close

Stichting IMC Weekendschool

Pers & PR onderzoek

Voor het 20-jarig jubileum van Stichting IMC Weekendschool heeft Ruigrok pro bono een kwantitatief Pers & PR onderzoek onder leerkrachten uit de bovenbouw van het primair onderwijs uitgevoerd. De hoofdvraag van het onderzoek was: hoe denken de leerkrachten over actuele onderwijsthema’s?

drie afgestudeerde scholieren

Achtergrond

Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend onderwijs aan jongeren uit wijken in Nederland waar dit het hardst nodig is. Stichting IMC Weekendschool biedt kansarme jongeren een brede horizon, vaardigheden en zelfvertrouwen voor een glansrijke toekomst.

Ter ere van het 20-jarig jubileum heeft Ruigrok de stichting geholpen te onderzoeken hoe basisschool leerkrachten denken over een aantal actuele onderwijsthema’s gelinkt aan kansgelijkheid in het onderwijs.

Aanpak

Door middel van online kwantitatief PR onderzoek hebben wij een representatieve steekproef van ruim 500 leerkrachten van groep 7 en groep 8 van het primair onderwijs bevraagd. Met een aantal stellingen hebben we de houding van de leerkrachten gepeild over bijvoorbeeld kansgelijkheid in het basisonderwijs, betaalde bijlessen, het gebruik van tablets in het basisonderwijs, onderwijsvernieuwing en burgerschapsvorming.

Ruigrok voerde dit onderzoek tijdig en professioneel uit binnen een krappe deadline!

Resultaat en impact

Ondanks de hoge werkdruk zien leerkrachten van basisscholen ruimte en mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing. Leraren staan open voor verandering, maar missen de middelen.

Een derde van de leraren zou graag zelf bijscholing ontvangen om alle kinderen gelijke kansen te kunnen geven in de voorbereiding op de maatschappij. De trend van betaalde bijlessen buiten het reguliere onderwijs stuit op bezwaren bij meer dan de helft van de leraren, omdat die de kloof tussen arme en rijke kinderen alleen maar verder vergroot.

Benieuwd naar de andere resultaten? Je leest het hier.

“Voor een tijdschrift dat wij in het kader van ons 20-jarig bestaan uitbrachten, wilden wij op het laatste moment nog een poll houden onder basisschoolleerkrachten. Ruigrok voerde dit niet alleen tijdig en professioneel uit binnen een krappe deadline, maar steunde onze stichting nog meer door voor het onderzoek alleen de inkoopkosten te rekenen.

Manager Research & Development, Stichting IMC Weekendschool

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.