close
4 mei 2022
Zoë Dankfort

De toekomst van Bevrijdingsdag? Bezinning en diepgang

Op 5 mei viert Nederland Bevrijdingsdag. In opdracht van het Nationaal Comité onderzochten wij hoe Nederlanders deze dag vieren en wat ze missen. De belangrijkste conclusie? Er bestaat behoefte aan meer bezinning en diepgang én lang niet iedereen weet wat er in de omgeving te doen is op Bevrijdingsdag.

Bevrijdingsdag verbindende factor

Dit jaar vieren we alweer voor de 76e keer Bevrijdingsdag. Dat het nog steeds een van de belangrijke symbolen in ons leven is, dit blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau van twee jaar geleden. Het is, samen met andere tradities en symbolen als Sinterklaas, de Elfstedentocht en de Deltawerken, een van de dingen die Nederlanders verbindt. Om te weten te komen hoe Nederlanders 5 mei vieren en wat ze missen, vroeg het Nationaal Comité ons om aanvullend onderzoek te doen naar de lokale invulling van Bevrijdingsdag.

Betere communicatie

Om dit thema goed te onderzoeken en een volledig beeld te schetsen, combineerden wij kwantitatief onderzoek met kwalitatief onderzoek. Met kwantitatief onderzoek gaan we op zoek naar cijfermatige inzichten. Zo ontdekten we dat een ruime helft van de Nederlanders op Bevrijdingsdag stilstaat bij het thema vrijheid en de bevrijding van Nederland. Gemiddeld 40 procent brengt een bezoek aan lokale activiteiten. Twee derde daarvan is daar positief over: het zorgt voor verbinding en samenhang in de buurt. Tegelijkertijd blijkt dat minder dan de helft van ons goed op de hoogte is van welke activiteiten er in de buurt worden georganiseerd. Een van onze aanbevelingen – aan het Nationaal Comité en de lokale comités – is dan ook om het aanbod van 5 mei beter onder de aandacht te brengen.

Bezinning en verdieping

Om vervolgens meer context te krijgen bij de cijfers en nog beter te begrijpen waar Nederlanders enthousiast van worden, zijn wij in gesprek gegaan met Nederlanders in vier focusgroepen. Immers: cijfers verzamelen en daar dingen uit afleiden is vaak te kort door de bocht. De mening van mensen geeft veel extra informatie. We hebben de focusgroepen een aantal concrete ideeën voorgelegd. Hieruit bleek dat Nederland het meest blij wordt van de Vrijheidsmaaltijden, het delen van verhalen via theatervoorstellingen, podcasts of documentaires, maar ook sportwedstrijden, fietstochten en kleinschalige optredens. De grote Bevrijdingsfestivals worden door de bezoekers enthousiast ontvangen, maar lang niet iedereen is fan van zo’n groots festival. Veel mensen zijn meer op zoek naar bezinning en verdieping en willen op een andere manier betekenis geven aan het thema vrijheid. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat er behoefte bestaat aan een lokaler, groter en diverser aanbod. Wat wij natuurlijk heel fijn vinden om te zien, is dat het comité echt aan de slag is gegaan met de resultaten. Zo hangen er op het centraal station van Rotterdam grote banners die verwijzen naar de Vrijheidsmaaltijden en is er een Vrijheidssoeploket.

Aansluiten bij de beleving van de doelgroep

Synergie tussen kwalitatief en kwantitatief is heel belangrijk. Door de twee te combineren, sluit je optimaal aan bij de beleving van je doelgroep. Onze ervaren onderzoekers helpen je graag om de optimale mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek te bepalen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met me op om te sparren.

Zoë

Zoë Dankfort

Ik ben elke dag bezig met verbinding maken. Verbinding maken met de opdrachtgever, met de doelgroep én tussen de onderzoeksresultaten.

Verbinding met de opdrachtgever door samen te ontrafelen wat het precieze vraagstuk is en daarmee aan de slag te gaan. Verbinding met de doelgroep door met hen te spreken en te duiken in hun belevingswereld. Verbinding tussen de onderzoeksresultaten door te analyseren en zo te ontdekken waar kansen liggen.

Hoe ik die verbindingen leg? Dit doe ik onder andere door onderzoek creatief aan te vliegen en zo (onbewuste) behoeften boven tafel te krijgen. Door goed door te vragen bij zowel de doelgroep als de opdrachtgever. Door visualisaties te gebruiken om complexe materie begrijpelijk te maken. En door in een workshop samen inzichten om te zetten in acties.

Laatste updates

Nieuws