close
Nieuws
29 november 2022
Jeroen Hermans

De toegevoegde waarde van dagboekonderzoek

schrijven in dagboek
Met dagboekonderzoek kun je een specifieke doelgroep voor langere tijd volgen en ontdekken wat hun drijfveren zijn achter routinematig of onbewust gedrag. In deze blog vertellen we je wat de toegevoegde waarde is van dagboekonderzoek als onderzoeksmethode. Ook geven we je vier praktische tips.

Wat is dagboekonderzoek?

Een dagboekonderzoek, bijvoorbeeld als onderdeel van een online researchcommunity, geeft je de kans om deelnemers een langere tijd te volgen. Zo kun je ze bijvoorbeeld vragen dagelijks kort – vijf tot tien minuten – te reflecteren op een onderwerp zoals boodschappen doen of geldzaken. Doordat mensen hun ervaring noteren als die nog vers is, krijg je mogelijk andere antwoorden dan wanneer je ze interviewt over producten of diensten die ze een aantal weken geleden hebben gebruikt. Bovendien stelt onze tooling ons in staat om, op basis van de input in het persoonlijke dagboek, aanvullende vragen te stellen. Als je een nieuw of ander haakje vindt dat interessant is voor jou als onderzoeker, kun je daar net als bij een interview op inspringen.

Wanneer een dagboekonderzoek?

Het voordeel van dagboekonderzoek is dat je je vrij eenvoudig kunt onderdompelen in de wereld van tientallen mensen uit je doelgroep. Het levert heel rijke informatie op, maar is wel echt bedoeld ter verkenning. Dagboekonderzoek is dan ook een van de tools die je kunt inzetten binnen een grotere onderzoeksopzet. Zo kun je bijvoorbeeld vóór je diepte-interviews gaat houden, mensen eerst een week een dagboek laten bijhouden. Dat geeft je als onderzoeker de gelegenheid een idee te vormen over wie je gaat spreken en kun je bij de interviews sneller tot de kern komen.

1. Zorg dat de eerste instructie spot-on is

Wat heel belangrijk is, is dat de eerste instructie heel helder is en dat je als onderzoeker terugkoppeling geeft op de eerste ‘dagboekberichten’ van deelnemers, anders voelen mensen zich zwemmen. Wij merken dat deelnemers het graag ‘goed’ willen doen, ook al is er geen goed en fout, en zoeken naar jouw bevestiging hiervan als onderzoeker. Zorg daarom dat je in de eerste dagen van je onderzoek actief bent met lezen en reageren op de input van deelnemers. Laat weten dat je blij bent met hun berichten. Natuurlijk wil je zo min mogelijk interfereren om de resultaten niet te beïnvloeden, maar tegelijkertijd moet je oog hebben voor de behoeften van de deelnemers.

2. Denk na over de optimale periode

Denk goed na wat de meest geschikte onderzoeksperiode is voor het onderwerp. Doe je onderzoek naar bijvoorbeeld boodschappen doen of eetgedrag, dan kan het slim zijn om te zorgen dat er in ieder geval zowel doordeweekse dagen als weekenddagen voorkomen in de onderzoeksperiode. In het weekend denken mensen anders na over eten en aanverwante boodschappen dan doordeweeks. Gaat je onderzoek over een onderwerp als geldzaken, dan is het slim om voor minimaal een maand te kiezen. Sommige mensen leven van salaris naar salaris en in een maand komen alle rekeningen en bijbehorende zorgen wel een keer voorbij.

3. Vraag door

Door mensen dagelijks te laten reflecteren op zaken als hun maaltijdkeuzes of geldzaken, ontdek je veel waardevolle informatie zonder er expliciet naar te vragen. Maar schroom niet om door te vragen als je iets interessants ziet. Als deelnemers zien dat er echte mensen met het onderzoek bezig zijn, die hun dagboek met aandacht lezen, creëert dat extra betrokkenheid.

4. Combineer dagboekonderzoek met andere tools

Als het gaat om maaltijdkeuzes, zullen weinig mensen daar geheimzinnig over doen, maar als het gaat om geldzaken, ligt dat een stuk gevoeliger. Bij dagboekonderzoek houden we de antwoorden altijd privé. Omdat we binnen researchcommunities vaak streven naar interactie tussen deelnemers, is het goed om dagboekonderzoek te combineren met andere methoden. In een onderzoek voor Albert Heijn en Vezet, vroegen we bijvoorbeeld aan deelnemers om een aantal dagen individueel met hun dagboek aan de slag te gaan. Daarna lieten we hen opdrachten doen waarbij hun antwoorden zichtbaar waren voor iedereen en stelden we vragen aan de groep als geheel.

Do it together

Lijkt dit je een mooie manier om met je doelgroep in contact te komen, dan helpen we je graag. Wij kunnen natuurlijk het hele onderzoek voor je uitvoeren, maar we kunnen ook een adviserende rol vervullen. Zo koos een financiële instelling ervoor om de eerste keer het dagboekonderzoek door ons uit te laten voeren onder dertig klanten. Het team was zo enthousiast over de uitkomsten, dat ze het onderzoek ook onder andere klantengroepen wilde uitvoeren. Op verzoek hebben wij het platform aangeboden, geholpen met de opzet en geadviseerd over hoe je als onderzoeker opdrachten het best kunt presenteren en hoe je goed kunt doorvragen. Vervolgens heeft de instelling zelf het onderzoek uitgevoerd. Toen deelnemers klaar waren met het bijhouden van een dagboek, zijn we weer bij elkaar gekomen om samen naar de resultaten te kijken en hebben we onze adviezen voor de analyse gedeeld. Een dagboekonderzoek levert namelijk een enorme berg aan informatie op. Zo zijn er verschillende samenwerkingsvormen mogelijk.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over dagboekonderzoek en de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail of bel mij!

Portret JeroenH

Jeroen Hermans

Kwantitatief én kwalitatief onderzoek. Na een opleiding in marketing en consumentengedrag stort ik mij nu elke dag vol enthousiasme (oké, bijna elke dag 😉) in wat mensen vinden van merken, productinnovaties, campagnes en hun klantervaringen.

De ene keer via het doen van interviews of groepsdiscussies. En andere keren via een uitgebreide data-analyse na een uitgestuurde online vragenlijst.

Maar het liefst laat ik kwalitatief en kwantitatief samenkomen in één onderzoek, omdat juist dit heel waardevol is voor de inzichten die je kan ophalen. En wat je leert, om daarna als organisatie de volgende stappen te kunnen zetten.

Laatste updates

Nieuws