close

HvA-studentenpanel: inzicht in alles wat er speelt op de hogeschool

Doelgroep onderzoek

Al meer dan 10 jaar beheert Ruigrok het studentenpanel van de Hogeschool van Amsterdam. Veel verschillende onderwerpen hebben wij onder dit panel al onderzocht, zowel kwalitatief als kwantitatief.

studenten werken samen

Achtergrond

Met het HvA-studentenpanel krijgt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) inzicht in wat er speelt onder studenten. Het HvA-studentenpanel is hiermee het ideale instrument voor de HvA om haar studenten een stem te geven in besluitvormingsprocessen.

Aanpak

De doelgroep voor het HvA-studentenpanel bestaat uit Nederlandse studenten die ingeschreven staan aan de Hogeschool van Amsterdam, van alle faculteiten. Het panel wordt veelvuldig ingezet voor vraagstukken die leven binnen de HvA. Voor dit panel hebben we een aparte panelomgeving, waarin we veel kwantitatieve onderzoeken uitvoeren. Ook (een werving voor) kwalitatief onderzoek behoort tot de mogelijkheden van het panel.

Elk jaar zorgen nieuwe eerstejaarsstudenten voor nieuwe panelleden en voeren we controles uit om de kwaliteit van het panel te waarborgen. Veel verschillende onderwerpen zijn al onderzocht met behulp van het panel, van duurzaamheid binnen de HvA tot een evaluatie van toetssoftware. Ook is het welzijn van de studenten meermaals via het panel gemonitord.

Het is fijn om met het panel een actieve groep studenten te hebben die vaker meedenkt.

Resultaat en impact

Het HvA-studentenpanel biedt de Hogeschool van Amsterdam snel en kostenefficiënt toegang tot een dwarsdoorsnede van de studenten. Door middel van het panel is er een gestructureerde dialoog met de studenten: wensen, behoeften, waardering, mening, co-creatie, idea generation et cetera. Hierdoor kan de HvA haar beslissingen laten aansluiten op de belevingswereld van de studenten.

“Dankzij het HvA-studentenpanel kunnen we de mening van studenten meenemen bij besluiten. Het is fijn dat we door het panel niet alle studenten hoeven te benaderen, maar een actieve groep hebben die vaker meedenkt over actuele onderwerpen.

Beleidsonderzoeker Institutional Research, Hogeschool van Amsterdam

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met mij op. Ik bespreek graag met je wat de mogelijkheden zijn.