close

Inclusief onderzoek

Met inclusief onderzoek betrek je een zo divers mogelijke groep mensen in onderzoek. Dus ook mensen die lastiger te bereiken zijn of mensen met een beperking. Denk hierbij aan laaggeletterden, mensen met een visuele beperking of mensen met lage digitale vaardigheden.

Het doel van inclusief onderzoek is om inzicht te krijgen in de behoeften, voorkeuren en het gedrag van zoveel mogelijk mensen. Zodat je weet hoe zij reageren op jouw product of dienstverlening. En zodat je weet hoe het gebruiksvriendelijker kan zijn. Want een product of dienst kan technisch toegankelijk zijn, maar dat betekent nog niet dat het ook gebruiksvriendelijk is.

Inclusieve doelgroepen

Onze aanpak

Bij de ontwikkeling van een product of dienst is het slim om inclusive design als startpunt te nemen. Betrek altijd gebruikers met verschillende beperkingen in het gehele ontwerpproces. Alleen dan weet je waar zij mogelijk tegenaan gaan lopen en hoe iets voor iedereen toegankelijk kan worden. Daarnaast: door toegankelijkheid al in de ontwikkelfase mee te nemen, hoef je je niet na afloop in bochten te wringen om iets met terugwerkende kracht toegankelijk te maken.

Om te zorgen dat jouw ontwerp eenvoudig is voor iedereen, is het van belang om dat te toetsen bij een diverse groep mensen. We zien dat bepaalde groepen zijn ondervertegenwoordigd in onderzoek. Bijvoorbeeld omdat ze laaggeletterd zijn, een visuele beperking hebben of een cognitieve beperking ervaren. Bij inclusief onderzoek ligt de focus op het betrekken van álle mensen in onderzoek.

Diversiteit in je onderzoekspopulatie is heel belangrijk. Veel keuzes worden namelijk gemaakt op basis van onderzoeksresultaten. En waar mogelijk wil je die baseren op een zo divers mogelijke groep mensen. Maar hoe maak je onderzoek inclusief?

Zo werken wij

1
Het onderzoeksdoel bepaalt de doelgroep

Het doel van het onderzoek bepaalt mede over wie je meer te weten wil komen. Wil je weten welke behoeften er leven in Nederland ten aanzien van een nieuw tussendoortje? Ga dan het gesprek aan met zoveel mogelijk mensen met én zonder een beperking.

Wil je van een specifieke groep mensen weten of jouw registratieformulier voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk is? Betrek dan (ook) specifieke doelgroepen in het onderzoek, zoals mensen met een visuele beperking of mensen met lage digitale vaardigheden.

gekleurde potloden
2
De doelgroep bepaalt de onderzoeksmethode

Er zijn veel onderzoeksmethoden. Maar niet iedere methode past bij iedereen. In de keuze is het belangrijk rekening te houden met ieders mogelijkheden (is iemand fysiek in staat naar een onderzoekslocatie te komen? Lukt het iemand om aan een online meeting mee te doen?) en voorkeuren (hoe gedijd iemand in een groepssetting?).

We passen de onderzoeksmethode aan op de mogelijkheden van de doelgroep. Dat zorgt ervoor dat onderzoeksdeelnemers zich gehoord en gekend voelen. Waardoor zij zich veilig(er) voelen om vrijuit te spreken. En dat draagt bij aan handvatten voor een zo inclusief mogelijke samenleving.

gestyleerde poppetjes

In gesprek

We adviseren je bij het maken van keuzes over de onderzoeksopzet passend bij de doelgroep. En bij het uitvoeren van inclusief onderzoek. Bij het uitvoeren hiervan gaat het niet alleen om de gesprekstechnieken en onderzoeksvaardigheden. Het gaat ook om de communicatieve vaardigheden en ervaring met de doelgroepen. Want het belangrijkste is dat we een veilige omgeving bieden waarin iedereen zich vrij voelt en goed in staat is om zich te uiten.

Wij organiseren een veldwerkdag op een toegankelijke onderzoekslocatie (goed bereikbaar met zowel auto als OV, brede gangpaden, invalidetoilet, een lift, etc.). We nodigen de onderzoeksdeelnemers uit en stellen de vragen die nodig zijn om jouw onderzoeksvraag te beantwoorden. Uiteraard is het mogelijk om in een andere ruimte mee te kijken met deze gesprekken. Niets is zo leerzaam als met eigen ogen zien hoe mensen spreken over jouw product of dienst. Na afloop van de veldwerkdag loop jij met concrete inzichten naar buiten om te werken aan een (betere) toegankelijkheid van jouw product of dienst.

Eerst meer weten over inclusief onderzoek?

Dan is onze masterclass over dit onderwerp misschien interessant voor jou. Kijk op de detailpagina voor meer informatie.

Lees verder over inclusief onderzoek

Nieuws

Verder praten over inclusief onderzoek?

Wil je meer weten over hoe inclusief onderzoek jouw design, product of communicatie nog beter kan maken? Onze expert Jesca vertelt je hier graag meer over!