Case

Merk onderzoek
Ruigrok NetPanel case: Moeders voor Moeders

Moeders voor Moeders

Wat is de bekendheid en het imago van Moeders voor Moeders?

Wat is de naamsbekendheid van Moeders voor Moeders?

Achtergrond onderzoek

Moeders voor Moeders, onderdeel van het farmaceutische bedrijf Aspen Oss BV zamelt urine in van pril zwangere vrouwen. Hieruit wordt het hCG-hormoon gewonnen, dat vervolgens door farmaceutische bedrijven wordt gebruikt voor het vervaardigen van geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandelingen. De vraag naar hCG is echter in de laatste jaren geleidelijk iets afgenomen, waardoor de voorraad is opgelopen en een aanpassing noodzakelijk is. Vanaf begin 2018 heeft Moeders voor Moeders een aantal scenario’s in werking gesteld om de voorraad hCG weer in balans te krijgen. Dit moet uiteraard niet ten koste gaan van het merk. Daarom wil Moeders voor Moeders graag inzicht in de naamsbekendheid en het imago van Moeders voor Moeders.

Onze aanpak

De bekendheid en het imago van Moeders voor Moeders is in kaart gebracht door online kwantitatief onderzoek onder de doelgroep, vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het imago is daarnaast ook gemeten onder ex-deelneemsters aan Moeders voor Moeders. Om het effect van de ingezette scenario’s te meten hebben we in het voorjaar van 2018 een 0-meting uitgevoerd. Een jaar later, ook in het voorjaar, is de 1-meting uitgevoerd. De resultaten van de 0-meting en 1-meting hebben we met elkaar vergeleken, om te kijken of én in hoeverre de scenario’s effect hadden op de naamsbekendheid en op het imago van Moeders voor Moeders.

Resultaten en impact

Met het onderzoek heeft Moeders voor Moeders goed inzicht gekregen in haar naamsbekendheid en imago en de impact die de scenario’s daar op hadden. Deze inzichten helpen hen om ook in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken in hoe zij de boodschap het best kunnen overbrengen zonder dat het imago van de organisatie negatief beïnvloed wordt.

“Het onderzoek bevestigt dat we op de juiste manier communiceren met onze doelgroep. Dit heeft er onder andere in geresulteerd, dat ons imago onveranderd positief is gebleven. Wederom kunnen we zeggen dat de samenwerking met Ruigrok NetPanel als zeer prettig is ervaren!”

Corina Suppers, Marketing Medewerker, Moeders voor Moeders

FacebookTwitterLinkedIn