close
27 juli 2022
Fernando McDougal

Effectief communiceren? Zo sluit je jouw communicatie-uiting aan

Om effectief met je doelgroep te communiceren, is het belangrijk naadloos aan te sluiten bij hun belevingswereld, onderliggende behoeften en motivaties. Dat bepaalt de focus en randvoorwaarden voor je communicatie-uitingen. In deze blog kijken we hoe Kenniscentrum Zoetstoffen dit heeft aangepakt en daarmee grote stappen zette.

Concrete verbeterpunten

Kenniscentrum Zoetstoffen heeft als doel om informatie over zoetstoffen beter toegankelijk te maken en misverstanden de wereld uit te helpen op basis van wetenschappelijk onderbouwde feiten. Door middel van onderzoek brachten we de behoeften van hun doelgroep in kaart, zodat Kenniscentrum Zoetstoffen haar communicatie-uitingen hierop kon laten aansluiten. Vervolgens hebben we een infographic getoetst onder de doelgroep, wat weer concrete verbeterpunten opleverde.

1. Behoeften in kaart brengen: onderzoek naar kennis en imago zoetstoffen

In een online kwantitatief onderzoek brachten we de kennis, houding en het gedrag van Nederlanders ten opzichte van zoetstoffen in kaart. Uit het onderzoek kwamen drie duidelijke groepen naar voren: haters, lovers en een ‘middenmoot’ die geen uitgesproken mening heeft. Door middel van een segmentatieanalyse identificeerden we drie segmenten die dezelfde houding hebben ten opzichte van zoetstoffen. Zo heeft de ene groep duidelijk behoefte aan betrouwbare informatie, zodat ze zelf hun eigen mening kunnen vormen en feiten van fabels kunnen onderscheiden. Een andere groep staat vooral positief tegenover natuurlijke zoetstoffen en wil daar graag over geïnformeerd worden. Het onderzoek geeft Kenniscentrum Zoetstoffen duidelijk inzicht in het verschil in kennis en houding ten opzichte van zoetstoffen, waarop zij haar communicatie heeft aangepast.

2. Toetsen van infographic door middel van Check&Go-onderzoek

Een van de manieren waarop Kenniscentrum Zoetstoffen haar doelgroep informeert is door middel van infographics. Het kenniscentrum had behoefte aan een snelle check om te kijken of de infographic voldoende aansloot bij haar doelgroep en of er concrete verbeterpunten waren die ze direct kon toepassen. Een Check&Go-onderzoek bood hier dé oplossing voor. Met deze onderzoeksmodule ontvang je binnen een week hapklare conclusies en resultaten. Ook krijg je inzicht in de impact van een communicatie-uiting. De voorgedefinieerde vragenlijst zorgde ervoor dat we het onderzoek snel konden uitvoeren, wat belangrijk was om aanpassingen aan de infographic nog op tijd te kunnen doorvoeren. De grote representatieve steekproefomvang van vijfhonderd deelnemers zorgden voor betrouwbare resultaten, op basis waarvan Kenniscentrum Zoetstoffen aanpassingen kon maken. Doordat één van onze onderzoeksexperts met Kenniscentrum Zoetstoffen meedacht en de resultaten analyseerde, hoefde het kenniscentrum niet zelf in de data te duiken. Het resultaat was een overzichtelijk rapport en adviesgesprek waarin concrete verbeterpunten naar voren kwamen.

3. Aanpassingen toetsen door middel van Check&Go herhaalmeting

Met de inzichten uit dit onderzoek is Kenniscentrum Zoetstoffen aan de slag gegaan en het team heeft de infographic geoptimaliseerd. Kenniscentrum Zoetstoffen wilde de aangepaste infographic opnieuw toetsen, om te onderzoeken of er sprake was van verbetering. Door middel van een Check&Go-onderzoek konden we gemakkelijk een herhaalmeting uitvoeren. Binnen korte tijd kreeg Kenniscentrum Zoetstoffen direct inzicht in de impact van de aanpassingen.

Meer weten?

Wil jij weten of je communicatie-uiting aansluit bij jouw doelgroep? Check&Go-onderzoek kan je daarbij helpen. Check&Go geeft inzicht in de beoordeling, het begrip en de impact van een communicatie-uiting. De resultaten leggen wij vast in een rapport dat diepgaand inzicht geeft in plus- en verbeterpunten. Je kunt de rapportage al binnen een week ontvangen, zodat jij snel weer door kunt.

Meer weten over Check&Go? Klik dan hier.

Portret Fernando

Fernando McDougal

In 2006 begon mijn avontuur bij Ruigrok met een stage, en vanaf dat moment wist ik het zeker: dit is waar ik mijn carrière wilde opbouwen! Als kwantitatief onderzoeker word ik enthousiast van het analyseren van gegevens en het werken met SPSS. Ik heb een brede interesse, maar er is één specifiek gebied waar mijn hart sneller van gaat kloppen: productontwikkeling.

Wat mijn werk bij Ruigrok extra betekenisvol maakt, is mijn rol in het begeleiden van getalenteerde collega’s en het bijdragen aan de groei en kwaliteit van ons bedrijf. Ik krijg er veel energie van om anderen te inspireren en het bedrijf verder te helpen op het gebied van onderzoekskwaliteit.

Laatste updates

Nieuws