close

Het optimaliseren van de samenwerking met relaties van SURF

Tevredenheidsonderzoek

SURF is een coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Leden werken samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. Daarom hecht SURF veel waarde aan een goede samenwerking met zijn relaties.

 

Achtergrond

In 2020 zijn de verschillende werkmaatschappijen van SURF samengegaan tot één coöperatie: SURF. De coöperatie SURF is continu in ontwikkeling, breidt het dienstenportfolio uit en scherpt diensten aan. Een goed beeld van hoe de dienstverlening door gebruikers, beheerders en inkopers wordt ervaren is cruciaal voor de doorontwikkeling van SURF. Om de dienstverlening van SURF te verbeteren, is een grondig inzicht in de ervaringen van gebruikers, beheerders en contactpersonen essentieel. Daarom heeft SURF, in samenwerking met Ruigrok, een online kwantitatief klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder haar leden.

Aanpak

Relaties werden gevraagd naar hun betrokkenheid bij verschillende diensten van SURF, waaruit vervolgens twee diensten werden geselecteerd voor beoordeling. Relaties die drie of meer diensten gebruikten, kregen de mogelijkheid om extra diensten te beoordelen. Voor elke geselecteerde dienst beantwoordden leden 10 standaardvragen over hun tevredenheid met de desbetreffende dienst, met daarbij één of twee optionele aanvullende vragen. In totaal zijn 25 verschillende diensten onderzocht.

Ruigrok heeft ons goed geadviseerd en veel werk uit handen genomen.

Resultaat en impact

Het onderzoek heeft SURF waardevol inzicht verschaft in de tevredenheid van haar relaties met betrekking tot de dienstverlening. Positief nieuws voor SURF: leden waren over het algemeen zeer tevreden over de diverse aspecten van de SURF-diensten. Desondanks biedt de feedback van de relaties over het algemeen en per dienst aanknopingspunten om de dienstverlening verder te verbeteren. Over twee jaar wordt dit onderzoek opnieuw uitgevoerd om te evalueren of de implementatie van verbeteringen vruchten heeft afgeworpen.

“Mooie resultaten en Ruigrok heeft ons daar goed in geadviseerd en ons flink veel werk uit handen genomen. Wat mij betreft een succesvolle samenwerking.

Communicatieadviseur bij SURF

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met mij op. Ik bespreek graag met je wat de mogelijkheden zijn.