close

De introductie van een nieuwe Mediabox

Productontwikkeling

Ziggo heeft in de loop van 2019 de Mediabox Next geïntroduceerd om televisiekijken nog leuker te maken voor haar klanten.

Achtergrond

De Mediabox Next belooft kleiner en energiezuiniger te zijn dan zijn voorganger en biedt meer én nieuwere functionaliteiten zoals de cloud, 4K en een afstandsbediening met voice control. In aanloop van deze lancering hebben we de ervaringen met de Mediabox Next uitvoering onder de loep genomen. Het doel van het onderzoekstraject was het bepalen van de algemene tevredenheid met de Mediabox Next.

Aanpak

Om de ervaringen met de Mediabox Next te achterhalen hebben we een producttest opgezet. Bij deze producttest hebben monteurs, collega’s maar ook klanten de nieuwe Mediabox Next daadwerkelijk gebruikt voordat hij officieel geïntroduceerd werd. Groot voordeel van een producttest is dat testers in hun eigen omgeving op een natuurlijke manier het product kunnen gebruiken. Daarnaast voelen testers zich als consument serieus genomen wetende dat een nieuw product uitvoerig getest wordt voor de lancering. Tijdens de testperiode hebben we op verschillende momenten, bijvoorbeeld rondom de installatie en eerste gebruik, de ervaringen uitgevraagd via een online kwantitatieve vragenlijst.

We waarderen de flexibiliteit en het kritisch meedenken tijdens zo’n groot traject

Resultaat en impact

Met het onderzoekstraject heeft Ziggo goed inzicht gekregen in welke functionaliteiten van de Mediabox Next goed aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten, en welke functionaliteiten nog extra aandacht vergen. Daarnaast kwamen er ook verschillende (technische) verbeterpunten naar voren. Met behulp van technische updates zijn op afstand aanpassingen doorgevoerd, waarna bij een volgende meting gekeken werd of de aanpassingen leiden tot een betere ervaring.

Zo heeft het onderzoekstraject bijgedragen aan de lancering van een beter product. Dit zorgt voor positievere klantervaringen maar daarnaast ook voor bijvoorbeeld minder traffic richting de klantenservice.

“We ervaren de samenwerking met Ruigrok altijd als erg prettig. Tijdens dit onderzoekstraject hebben de verschillende meetmomenten ons richting gegeven in de koers die we moeten varen en het bepalen van de belangrijkste aandachtsgebieden. We waarderen de flexibiliteit en het kritisch meedenken tijdens zo’n groot traject en het op zoek gaan naar de beste methode voor de vragen die er liggen.

Market Insights Specialist, VodafoneZiggo

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.

Interactieve fietsenstalling

Productontwikkeling

Met een snelle Check&Go concepttest optimaliseer je een propositie. Zo kan je de propositie meer kracht bijzetten voordat je deze op de markt brengt.

interactieve fietsenstalling

Achtergrond

Om fietsers meer gebruik te laten maken van een fietsenstalling bedacht ontwerpbureau Berends | Sebastiaan een aantal interactieve ideeën. Als een van de kanshebbers werden zij gevraagd hun idee te pitchen. Met behulp van de volgende vragen konden zij hun pitch versterken:

  • Vinden Nederlandse fietsers het idee voor een interactieve fietsenstalling aansprekend?
  • Welke onderdelen van de interactieve fietsenstalling vinden zij het meest en het minst aansprekend?
  • In hoeverre maken ze beter gebruik van de fietsenstalling door deze interactieve ideeën?

Aanpak

In een Check&Go onderzoek hebben we het concept voorgelegd aan Nederlandse fietsers van 16 jaar en ouder. Het concept voor de interactieve fietsenstalling bestond uit drie onderdelen: een interactieve vloer die oplicht zodat je kan zien wie er aan komt, geprojecteerde informatie op de vloer over het aantal vrije plekken en de loopafstand tot aan het station en een signaal als je te hard reed in de fietsenstalling.  We legden de deelnemers een tekstuele beschrijving en foto’s van deze ideeën voor. Vervolgens vroegen we wat ze van deze ideeën vonden, welke onderdelen ze goed of minder goed vonden en welke verbeterpunten ze zagen.

Het onderzoek draagt bij aan het eindresultaat, dit is een win-win-situatie voor iedereen.

Resultaat en impact

Met Check&Go kreeg ontwerpbureau Berends | Sebastiaan snel, cijfermatig inzicht in hoe de fietsers dachten over hun idee voor de interactieve fietsenstalling. Zo konden ze hun concept vervolgens beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de fietser. En konden ze de jury overtuigen van de slagingskans van hun idee. Dit hele proces, van idee tot vragenlijsten opstellen, en van het voorleggen aan de deelnemers tot het ophalen van de resultaten, bestreek een week. Dit was de tijd die zij hadden voor ze hun idee moesten pitchen.

“De samenwerking met Ruigrok is voor ons als ontwerpers niet alleen een manier om ons werk te toetsen, maar ook om het ontwerpproces verder te brengen. Het onderzoek draagt bij aan het eindresultaat, dit is een win-win-situatie voor iedereen. Met als uiteindelijke doel een ontwerp dat de gewenste oplossing biedt en met plezier gebruikt wordt.

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.