Case

Check&Go onderzoek
Ruigrok NetPanel case: Interactieve fietsenstalling

Interactieve fietsenstalling

Wat vinden Nederlanders van een interactieve fietsenstalling?

Check&Go concepttest interactieve fietsenstalling

Je propositie meer kracht bijzetten door middel van onderzoek. 

Achtergrond

Om fietsers meer gebruik te laten maken van een fietsenstalling bedacht ontwerpbureau Berends | Sebastiaan een aantal interactieve ideeën. Als een van de kanshebbers werden zij gevraagd hun idee te pitchen. Met behulp van de volgende vragen konden zij hun pitch versterken:

  • Vinden Nederlandse fietsers het idee voor een interactieve fietsenstalling aansprekend?
  • Welke onderdelen van de interactieve fietsenstalling vinden zij het meest en het minst aansprekend?
  • In hoeverre maken ze beter gebruik van de fietsenstalling door deze interactieve ideeën?

Aanpak

In een Check&Go onderzoek hebben we het concept voorgelegd aan Nederlandse fietsers van 16 jaar en ouder. Het concept voor de interactieve fietsenstalling bestond uit drie onderdelen: een interactieve vloer die oplicht zodat je kan zien wie er aan komt, geprojecteerde informatie op de vloer over het aantal vrije plekken en de loopafstand tot aan het station en een signaal als je te hard reed in de fietsenstalling.  We legden de respondenten een tekstuele beschrijving en foto’s van deze ideeën voor. Vervolgens vroegen we wat ze van deze ideeën vonden, welke onderdelen ze goed of minder goed vonden en welke verbeterpunten ze zagen.

Resultaat en impact

Met Check&Go kreeg ontwerpbureau Berends | Sebastiaan snel, cijfermatig inzicht in hoe de fietsers dachten over hun idee voor de interactieve fietsenstalling. Zo konden ze hun concept vervolgens beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de fietser. En konden ze de jury overtuigen van de slagingskans van hun idee. Dit hele proces, van idee tot vragenlijsten opstellen, en van het voorleggen aan de deelnemers tot het ophalen van de resultaten, bestreek een week. Dit was de tijd die zij hadden voor ze hun idee moesten pitchen.

 

De samenwerking met Ruigrok is voor ons als ontwerpers niet alleen een manier om ons werk te toetsen, maar ook om het ontwerpproces verder te brengen. Het onderzoek draagt bij aan het eindresultaat, dit is een win-win-situatie voor iedereen. Met als uiteindelijke doel een ontwerp dat de gewenste oplossing biedt en met plezier gebruikt wordt.

 

FacebookTwitterLinkedIn