close
Nieuws
27 maart 2024
Jesca Dembinski

De kracht van inclusief onderzoek: Lessen van de Round Table op het MIE

De kracht van inclusiviteit: Lessen van de Round Table
Het is je wellicht opgevallen dat veel van mijn blogs gaan over inclusiviteit en diversiteit. Dit doe ik niet alleen omdat we er in ons onderzoek steeds meer aandacht voor hebben; ik vind het sowieso belangrijk dat er aandacht is voor mensen die wat minder makkelijk meekomen. Daarom heb ik met heel veel plezier de Round Table sessies geleid tijdens het Marketing Insights Event (MIE), waar we ons hebben verdiept in de do’s en don’ts van inclusief onderzoek. Deze sessies onthulden zowel uitdagingen als inspirerende inzichten over hoe organisaties inclusief onderzoek en design integreren in het dagelijks werk. Heb je de round table gemist en wil je die alsnog bijwonen? Ik ga de sessie herhalen in online jasje… Lees snel verder!

Onze reis naar inclusie

Het fundament van onze gesprekken was onze eigen definitie van inclusie en diversiteit. En wat dat betekent voor inclusief onderzoek. Vervolgens spraken we over de definitie van de doelgroepen. Over wie hebben we het eigenlijk? In onze ogen gaat het om mensen met een lichamelijke of mentale beperking, mensen met lage taalvaardigheden of om mensen die door situationele factoren (denk aan mensen in de schuldsanering) tijdelijk beperkt zijn in hun doen en laten. Maar bijvoorbeeld ook om mensen met verschillende culturele achtergronden of om mensen die vallen onder de LHBTIQ+ gemeenschap. Deze sessies hebben onze ogen geopend voor het feit dat de stem van moeilijke bereikbare doelgroepen onvoldoende gehoord wordt.

Een breder perspectief

Een opvallende – en logische – ontdekking was dat veel mensen nog stoeien met de vraag: “Waar begin ik?” Het voelt als een enorme opgave om alle producten en diensten met terugwerkende kracht toegankelijk te maken. En met welke doelgroep begin je dan? Aan het einde van de sessie lieten we aanwezigen een tegeltjeswijsheid invullen. Een mooie wijsheid: ‘Begin klein’ & ‘Vallen en opstaan – al doende leer je alle ins en outs’.

Daarom pleiten wij ook voor inclusive design. Vanaf het startpunt moeten gebruikers voor wie een product of dienst bedoeld is, worden betrokken in het ontwerpproces. Want inderdaad: best lastig om deze WC toegankelijk te maken.

 

De weg vooruit

Ondanks dat we een inclusieve samenleving niet meer weg kunnen (en willen) denken, staan we nog maar aan het begin van een voortdurende reis. De sessies tijdens het MIE hebben ons geleerd dat de nut en noodzaak van inclusief onderzoek wordt gezien, maar niet of nauwelijks wordt uitgevoerd omdat het buiten de comfortzone ligt. Wij kunnen je helpen om er comfortabel mee te worden. In een eerder blog zijn ook al 5 belangrijke tips voor inclusief onderzoek te lezen.

Ook een sessie bijwonen?

Op dinsdag 16 april geef ik nog een keer de sessie die ik op het MIE heb gegeven. Dit doe ik in de vorm van een online round table. Met de kernvraag: ‘Wat zijn de do’s en don’ts van inclusief onderzoek?’.

Hoewel het misschien onmogelijk is om in één keer volledig inclusief te zijn, kunnen we jou ondersteunen bij het maken van keuzes over het uitvoeren van inclusief onderzoek. Ik denk graag mee wat jouw onderzoeksdoel is, welke doelgroepen je kunt betrekken, welke methoden geschikt zijn en hoe je onderzoek praktisch opzet.

Inclusiviteit is niet slechts een doel op zich, maar een voortdurende inspanning die onze samenleving als geheel ten goede komt. Weet jij wel dat je inclusief onderzoek wilt doen, maar niet waar te beginnen? Neem dan vrijblijvend contact op en zet een eerste belangrijke stap richting inclusief onderzoek.

Portret Jesca

Jesca Dembinski

Ik neem niet snel genoegen met een antwoord. Voor mij is de uitdaging van een gesprek om iemand te begrijpen, te leren hoe iemand denkt vanuit zijn eigen referentiekader. Bij Ruigrok versterk ik daarom het kwalitatieve onderzoeksteam. Ik help organisaties bij het verkrijgen van inzichten in hun doelgroep. Wat vindt een consument van een communicatie-uiting van merk X? Hoe gebruikt een professional een website? Welke behoeften leven er onder een specifieke groep mensen?

Toegankelijkheid en inclusie speelt ook een steeds grotere rol in mijn werk. Ik interview al jarenlang mensen. Vaak spreek ik mensen die relatief goed kunnen meekomen in de samenleving. In mijn werk is gelukkig ook steeds meer aandacht voor mensen die wat minder makkelijk en goed meekomen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen met een visuele beperking, mensen in een rolstoel, mensen met een cognitieve beperking of iemand met lage digitale vaardigheden. Ook zij moeten gehoord worden. En dat begint bij hen te vertegenwoordigen in onderzoek. Binnen Ruigrok ben ik de expert op het gebied van inclusief onderzoek.

Laatste updates

Nieuws