close

TeamAlert: masterclass interviewen

Masterclass

TeamAlert is de jongerenorganisatie met een droom om het aantal verkeerslachtoffers onder jongeren terug te brengen tot nul. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt TeamAlert interventies en campagnes. Inzichten, verkregen uit onder andere kwalitatief onderzoek, vormen hierbij het vertrekpunt.

Microfoon

Achtergrond

De gedragsonderzoekers en -ontwerpers van TeamAlert hebben veel ervaring met het uitvoeren van interviews: groepsdiscussies en individuele interviews. TeamAlert is altijd leergierig en wil daarom kijken of het mogelijk is om de interviewvaardigheden naar een nog hoger niveau te brengen.

Aanpak

We hebben een interactieve Masterclass Interviewen gegeven. Hierin hebben we onze jarenlange kennis, kunde en ervaring met het uitvoeren van groepsdiscussies en interviews gedeeld met TeamAlert.

We zijn gestart met een uitgebreide voorbespreking met onze opdrachtgevers vanuit TeamAlert. Hierin hebben we besproken wat de wensen en behoeften zijn ten aanzien van de training. En we hebben doorgenomen welke onderzoeken zij uitvoeren (methode, onderzoeksvragen, etc.) en welke uitdagingen zij hierbij tegenkomen. Zo hebben we het trainingsprogramma volledig op maat kunnen maken: zowel wat betreft inhoud als tone of voice.

De Masterclass (een hele werkdag) bestond uit twee onderdelen: theorie en praktische oefeningen. Tijdens de theorie hebben we over veel verschillende onderwerpen gesproken: de basics van gedegen interviewen in verschillende situaties (online, offline, individueel interview, groepsdiscussie), diverse gesprekstechnieken, maar vooral ook de uitdagingen waar je tijdens een interview mee te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld, welke verschillende soorten respondenten kom je tegen (stil, spraakwaterval, verlegen, dominant, etc.)? En, hoe ga je hier als interviewer het best mee om, zodat je zo veel mogelijk informatie en inzichten ophaalt bij deze deelnemers?

Tijdens de praktische oefeningen hebben de deelnemers gericht geoefend met het gebruik van verschillende gesprekstechnieken en met het toepassen van tips & tricks in lastige situaties en tijdens gesprekken met deelnemers die een extra beroep doen op de vaardigheden van de interviewer.

Dankzij de ervaring van Ruigrok was het duidelijk dat al hun tips en tricks rechtstreeks uit de praktijk komen. De training geeft hierdoor veel concrete handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

Resultaat en impact

De Masterclass was voor TeamAlert een feest der herkenning én een bron van inspiratie. Met de opgedane kennis en vaardigheden is TeamAlert nog beter in staat om zelf in gesprek te gaan met de doelgroep, zodat TeamAlert kan toewerken naar haar belangrijke doel: nul verkeersslachtoffers onder jongeren.

“De interviewtraining van Ruigrok was erg leerzaam. Dankzij de ervaring van Ruigrok was het duidelijk dat al hun tips en tricks rechtstreeks uit de praktijk komen. De training geeft hierdoor veel concrete handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. De dag zat vol leuke werkvormen en naast een leerzame dag was het ook een gezellige dag. En ook niet onbelangrijk: qua catering werd er ook zeer goed voor ons gezorgd. Al met al kijken wij terug op een leerzame en leuke dag!

Manager Onderzoek & Gedragsverandering van TeamAlert

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met mij op. Ik bespreek graag met je wat de mogelijkheden zijn.

HvA-studentenpanel: inzicht in alles wat er speelt op de hogeschool

Doelgroep onderzoek

Al meer dan 10 jaar beheert Ruigrok het studentenpanel van de Hogeschool van Amsterdam. Veel verschillende onderwerpen hebben wij onder dit panel al onderzocht, zowel kwalitatief als kwantitatief.

studenten werken samen

Achtergrond

Met het HvA-studentenpanel krijgt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) inzicht in wat er speelt onder studenten. Het HvA-studentenpanel is hiermee het ideale instrument voor de HvA om haar studenten een stem te geven in besluitvormingsprocessen.

Aanpak

De doelgroep voor het HvA-studentenpanel bestaat uit Nederlandse studenten die ingeschreven staan aan de Hogeschool van Amsterdam, van alle faculteiten. Het panel wordt veelvuldig ingezet voor vraagstukken die leven binnen de HvA. Voor dit panel hebben we een aparte panelomgeving, waarin we veel kwantitatieve onderzoeken uitvoeren. Ook (een werving voor) kwalitatief onderzoek behoort tot de mogelijkheden van het panel.

Elk jaar zorgen nieuwe eerstejaarsstudenten voor nieuwe panelleden en voeren we controles uit om de kwaliteit van het panel te waarborgen. Veel verschillende onderwerpen zijn al onderzocht met behulp van het panel, van duurzaamheid binnen de HvA tot een evaluatie van toetssoftware. Ook is het welzijn van de studenten meermaals via het panel gemonitord.

Het is fijn om met het panel een actieve groep studenten te hebben die vaker meedenkt.

Resultaat en impact

Het HvA-studentenpanel biedt de Hogeschool van Amsterdam snel en kostenefficiënt toegang tot een dwarsdoorsnede van de studenten. Door middel van het panel is er een gestructureerde dialoog met de studenten: wensen, behoeften, waardering, mening, co-creatie, idea generation et cetera. Hierdoor kan de HvA haar beslissingen laten aansluiten op de belevingswereld van de studenten.

“Dankzij het HvA-studentenpanel kunnen we de mening van studenten meenemen bij besluiten. Het is fijn dat we door het panel niet alle studenten hoeven te benaderen, maar een actieve groep hebben die vaker meedenkt over actuele onderwerpen.

Beleidsonderzoeker Institutional Research, Hogeschool van Amsterdam

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met mij op. Ik bespreek graag met je wat de mogelijkheden zijn.

De financiële gevolgen na overlijden

Doelgroeponderzoek

Welke rol heeft de dood in het dagelijks leven? En hoe gaan mensen die hun partner hebben verloren om met de (financiële) consequenties van dit verlies? Een uitgebreid doelgroeponderzoek gaf hier inzicht in.

Zwaan in water met rietkraag

Achtergrond

Het is misschien confronterend, maar niemand is onsterfelijk… En de dood heeft vaak diepgaande impact op nabestaanden. Naast alle emoties moet er na het overlijden van een dierbare een hoop geregeld worden. Zaken waar mensen het liefst niet aan denken, of mee bezig zijn.

Hoe werkt dat eigenlijk in iemands hoofd? Wat beweegt mensen om wel of niet met het thema ‘overlijden’ bezig te zijn? Hoe bereiden mensen zich (financieel) voor op de dood? Wat hebben ze geregeld En welke financiële consequenties hebben mensen ervaren na het overlijden van hun partner? Om het antwoord op deze vragen te krijgen, klopte Interpolis bij ons aan. Ze wilden mensen beter kunnen begrijpen rondom dit proces, om hen op gepaste momenten te helpen.

Aanpak

Tijd om de diepte in te gaan! Met twee kwalitatieve onderzoeken die elkaar opvolgden, onderzochten wij:

  1. De belevingswereld rondom het thema ‘Overlijden’
  2. De beleving van de financiële gevolgen na het overlijden van een partner

In het eerste onderzoek lag de focus op een duidelijk beeld creëren van wat mensen ervaren als zij denken aan overlijden. In hoeverre zijn mensen hier in het dagelijks leven mee bezig? En welke zorgen en angsten spelen er? In het tweede onderzoek verdiepten wij ons in de financiële impact van het verlies. Kan iemand dezelfde levensstandaard aanhouden? Kunnen de kinderen op gitaarles blijven? Hoe zien de vakanties er tegenwoordig uit? En hoe werken deze eventuele veranderingen door op iemands leven?

Bij het onderzoek naar de belevingswereld rondom overlijden spraken we met mensen die wel en geen naasten verloren hadden. Deze variatie aan mensen zorgde voor een breed beeld over de plek die overlijden wel of niet in iemands dagelijks leven inneemt, en hoe ze daar mee omgaan.

Omdat het nog wel eens lastig kan zijn om gevoelens te verwoorden, maakten we gebruik van sfeerkaarten. Afbeeldingen helpen om een bepaalde emotie beter te omschrijven. En we legden bepaalde stellingen voor die mensen moesten beantwoorden door in de ruimte op een lijn te gaan staan van helemaal eens tot helemaal oneens. Interessant voor ons en henzelf om te zien op welke plek mensen zichzelf zetten.

Spreken over een (mogelijk) emotioneel onderwerp was voor zowel de deelnemers als onze onderzoekers een beladen, maar ook mooie ervaring. De gesprekken gaven de mogelijkheid om de tijd te nemen over het onderwerp te praten. Want dat is ook de hele crux: wanneer doe je dat nou?

De inspiratiesessie was een waardevolle toevoeging!

Resultaat en impact

Door het onderzoek ontdekten we dat het onderwerp ‘overlijden’ vaak onbesproken blijft in het dagelijkse leven. Het gaat vrijwel altijd gepaard met gevoelens van ongemak en verdriet. En dat zorgt ervoor dat we er liever niet over praten.

Ook kan de barrière tussen het nadenken over overlijden en het daadwerkelijk ondernemen van stappen aanzienlijk zijn. We vinden het bijvoorbeeld allemaal belangrijk dat onze nabestaanden weten hoe we onze uitvaart het liefst voor ons zien, en dat wij ervoor kunnen zorgen dat onze nabestaanden financieel verder kunnen. Maar of we daar dan ook daadwerkelijk actie op ondernemen? Het is makkelijker om dit uit te stellen, tot … vaak tot het te laat is.

Inspiratiesessie

Om het onderzoek af te ronden, brachten we een dagdeel door in het museum Tot Zover in Amsterdam. Het museum belicht diverse culturele rituelen die verband houden met overlijden, wat het onderzoek op vele manieren aanvulden. Het gaf ook de mogelijkheid om nogmaals samen met Interpolis de opgedane inzichten beter te begrijpen én beleven. We dachten samen na over met welke vervolgstappen Interpolis aan de slag kan gaan op basis van de onderzoeken.

“De resultaten van dit onderzoek zijn heel waardevol. Het waren beladen, maar vooral hele mooie gesprekken. De gesprekken met nabestaanden maakten diepe indruk en gaven ons veel inzichten. Ruigrok heeft een sterk onderzoek uitgevoerd en een mooie rapportage geschreven met adviezen waar we mee verder kunnen. De inspiratiesessie was een mooie combinatie van het bespreken van de onderzoekresultaten, inspiratie opdoen en het nadenken over vervolgstappen. Een waardevolle toevoeging!

Interpolis

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.

Jongeren Op Gezond Gewicht - JOGG

Doelgroeponderzoek

Met een research community een rondleiding op de social media tijdlijn van kinderen en jongeren

Neem contact op
JOGG-snackable-content

Achtergrond

In de Nederlandse Reclamecode staat dat reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 12 jaar niet is toegestaan. Toch zien kinderen op social media regelmatig ongezonde voeding voorbijkomen. Een recente enquête laat zien dat 40% van de kinderen onder de 13 jaar reclame voor chips, snacks, snoep of frisdrank ziet. Bij tieners ligt dit percentage zelfs op 53,5%. (Bron: Panteia)

JOGG zet zich in voor een samenleving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. In de wijk waar ze wonen, op school, maar ook online. Met kwalitatief doelgroeponderzoek hebben we het huidige (social)medialandschap in kaart gebracht, gekeken naar de invloed van online snackable content op kinderen en jongeren en het haast onzichtbare probleem een gezicht gegeven. Want alleen cijfers beklijven niet altijd.

Aanpak

In onze research community hebben we een week lang gevolgd wat kinderen en jongeren op social media voorbij zien komen aan snackable content. Welke advertenties voor ongezonde voeding zien kinderen? Welke merken komen er voorbij? Welke influencers promoten wat? Welke food challenges leven er onder kinderen en jongeren? En wat is de invloed hiervan op hun leefstijl? Ze deelden openbare content van hun tijdlijn, hielden onder andere dagboekjes bij en reflecteerden op wat zij zagen.

Kinderen en jongeren leidden ons een week lang rond in hun tijdlijn. Ook ouders zaten in de research community en zij konden over de schouders van hun kroost meekijken op social media. Best een bijzondere ervaring natuurlijk, want veel ouders hebben geen idee wat er exact op de socials van hun kinderen gebeurt. Voor het onderzoek wilden we dan ook graag weten wat dat met ze deed.

Met een aantal ouders en kinderen zijn we daarom verder in gesprek gegaan. Welke afspraken zijn er over het telefoongebruik of social media? Wat vinden kinderen zelf van alle posts over ongezonde voeding? Kopen ze wel eens iets van wat ze voorbij zien komen? En wat vinden ouders van alle ongezonde content op social media?

Door gebruik te maken van een research community geven we het probleem van snackable content letterlijk een gezicht

Resultaat en impact

Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat kinderen en jongeren best wat snackable content voorbij zien komen: van een combideal van pizza en ijs op Instagram tot een gesponsorde post op TikTok van een influencer die chips aanprijst.

Die content kan aanzetten tot eten. Ons onderzoek bevestigt dat kinderen en jongeren worden beïnvloed door reclames, met name voor snacks. Zij geven aan wel eens eten of drinken te kopen naar aanleiding van posts op social media. Ouders realiseren zich dat hun kinderen beïnvloed kunnen worden en vinden het vervelend of frustrerend dat hun kind zoveel (ongezond) eten en drinken op social media ziet. Er zijn ook ouders die zich hier minder zorgen over maken.

Deze inzichten wilden we graag tot leven brengen. Voor een draaiende camera praatten ouders en kinderen verder over eten op social media. Wat zijn ze tegengekomen, waar keken ze van op en wat hebben ze van elkaar geleerd?

Met alle input uit de research community en de studio-opnames heeft JOGG haar communicatie ingericht. Ze hebben zelfs een speciale website gelanceerd over impact van ongezonde voeding op social media. Hiermee gaan zij aan tafel met creators, agency’s en reclamebureau’s.

Ook benieuwd naar de opnames? Zie de teaser! Teaser: Aan Tafel over de invloed van snackable content op social media – YouTube

Case-JOGG-studie-foto

“De online wereld van kinderen en jongeren is vaak ongrijpbaar voor volwassenen. Ondanks dat er al meerdere onderzoeken verschenen zijn over de impact van reclames voor ongezonde voeding op de gezondheid van kinderen, verandert er te weinig. Door gebruik te maken van een research community geven we het probleem van snackable content letterlijk een gezicht. Hiermee hopen we samen met onder andere beleidsmakers en de reclamewereld aan een gezondere mediaomgeving te werken”.

Jasper Oomen
Manager Gezonde Omgeving Media bij JOGG

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op. Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Yoni

Doelgroeponderzoek

Inzicht in de behoeften van de doelgroep als input voor de marketing- en communicatiestrategie.

Case-Yoni

Achtergrond

Yoni maakt 100% biologisch katoenen tampons, maandverband en inlegkruisjes. Maar zij staan voor meer dan duurzaamheid. Met haar communicatie wil Yoni het taboe rondom menstruatie doorbreken en de aandacht vestigen op de ingrediënten van tampons en maandverband. Het is haar missie om elke vrouw bewust te maken waar menstruatieproducten van gemaakt worden.

Om verder te kunnen groeien binnen de markt van menstruatieproducten wilde Yoni meer inzicht krijgen in de huidige positie in de markt en de wensen en behoeften van de (potentiële) doelgroep van Yoni.

Aanpak

Menstruatie is geen gemakkelijk onderwerp. Voor ons des te belangrijker om de deelnemers op hun gemak te stellen. Via online kwantitatief onderzoek hebben we ruim 1.000 Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 45 jaar bevraagd. Om de huidige klantgroep van Yoni af te kunnen zetten tegen een representatieve groep vrouwen heeft Yoni via haar communicatiekanalen een link naar het onderzoek verspreid. In totaal hebben 248 Yoni gebruikers aan dit onderzoek meegedaan.

Naast de bekendheid en het aankoopgedrag van menstruatieproducten hebben we vrouwen ook gevraagd naar hun houding en waarden ten opzichte van menstruatieproducten. Dit is voor Yoni een belangrijke USP en is bepalend voor de potentie van de doelgroep.

Met de resultaten de strategie beter afstemmen op de doelgroep

Resultaat en impact

Dit onderzoek heeft Yoni veel inzicht gegeven in haar (potentiële) doelgroep en haar positie op de markt van menstruatieproducten. Met behulp van deze informatie kan Yoni haar marketing en communicatie beter afstemmen op haar doelgroep. Daarnaast kwam uit dit onderzoek duidelijk naar voren waar kansen liggen voor Yoni om door te groeien. De resultaten gaven hiermee een goede basis voor de invulling van de (groei)strategie.

“Naar aanleiding van het onderzoek van Ruigrok onderzoek en advies kunnen wij onze marketing & communicatie strategie beter afstemmen op de behoefte van de doelgroep

Yoni

Benieuwd wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn.