close
10 augustus 2022
Anna Stekelenburg

Meer inzicht door slim te combineren

Het gebruik van bestaande data wordt steeds belangrijker in User Experience(UX)-onderzoek. Door data slim te combineren, kun je kwalitatief onderzoek ondersteunen, onderbouwen en de impact van je onderzoek vergoten en controleren. Na het lezen van deze blog weet jij hoe je dat doet.

Op zoek naar het waarom

Je kunt nog zo veel data verzamelen, maar als je binnen je UX-onderzoek niet ook focust op het kwalitatieve aspect is het moeilijk om tot de juiste verbeterpunten te komen. Immers, je kunt wel concluderen dat mensen vastlopen bij het gebruik van jouw product of op de verkeerde plek van jouw website op zoek gaan naar informatie, maar als je niet snapt waarom dat zo is, kom je nooit tot een gerichte oplossing.

Combineer verschillende bronnen

Wij zijn groot fan van wat wij noemen triangulatie: het slim combineren van – al dan niet reeds aanwezige – inzichten, databronnen en onderzoeksmethoden tot betere inzichten te komen. Het zorgt ervoor dat je de onderzoeksvraag vanuit verschillende kanten kunt bekijken, het verhoogt de betrouwbaarheid en validiteit van je resultaten en helpt je gefundeerde beslissingen te nemen. Zo kun je goed onderzoeken wat er speelt, waar dat speelt, waar het door komt en wat het effect is op je gebruikers. Kwalitatieve inzichten kunnen helpen data en kwantitatieve uitkomsten te duiden. Kwantitatief onderzoek kan op zijn beurt belangrijke kwalitatieve uitkomsten juist cijfermatig onderbouwen om aandachtspunten te prioriteren of veranderingen te valideren.

Gebruik aanwezige inzichten

Onderzoek gaat over het ophalen van nieuwe informatie. Maar elke organisatie heeft zelf ook al een schat aan data en inzichten. Denk aan statistieken, analytics, feedbackformulieren, informatie uit callcenters. Neem die inzichten ook mee in je onderzoek. Dat heeft drie grote voordelen.

1. Focus aanbrengen

Door bestaande data en inzichten te gebruiken, kun je aan het begin van je onderzoek meer focus aanbrengen. Je kunt immers beter bepalen wat je precies moet onderzoeken.

2. Prioriteren

Je kunt bestaande data en inzichten ook gebruiken aan het eind van je onderzoek. Stel: je hebt een aantal problemen gevonden. Op basis van je bestaande inzichten kun je inschatten welk deel van je gebruikers ergens tegen aan loopt en op welk punt in het proces. Zo kun je eenvoudiger prioriteren. Wat pak je nu aan en wat kan wel wachten?

3. Finetunen

Als je naar aanleiding van een onderzoek aanpassingen doet aan je product, dienst of communicatie-uitingen, dan kun je dankzij die data achteraf bekijken of die aanpassingen daadwerkelijk tot verbeteringen hebben geleid of dat nader onderzoek nodig is.

Voorkom dubbel werk

Denk dus goed na over welke informatie je al hebt en welke informatie je nog nodig hebt. Door alles te combineren, krijg je én rijkere inzichten én je voorkomt dat iemand dubbel werk doet.

Meer weten?

Slim combineren is één van onze krachten. Wil je meer weten over UX-onderzoek of over hoe wij verschillende bronnen kunnen combineren om tot de optimale uitkomst te komen? Neem dan gerust contact met ons op om te sparren.

Portret Anna

Anna Stekelenburg

Binnen het kwalitatieve team ben ik expert op het gebied van UX onderzoek. Vanuit een achtergrond in Industrieel Ontwerpen breng ik het perspectief van ontwerpers naar ons onderzoeksteam.

Andersom zorg ik ervoor dat gebruikers een actieve rol spelen bij het ontwikkelen van producten en diensten bij onze opdrachtgevers. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de gebruiker een centrale rol moet spelen in elk ontwerpproces om tot een succesvol product te komen.

Daarnaast hou ik me bezig met interne ontwikkelingen en heb ik samen met Jeroen Spetter ons ‘Innovatielab’ opgezet. Met mijn kennis van agile en design thinking, zorg ik dat interne innovaties vorm krijgen. Hierdoor maak ik grote projecten behapbaar en houd ik zowel het overzicht als de kleinste details in het vizier. Vaardigheden die ik ook inzet bij onze opdrachtgevers in workshops en innovatiesessies.

Laatste updates

Nieuws