close

De financiële gevolgen na overlijden

Doelgroeponderzoek

Welke rol heeft de dood in het dagelijks leven? En hoe gaan mensen die hun partner hebben verloren om met de (financiële) consequenties van dit verlies? Een uitgebreid doelgroeponderzoek gaf hier inzicht in.

Zwaan in water met rietkraag

Achtergrond

Het is misschien confronterend, maar niemand is onsterfelijk… En de dood heeft vaak diepgaande impact op nabestaanden. Naast alle emoties moet er na het overlijden van een dierbare een hoop geregeld worden. Zaken waar mensen het liefst niet aan denken, of mee bezig zijn.

Hoe werkt dat eigenlijk in iemands hoofd? Wat beweegt mensen om wel of niet met het thema ‘overlijden’ bezig te zijn? Hoe bereiden mensen zich (financieel) voor op de dood? Wat hebben ze geregeld En welke financiële consequenties hebben mensen ervaren na het overlijden van hun partner? Om het antwoord op deze vragen te krijgen, klopte Interpolis bij ons aan. Ze wilden mensen beter kunnen begrijpen rondom dit proces, om hen op gepaste momenten te helpen.

Aanpak

Tijd om de diepte in te gaan! Met twee kwalitatieve onderzoeken die elkaar opvolgden, onderzochten wij:

  1. De belevingswereld rondom het thema ‘Overlijden’
  2. De beleving van de financiële gevolgen na het overlijden van een partner

In het eerste onderzoek lag de focus op een duidelijk beeld creëren van wat mensen ervaren als zij denken aan overlijden. In hoeverre zijn mensen hier in het dagelijks leven mee bezig? En welke zorgen en angsten spelen er? In het tweede onderzoek verdiepten wij ons in de financiële impact van het verlies. Kan iemand dezelfde levensstandaard aanhouden? Kunnen de kinderen op gitaarles blijven? Hoe zien de vakanties er tegenwoordig uit? En hoe werken deze eventuele veranderingen door op iemands leven?

Bij het onderzoek naar de belevingswereld rondom overlijden spraken we met mensen die wel en geen naasten verloren hadden. Deze variatie aan mensen zorgde voor een breed beeld over de plek die overlijden wel of niet in iemands dagelijks leven inneemt, en hoe ze daar mee omgaan.

Omdat het nog wel eens lastig kan zijn om gevoelens te verwoorden, maakten we gebruik van sfeerkaarten. Afbeeldingen helpen om een bepaalde emotie beter te omschrijven. En we legden bepaalde stellingen voor die mensen moesten beantwoorden door in de ruimte op een lijn te gaan staan van helemaal eens tot helemaal oneens. Interessant voor ons en henzelf om te zien op welke plek mensen zichzelf zetten.

Spreken over een (mogelijk) emotioneel onderwerp was voor zowel de deelnemers als onze onderzoekers een beladen, maar ook mooie ervaring. De gesprekken gaven de mogelijkheid om de tijd te nemen over het onderwerp te praten. Want dat is ook de hele crux: wanneer doe je dat nou?

De inspiratiesessie was een waardevolle toevoeging!

Resultaat en impact

Door het onderzoek ontdekten we dat het onderwerp ‘overlijden’ vaak onbesproken blijft in het dagelijkse leven. Het gaat vrijwel altijd gepaard met gevoelens van ongemak en verdriet. En dat zorgt ervoor dat we er liever niet over praten.

Ook kan de barrière tussen het nadenken over overlijden en het daadwerkelijk ondernemen van stappen aanzienlijk zijn. We vinden het bijvoorbeeld allemaal belangrijk dat onze nabestaanden weten hoe we onze uitvaart het liefst voor ons zien, en dat wij ervoor kunnen zorgen dat onze nabestaanden financieel verder kunnen. Maar of we daar dan ook daadwerkelijk actie op ondernemen? Het is makkelijker om dit uit te stellen, tot … vaak tot het te laat is.

Inspiratiesessie

Om het onderzoek af te ronden, brachten we een dagdeel door in het museum Tot Zover in Amsterdam. Het museum belicht diverse culturele rituelen die verband houden met overlijden, wat het onderzoek op vele manieren aanvulden. Het gaf ook de mogelijkheid om nogmaals samen met Interpolis de opgedane inzichten beter te begrijpen én beleven. We dachten samen na over met welke vervolgstappen Interpolis aan de slag kan gaan op basis van de onderzoeken.

“De resultaten van dit onderzoek zijn heel waardevol. Het waren beladen, maar vooral hele mooie gesprekken. De gesprekken met nabestaanden maakten diepe indruk en gaven ons veel inzichten. Ruigrok heeft een sterk onderzoek uitgevoerd en een mooie rapportage geschreven met adviezen waar we mee verder kunnen. De inspiratiesessie was een mooie combinatie van het bespreken van de onderzoekresultaten, inspiratie opdoen en het nadenken over vervolgstappen. Een waardevolle toevoeging!

Interpolis

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.