Thee Nederland persberichten die uitgebreid in de Nederlandse media worden opgepakt. Ben je benieuwd naar de resultaten van de onderzoeken? Neem dan een kijkje op de site van Koffie & Thee Nederland.

infographic top 5 theesoorten

Infographic

Koffie & Thee Nederland maakt naast een persbericht ook infographics van de onderzoeksresultaten die via social media gedeeld kunnen worden.

Door steeds een resultaat centraal te stellen in een infographic, kunnen er veel berichten gemaakt worden op basis van één onderzoek. Met recht een efficiënte manier om zo veel mogelijk nut uit een pr-onderzoek te halen.

 

“Het team van Ruigrok denkt goed met ons mee en heeft veel ervaring. Ze zijn professioneel en we hebben mede dankzij de prettige samenwerking met hen mooie resultaten weten te behalen met het onderzoek

Manager Communicatie & Public Affairs, Koffie & Thee Nederland

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.