Artikelen

9.947 views

Doel voor 2020: in gesprek met je doelgroep!

Door Marit Klooster

Een heel vers, nieuw jaar ligt aan onze voeten. Maar voor we ons daar vol energie op gaan storten, wil ik nog heel even terugblikken op 2019. Een heel geslaagd jaar, op allerlei vlakken!

Nieuwe Rockies

We hebben ons kwalitatieve onderzoeksteam weer op volle sterkte weten te brengen: met acht onderzoekers is het team weer een substantieel onderdeel van ons bureau. Ook het kwantitatieve team is enkele nieuwe Rockies rijker. En daar ben ik in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt heel blij mee!

In contact met mensen van vlees en bloed

Het afgelopen jaar hebben we voor veel opdrachtgevers gesproken met hun doelgroepen. In deze tijd van – big – data en oneindige technologische oplossingen, vergeten we voor het gemak weleens dat onze klanten echte mensen zijn. Mensen van vlees en bloed. Mensen met eigen problemen, behoeften en wensen. Mensen met eigen achtergronden en ervaringen die hun beslissingen en gedrag beïnvloeden. Juist daarom is het zo belangrijk om je klanten af en toe te ontmoeten, met ze in gesprek te gaan en vragen te stellen. Duik in hun wereld en leer wat voor hun relevant is, waar ze tegen aanlopen, welke oplossingen zij nodig hebben. Alleen als je weet welke problemen er zijn, kun je met de juiste oplossingen komen. Neem dit op in je jaarplan voor 2020 en zet het in je agenda! Anders verlies je dit door de waan van de dag al snel weer uit het oog.

Mooie samenwerkingen

We zijn trots op onze vele mooie samenwerkingen. Zo mochten we voor het UWV onze tanden zetten in onderzoeken waarvan de inzichten input bieden voor strategische beslissingen. Op het komende MIE vertellen we daar meer over. Voor VodafoneZiggo hebben we onderzoeken gedaan naar de nieuwe Mediabox Next, die afgelopen jaar op de markt is gebracht. Ver voor de launch is de box door testgroepen gebruikt en op basis van die inzichten geoptimaliseerd, dus met de gebruiksvriendelijkheid moet het helemaal goed zitten. Voor ING hebben we opnieuw veel ontwikkelingen in de digitale services onderzocht, net als nieuwe proposities. Ook mochten we verschillende culturele instellingen, zoals het Rijksmuseum, het Zuiderzeemuseum en de Efteling, helpen aan inzichten rondom bekendheid en reputatie. En dit is nog maar een greep aan de lijst met mooie opdrachtgevers en projecten.

Wendbaar, flexibel en lenig

In ons werk zien we een verschuiving naar grotere, strategische vraagstukken enerzijds en juist kleinere, meer tactische vraagstukken anderzijds. Dat laatste vaak in een agile ontwikkelproces. We zien dat ontwikkelteams wel veel waarde hechten aan klantvalidatie, maar er in de praktijk niet altijd aan toe komen. Korte doorlooptijden, beperkte budgetten en strakke planningen spelen hierin een rol. Maar ook de onterechte aanname dat het concept nog onvoldoende uitgewerkt is om relevante inzichten te verkrijgen. Er spelen dus een aantal mythes rondom onderzoek in agile ontwikkelprocessen, die we in onze whitepaper ‘an agile state of mind’ ontkrachten. Daarnaast geven we praktische tips waardoor er geen excuus meer kan zijn om klantvalidatie achterwege te laten.

Op naar een mooi 2020!

Ik wens jullie allen een fantastisch 2020 met veel voorspoed én veel contact met je doelgroep. Wij kijken er in ieder geval naar uit er weer iets moois van te maken, met collega’s, opdrachtgevers en partners.

 

FacebookTwitterLinkedIn