close
Nieuws
6 september 2023
Zoë Dankfort

Van inzicht tot actie: Hoe Ruigrok ook helpt ná marktonderzoek

Collega-sorteert-postits-op-muur
Als je ons kent, dan ken je ons waarschijnlijk in de rol van een onderzoeksbureau. Zijn we ook, maar we zijn nog veel meer dan dat. Door de jaren heen merkten we dat klanten steeds vaker op zoek waren naar zowel diepgaand onderzoek, als onafhankelijk advies om met dit onderzoek de vervolgstappen naar verbetering of groei te kunnen zetten. Zodoende is ‘advies’ een apart thema binnen Ruigrok geworden. Waar we al jaren de combinatie tussen onderzoek en advies aanbieden, helpen we soms ook met vervolgstappen van een onderzoek dat niet door ons is uitgevoerd. Omgekeerde wereld?

Wat ging eraan vooraf?

De klant waar ik het over heb is Zwitserleven, een pensioenverzekeraar die denk ik weinig extra toelichting behoeft. De aanleiding van het verzoek was een customer journey onderzoek dat zij zelf hadden uitgevoerd, en waarmee ze deze customer journey graag wilden optimaliseren. Maar hoe ze dit voor elkaar moesten krijgen was niet duidelijk. Tot wij op het toneel verschenen.

Het betreffende customer journey onderzoek richtte zich op de reis die werkgevers afleggen wanneer zij zich aansluiten bij Zwitserleven. Dit implementatietraject laat zich het best omschrijven als ‘nogal complex’, omdat het over veel werknemers en minstens net zoveel documenten gaat.

Wat hebben we gedaan?

Op basis van de resultaten uit dit customer journey onderzoek hebben wij een workshop met de werknemers van Zwitserleven georganiseerd. Tijdens deze workshop hebben we gezamenlijk besproken wat de status quo was, maar vooral welke vervolgstappen er nodig waren om verbeteringen door te kunnen voeren.

Leuk om te weten is dat dit in het net geopende kantoor van Zwitserleven was, waardoor we letterlijk werden onthaald op de rode loper. Om de workshop zo divers en levendig mogelijk te maken hebben we werknemers vanuit de hele organisatie betrokken. Iedereen kreeg een naambordje met zijn of haar naam, en meteen het verzoek deze op te leuken met een zelfgekozen emoji. Zo werd het ijs direct gebroken en was de informele en creatieve toon gezet.

 

Wat hebben we bereikt?

Door middel van verschillende creatieve werkvormen en discussies hebben we gezamenlijk bepaald wat de beste stappen zijn die Zwitserleven uit kan gaan voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brainstorm waarbij je met iedere letter van het alfabet een idee moet bedenken. Door deze andere manier van denken kwamen er vanzelf veel verschillende ideeën op tafel, en die bleken heel waardevol. Of nou ja, sommigen dan 😉

Aan het eind van de workshop hebben we een aantal mooie concepten en actiepunten opgesteld:

  • Er is duidelijk geworden dat werkgevers duidelijkheid en helderheid nodig hebben. Hierbij is het idee ontstaan om een visueel overzicht van het aanmeldproces, dat op voorhand met werkgevers gedeeld wordt, op te stellen.
  • Ook naar het efficiënter aanleveren van gegevens bleek vraag. Door ideeën over meer structuur en overzicht voor werkgevers kan het aanmeldproces in de toekomst een stuk sneller en soepeler verlopen.

Het is voor ons heel waardevol geweest om op basis van onderzoek dat Zwitserleven zelf heeft uitgevoerd, toch de adviserende rol te kunnen pakken. Het is echt de samenwerking tussen Zwitserleven en Ruigrok geweest die het succes heeft bepaald.

Het is ontzettend fijn om door zo’n professionele partij als Ruigrok begeleid te worden. Ze nemen veel werk uit handen zowel in het voor- als na traject. Daardoor is het ook makkelijker om na een journey door te pakken.

Zwitserleven.

Heb je na het lezen van dit stuk het idee dat we jou ook kunnen helpen vanuit een adviserende rol? Of heb je een andere vraag? Leuk, dan hoor ik graag van je.

Zoë

Zoë Dankfort

Ik ben elke dag bezig met verbinding maken. Verbinding maken met de opdrachtgever, met de doelgroep én tussen de onderzoeksresultaten.

Verbinding met de opdrachtgever door samen te ontrafelen wat het precieze vraagstuk is en daarmee aan de slag te gaan. Verbinding met de doelgroep door met hen te spreken en te duiken in hun belevingswereld. Verbinding tussen de onderzoeksresultaten door te analyseren en zo te ontdekken waar kansen liggen.

Hoe ik die verbindingen leg? Dit doe ik onder andere door onderzoek creatief aan te vliegen en zo (onbewuste) behoeften boven tafel te krijgen. Door goed door te vragen bij zowel de doelgroep als de opdrachtgever. Door visualisaties te gebruiken om complexe materie begrijpelijk te maken. En door in een workshop samen inzichten om te zetten in acties.

Laatste updates

Nieuws