close
26 januari 2022
Jesca Dembinski

Zo betrek je inclusiegroepen bij de ontwikkeling van je product of dienst

Inclusieve doelgroepen
Twee miljoen mensen in Nederland leven met een beperking. Deze groep draait op zijn eigen manier mee in de samenleving en maakt graag gebruik van jouw product of dienst. Onderzoek helpt je om anders te leren kijken naar de manier waarop zij dat doen.

Twee miljoen mensen

Inclusie en toegankelijkheid – al dan niet digitaal – zijn al jaren een hot topic bij ons. Dat ook overheden en commerciële partijen steeds actiever met dit onderwerp bezig zijn, juich ik enorm toe. Voor mij is het zonder beperking soms best moeilijk voor te stellen hoe iemand met een beperking een product of dienst ervaart. Dat terwijl in Nederland maar liefst twee miljoen mensen een beperking hebben. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een taalachterstand, psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook zij zijn onderdeel van de samenleving.

Onderzoek helpt inclusiegroepen een stem te geven

Door ook die zogeheten inclusiegroepen te betrekken in onderzoek, geef je hen een stem. Zo kun je als organisatie ervoor zorgen dat ook zij jouw diensten of producten kunnen gebruiken zonder dat ze – letterlijk of figuurlijk – tegen drempels aanlopen. Als je niet in gesprek gaat, weet je immers niet waar en hoe je je aanbod kunt verbeteren. Vergis je niet, de inclusiegroep is groter dan je denkt. In sommige gevallen is het heel helder wie erin valt, zoals bijvoorbeeld mensen met een visuele of auditieve beperking. Maar hou je ook rekening met digibeten of oudere mensen met een migratieachtergrond? Wij vinden dat je alle mensen met een beperking, in de breedste zin van het woord, moet betrekken bij je onderzoek. Hoe gebruik je een overheidsapp als je blind bent, hoe zorg je dat iemand die moeilijk leest een registratieformulier prettig doorloopt, hoe beweegt iemand met een motorische beperking zich door jouw winkel? Allemaal vraagstukken die wij voorbij zien komen. Het is een mooi en uitdagend avontuur om bij elke groep weer de juiste onderzoeksmethode te bedenken.

Wat heb je eraan als organisatie?

Hier gaat hier dus om twee miljoen mensen, waar je als organisatie simpelweg niet omheen kunt. Iedereen hoort erbij. Omdat wij regelmatig inclusief onderzoek doen onder deze groep, weten we dat het voor mensen met een beperking soms veel meer energie kan kosten om een website of een dienst of product te gebruiken. Dat kan mensen het gevoel geven dat ze worden buitengesloten en dan is de stap naar de concurrentie snel gemaakt.

Wat kunnen wij doen?

We hebben al jaren ervaring met het doen van onderzoek onder inclusiegroepen. Het vraagt om een net iets andere aanpak: andere gespreksvormen, andere vragen en in sommige gevallen bijvoorbeeld een gebarentolk. Ook de werving pak je net anders aan. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn, met een paar aanpassingen is het geregeld. Wij leggen graag het contact tussen jouw organisatie en deze doelgroepen.

Meer weten?

Wil je een eerste inkijkje in deze doelgroepen en hoe je ze met inclusief onderzoek kunt betrekken? We komen er graag over vertellen, binnen jouw team of bijvoorbeeld tijdens een strategiedag!

Portret Jesca

Jesca Dembinski

Ik neem niet snel genoegen met een antwoord. Voor mij is de uitdaging van een gesprek om iemand te begrijpen, te leren hoe iemand denkt vanuit zijn eigen referentiekader. Bij Ruigrok versterk ik daarom het kwalitatieve onderzoeksteam. Ik help organisaties bij het verkrijgen van inzichten in hun doelgroep. Wat vindt een consument van een communicatie-uiting van merk X? Hoe gebruikt een professional een website? Welke behoeften leven er onder een specifieke groep mensen?

Toegankelijkheid en inclusie speelt ook een steeds grotere rol in mijn werk. Ik interview al jarenlang mensen. Vaak spreek ik mensen die relatief goed kunnen meekomen in de samenleving. In mijn werk is gelukkig ook steeds meer aandacht voor mensen die wat minder makkelijk en goed meekomen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen met een visuele beperking, mensen in een rolstoel, mensen met een cognitieve beperking of iemand met lage digitale vaardigheden. Ook zij moeten gehoord worden. En dat begint bij hen te vertegenwoordigen in onderzoek. Binnen Ruigrok ben ik de expert op het gebied van inclusief onderzoek.

Laatste updates

Nieuws