close
Nieuws
1 mei 2023
Jesca Dembinski

Van onderzoek naar impact: de social media tijdlijn van kinderen onder de loep

interview met jongeren
Stel je voor dat je onderzoek doet, de resultaten doorvertaalt in videomateriaal en zo de wereld een stukje mooier probeert te maken. Klinkt ingewikkeld? Is het niet. Door een research community in te zetten, hebben we namelijk inzichtelijk gemaakt wat kinderen en jongeren precies op hun social media tijdlijn te zien krijgen. En vooral ook hoe deze kinderen en jongeren al op jonge leeftijd door advertenties en influencers beïnvloed worden in hun eet- en koopgedrag.

De valkuil van aannames

Waar we eerder al eens schreven dat jij niet je klant bent, zo geldt dit ook voor de social media tijdlijn van kinderen en jongeren. Want als ouder weet je toch heus wel wat jouw kinderen te zien krijgen op social media? Nee, net zo min als je als organisatie weet wat jouw klanten van jouw product vinden. Tenminste, als je uitgaat van aannames en eigen ervaringen. Door het te onderzoeken krijg je hier wèl inzicht in.

De kracht van research community

In samenwerking met JOGG hebben we onderzoek gedaan naar welke ongezonde voeding kinderen en jongeren op social media voorbij zien komen. Naast het in kaart brengen van het huidige social medialandschap hebben we ook gekeken naar de invloed van online snackable content op kinderen en jongeren. Want ondanks dat wettelijk is vastgelegd dat kinderen tot en met 12 jaar geen reclame voor voedingsmiddelen te zien mogen krijgen, ziet 40% van de kinderen onder de 13 jaar wel degelijk reclame voor chips, snacks, snoep of frisdrank (bron: onderzoek Panteia).

Om alle benodigde informatie te verzamelen hebben we een research community opgezet; een platform waarop we precies konden volgen wat kinderen en jongeren voorbij zagen komen aan snackable content op social media. Welke advertenties kregen zij te zien? Welke influencers promoten welke producten? Welke foodchallenges leven er onder deze doelgroep? En niet alleen wij keken over de schouder mee op deze tijdlijn, ook de ouders zagen wat wij zagen.

social media content

Bron: JOGG

Van onderzoek naar impact

En wat bleek? Kinderen en jongeren worden wel degelijk beïnvloed door reclames op social media, met name voor snacks. Zij gaven zelfs aan wel eens eten of drinken te kopen naar aanleiding van social media posts. En omdat deze inzichten zo waardevol waren hebben we deze letterlijk tot leven gebracht. Voor een draaiende camera vertelden zowel de kinderen als hun ouders over eten op social media.

Alle onderzoeksresultaten, inclusief het beeldmateriaal, heeft de communicatie van JOGG vorm gegeven. Dit heeft zelfs tot een speciale website geleid, waar de impact van ongezonde voeding op social media centraal staat. Hiermee gaan zij het gesprek aan met content creators, agency’s en reclamebureaus, om kinderen zo goed mogelijk te beschermen.

Ben je benieuwd naar de achtergrond van dit onderzoek, of wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Kom dan naar het Marketing Insights Event (MIE) op woensdag 10 mei. Hier geven we samen met JOGG een presentatie over deze case tijdens ronde 3; van 12.10 tot 12.55 uur. Na afloop is er genoeg tijd om hierover door te praten, maar je kan me ook altijd bellen of mailen.

Portret Jesca

Jesca Dembinski

Ik neem niet snel genoegen met een antwoord. Voor mij is de uitdaging van een gesprek om iemand te begrijpen, te leren hoe iemand denkt vanuit zijn eigen referentiekader. Bij Ruigrok versterk ik daarom het kwalitatieve onderzoeksteam. Ik help organisaties bij het verkrijgen van inzichten in hun doelgroep. Wat vindt een consument van een communicatie-uiting van merk X? Hoe gebruikt een professional een website? Welke behoeften leven er onder een specifieke groep mensen?

Toegankelijkheid en inclusie speelt ook een steeds grotere rol in mijn werk. Ik interview al jarenlang mensen. Vaak spreek ik mensen die relatief goed kunnen meekomen in de samenleving. In mijn werk is gelukkig ook steeds meer aandacht voor mensen die wat minder makkelijk en goed meekomen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen met een visuele beperking, mensen in een rolstoel, mensen met een cognitieve beperking of iemand met lage digitale vaardigheden. Ook zij moeten gehoord worden. En dat begint bij hen te vertegenwoordigen in onderzoek. Binnen Ruigrok ben ik de expert op het gebied van inclusief onderzoek.

Laatste updates

Nieuws