close
1 juni 2022
Jesca Dembinski

In gesprek met inclusiegroepen. Waarom eigenlijk?

Op 19 mei organiseerden wij voor het eerst een Masterclass over inclusief onderzoek. Hoe kan onderzoek bijdragen aan producten, diensten en communicatie-uitingen die voor iedereen toegankelijk zijn? In deze blog blikken we terug.

Het belang van inclusief onderzoek

Twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind, doof, hebben een taalachterstand, psychische problemen of moeite met digitale vaardigheden. Ook mensen met een beperking moeten volledig kunnen meedraaien in de samenleving. Met inclusief onderzoek krijg je inzicht in de manier waarop dat momenteel gaat. Door met deze zogeheten inclusiegroepen in gesprek te gaan, geef je ze een stem. En dat is precies wat onze klanten tijdens de Masterclass hebben gedaan!

Wat hebben we geleerd?

Met een drankje en hapje in de hand, trapten we af met een presentatie over inclusief onderzoek. De belangrijkste take-aways:

Tip 1: denk (goed!) na over de doelgroep en onderzoeksdoel

Een belangrijk element van ieder onderzoek is natuurlijk de doelgroep. Je kan je in onderzoek heel sec richten op bijvoorbeeld mensen met een eerste generatie migratieachtergrond, maar wij zijn van mening dat je scherp het onderzoeksdoel voor ogen moet houden. Als de aanname is dat deze groep moeite heeft met begrip van Nederlandse teksten, kan je ook mensen bevragen met een lage leesvaardigheid die wel in Nederland zijn geboren. Als je de digitale toegankelijkheid van een app wil testen onder mensen die niet kunnen zien, is het natuurlijk wel heel logisch om alléén blinden en slechtzienden te betrekken.

Tip 2: de deelnemer bepaalt de onderzoeksmethode

Deelnemers zijn koning en wij passen de onderzoeksmethode dan ook aan op hun wensen en behoeften. Zo gedijt iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB) bijvoorbeeld veel beter in een individueel face-to-face interview, terwijl mensen in een rolstoel misschien wel veel liever online (want: geen reistijd) in groepsverband deelnemen.

Kijk ook door een andere bril

Tijdens de Lunch & Learn hebben klanten heel concreet ervaren hoe het is als volledig meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend is. De menukaart lag in het Grieks op tafel. Hoe weet je wat je moet bestellen als je de taal niet machtig bent? Of als je je lunch niet kunt zien. Hoe voelt dat eigenlijk?

Er waren drie hoofdgasten aanwezig die behoren tot inclusiegroepen. Zij namen ons mee in hun belevingswereld. We hebben bijvoorbeeld met eigen ogen kunnen zien hoe mensen met een visuele en motorische beperking een afstandsbediening gebruiken. Of hoe moeilijk een slechtziende een webpagina kan vinden die juist speciaal voor slechtziende studenten is ontwikkeld. Ook als we kijken naar taalgebruik voor laaggeletterden zijn er nog veel verbeterkansen. Een goede klantenservice is bijvoorbeeld voor iedereen belangrijk, maar benamingen als customersupport of contact & service kunnen ervoor zorgen dat laaggeletterden dit niet opmerken als een zodanig hulppunt.

Steeds meer aandacht voor inclusie

Het is goed om te zien hoeveel organisaties actief aan de slag willen met inclusie. Niet alleen omdat wet- en regelgeving dat voorschrijft, maar ook omdat ze zelf de wil hebben om de samenleving toegankelijk(er) te maken met hun dienstverlening, producten en communicatie. Veel organisaties betrekken hun – potentiële – klanten al bij ontwikkeltrajecten. Hoe mooi zou het zijn als inclusiegroepen hier standaard onderdeel van uitmaken?

Meer weten?

Met onderzoek proberen we iedere doelgroep een stem te geven. Hulp nodig bij de ontwikkeling van toegankelijke communicatie, producten en diensten? Wij zetten onze kennis over en ervaring met de doelgroep graag in om je te helpen inclusief onderzoek op te zetten.

Lijkt het je ook leuk om ook eens een inclusieve Masterclass bij te wonen? Bel me dan of stuur me een mailtje.

Portret Jesca

Jesca Dembinski

Ik neem niet snel genoegen met een antwoord. Voor mij is de uitdaging van een gesprek om iemand te begrijpen, te leren hoe iemand denkt vanuit zijn eigen referentiekader. Bij Ruigrok versterk ik daarom het kwalitatieve onderzoeksteam. Ik help organisaties bij het verkrijgen van inzichten in hun doelgroep. Wat vindt een consument van een communicatie-uiting van merk X? Hoe gebruikt een professional een website? Welke behoeften leven er onder een specifieke groep mensen?

Toegankelijkheid en inclusie speelt ook een steeds grotere rol in mijn werk. Ik interview al jarenlang mensen. Vaak spreek ik mensen die relatief goed kunnen meekomen in de samenleving. In mijn werk is gelukkig ook steeds meer aandacht voor mensen die wat minder makkelijk en goed meekomen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen met een visuele beperking, mensen in een rolstoel, mensen met een cognitieve beperking of iemand met lage digitale vaardigheden. Ook zij moeten gehoord worden. En dat begint bij hen te vertegenwoordigen in onderzoek. Binnen Ruigrok ben ik de expert op het gebied van inclusief onderzoek.

Laatste updates

Nieuws