close

Interactieve fietsenstalling

Productontwikkeling

Met een snelle Check&Go concepttest optimaliseer je een propositie. Zo kan je de propositie meer kracht bijzetten voordat je deze op de markt brengt.

interactieve fietsenstalling

Achtergrond

Om fietsers meer gebruik te laten maken van een fietsenstalling bedacht ontwerpbureau Berends | Sebastiaan een aantal interactieve ideeën. Als een van de kanshebbers werden zij gevraagd hun idee te pitchen. Met behulp van de volgende vragen konden zij hun pitch versterken:

  • Vinden Nederlandse fietsers het idee voor een interactieve fietsenstalling aansprekend?
  • Welke onderdelen van de interactieve fietsenstalling vinden zij het meest en het minst aansprekend?
  • In hoeverre maken ze beter gebruik van de fietsenstalling door deze interactieve ideeën?

Aanpak

In een Check&Go onderzoek hebben we het concept voorgelegd aan Nederlandse fietsers van 16 jaar en ouder. Het concept voor de interactieve fietsenstalling bestond uit drie onderdelen: een interactieve vloer die oplicht zodat je kan zien wie er aan komt, geprojecteerde informatie op de vloer over het aantal vrije plekken en de loopafstand tot aan het station en een signaal als je te hard reed in de fietsenstalling.  We legden de deelnemers een tekstuele beschrijving en foto’s van deze ideeën voor. Vervolgens vroegen we wat ze van deze ideeën vonden, welke onderdelen ze goed of minder goed vonden en welke verbeterpunten ze zagen.

Het onderzoek draagt bij aan het eindresultaat, dit is een win-win-situatie voor iedereen.

Resultaat en impact

Met Check&Go kreeg ontwerpbureau Berends | Sebastiaan snel, cijfermatig inzicht in hoe de fietsers dachten over hun idee voor de interactieve fietsenstalling. Zo konden ze hun concept vervolgens beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de fietser. En konden ze de jury overtuigen van de slagingskans van hun idee. Dit hele proces, van idee tot vragenlijsten opstellen, en van het voorleggen aan de deelnemers tot het ophalen van de resultaten, bestreek een week. Dit was de tijd die zij hadden voor ze hun idee moesten pitchen.

“De samenwerking met Ruigrok is voor ons als ontwerpers niet alleen een manier om ons werk te toetsen, maar ook om het ontwerpproces verder te brengen. Het onderzoek draagt bij aan het eindresultaat, dit is een win-win-situatie voor iedereen. Met als uiteindelijke doel een ontwerp dat de gewenste oplossing biedt en met plezier gebruikt wordt.

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.