close

Dienst Publiek en Communicatie

User Experience (UX)

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) is verantwoordelijk voor de site Rijksoverheid.nl. Deze site biedt burgers alle informatie die vanuit de Rijksoverheid beschikbaar is. In hoeverre bood de site tijdens de coronaperiode de juiste informatie?

Achtergrond

Het is voor DPC van groot belang dat de site gemakkelijk gebruikt en begrepen wordt door alle Nederlanders. Daarom wordt de site jaarlijks aan een User Experience (UX) onderzoek onderworpen.

Ten tijde van de coronapandemie stond de site grotendeels in het teken van informatie over het coronavirus. Ook deze informatie moet goed gevonden en begrepen worden. Tijd voor een spoed online UX-onderzoek dus!

Aanpak

Online UX-onderzoek biedt de mogelijkheid om deelnemers vanuit hun thuissituatie in het onderzoek te betrekken. Ideaal in tijden van social distancing. Daarnaast kun je deelnemers met een grote geografische spreiding in het onderzoek betrekken omdat je niet afhankelijk bent van een onderzoekslocatie.

In de een-op-een interviews, die plaatsvonden in onze online onderzoekstool, leerden we meer over de individuele behoeften en motivaties, waardoor we het gedrag op de site beter konden begrijpen. Tijdens de observatie deelden we het computerscherm en gaven we de muis over aan de deelnemer. Zo zagen we niet alleen de deelnemer zelf, maar ook wát de deelnemer op het beeldscherm ziet en doet. Ook bij gebruik van een mobiele app op smartphone of tablet deelden we het scherm, om te zien hoe men te werk ging. De deelnemers voerden de taakopdrachten uit, wij observeerden het gedrag en wanneer nodig vroegen wij door. Het interview sloten we af met een evaluatie. Een team van DPC heeft – ieder vanuit zijn thuiswerkplek – live beveiligd meegekeken. In een digitale meekijkruimte was ruimte voor overleg en discussie over de verkregen inzichten.

Het geheel online uitvoeren van de test werkte goed en was leuk en leerzaam

Resultaat en impact

Het onderzoek heeft DPC relevante inzichten opgeleverd waarmee het aanbod van de Corona informatie op Rijksoverheid.nl geoptimaliseerd kan worden. Van quick wins zoals beter herkenbaar maken van verschillende pagina’s. Tot inzichten met wat meer impact zoals het creëren van en duidelijke menustructuur binnen de Corona informatie. Verder leek de niet-Corona informatie nog steeds goed gevonden te worden op de site, hoewel niet iedereen begreep dat er meer informatie beschikbaar is op Rijksoverheid.nl. Ook dit wordt verder opgepakt.

De doorlooptijd (van startbespreking tot oplevering van de debrief) was één week, waardoor het team zo snel mogelijk kon profiteren van de opgedane kennis en de site snel kon optimaliseren.

“Erg fijn dat we in deze bijzondere periode heel snel een gebruikersonderzoek hebben kunnen opzetten. Het geheel online uitvoeren van de test werkte goed en was leuk en leerzaam om bij mee te kijken vanaf thuis.

Adviseur communicatieonderzoek, Dienst Publiek en Communicatie

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.